5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Dítě se sluchovou vadou patří mezi zdravé vrstevníky

Dítě se sluchovou vadou patří mezi zdravé vrstevníky

Autor: Marie Těthalová | Datum: 7.9.2011 | Vydání: 7/2011

Závažné postižení sluchu není automaticky „vstupenkou“ do speciální školy. Podle psycholožky Ivy Jungwirthové téměř u všech dětí, které špatně slyší, stojí za to pokusit se o integraci do běžné mateřské školy.

Dítě se sluchovou vadou patří mezi zdravé vrstevníky

Jaké vady sluchu se u dětí mohou vyskytnout?

Vady sluchu se podle závažnosti dělí na lehkou, střední a těžkou nedoslýchavost a na praktickou hluchotu. Mít sluchovou vadu neznamená, že člověk neslyší nic, stejně jako u zrakových vad i zde existuje různá míra závažnosti postižení sluchu.

Jak se pozná sluchová vada u malého miminka?

Často díky screeningovým vyšetřením, která se provádějí už v porodnici. Dalším vodítkem je, že dítě nereaguje na zvuky, neotáčí se za nimi. Zareaguje na rodiče až ve chvíli, kdy je uvidí, ale když pláče v postýlce a maminka k němu přichází a mluví na něj, její řeč ho neuklidní. Ve chvíli, kdy rodiče své podezření vysloví nahlas, mohou se objednat na vyšetření k foniatrovi a začít tak několikaměsíční diagnostický proces, který určí, zda a do jaké míry je sluch dítěte poškozen.

Co když se sluchová vada nepozná? Jaké to má důsledky pro další rozvoj dítěte?

Sluchová vada souvisí se sociálním, rozumovým a řečovým vývojem. U závažných vad sluchu se dítě řečově nevyvíjí vůbec, nebo jen minimálně. U středně těžkých sluchových vad bude mít dítě nejspíš problém s výslovností a menší slovní zásobu, hodně přitom záleží na jeho inteligenci a na tom, v jak podnětném prostředí vyrůstá. Bystré děti někdy svoji vadu sluchu dlouho kompenzují tím, že si věci domýšlejí, mají výborné zrakové vnímání a skvělou paměť. Nápadné jsou spíše tím, že „zlobí“, že nevydrží u pohádky (protože ji neslyší), nereagují na pokyny dospělého. Jejich okolí je pak v šoku, když se zjistí, že děcko vlastně především špatně slyší.

Setkali jsme se například s chlapečkem, u něhož byla poměrně velká vada sluchu – středně těžká nedoslýchavost – odhalena, až když mu bylo pět let. Měl bohatou slovní zásobu a mluvil gramaticky správně, protože maminku zblízka slyšel, horší výslovnost se připisovala tomu, že „je to kluk“. Nekompenzovaná sluchová vada hodně ovlivňuje sociální vývoj. Tenhle chlapeček měl ve školce problém s tím, že byl údajně agresivní. Neslyšel, když k němu zezadu přicházelo nějaké dítě, které se ho ptalo třeba na to, zda si může půjčit auto. Naučil se reagovat tak, že praštil nebo kopnul toho, kdo k němu přišel zezadu, protože cítil ohrožení svého osobního prostoru. Když dostal sluchadla, situace se během půl roku uklidnila.

Co je důležité pro to, aby se dítě se sluchovou vadou naučilo dobře mluvit, mělo bohatou slovní zásobu, chápalo složitější sdělení?

V první řadě kompenzace. Dítě musí mít kvalitní sluchadla nebo kochleární implantát. Kladla bych důraz hlavně na ta sluchadla – nabízí se řada modelů, které se od sebe liší kvalitou a pochopitelně i cenou. Dítě musí sluchadla nosit celodenně, od rána do večera. Pokud se ani s kvalitními sluchadly řeč nevyvíjí, dítě pravděpodobně potřebuje kochleární implantát.

A naučí se dítě nosit sluchadla, nevadí mu?

Dítě si zvykne, a pokud mu sluchadla přinášejí efekt v porozumění zvukům a řeči, začne je používat a vyžadovat velice rychle.

Kolik dětí trpí sluchovou vadou?

Těžší ztrátu sluchu má zhruba jedno dítě z tisíce.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 7/2011 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666