5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > I dítě může onemocnět depresí

I dítě může onemocnět depresí

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 5.5.2017 | Vydání: 5/2017

Někdy máme představu, že dětství je doba bezstarostnosti, že děti netrápí problémy, s nimiž se potýkáme v dospělém věku. Dětský psychiatr Michal Hrdlička ale upozorňuje na to, že se jedná o iluzi. Mluvili jsme spolu o tom, jak přistupovat k dětem, které trpí úzkostmi nebo depresí.

I dítě může onemocnět depresí

Tématem našeho rozhovoru jsou úzkosti a deprese u dětí. Jak častý problém to je? A můžeme se s úzkostmi a depresemi setkat už i u předškoláků?

Úzkosti a deprese u dětí jsou relativně častý problém. Ptáte se, jak častý problém to je, a na to není tak jednoduchá odpověď. Pokud bychom chtěli spojit statistická hlášení o jednotlivých diagnózách, není to jednoduše možné, protože některé děti mají buď obě diagnózy, jak deprese, tak úzkosti, nebo i více diagnóz z okruhu úzkostných poruch najednou. Na tuto otázku odpovídá relativně málo studií, z nich nejlepší je studie ze Spojených států amerických nazvaná The Great Smoky Mountains Study of Youth. Studie si kladla otázky tak, aby šlo odpovědět souhrnně. U osob ve věku 16 let studovala kumulativní prevalenci, tedy to, co dotyčný prodělal za různé problémy. Výzkumníci zjistili, že jakoukoli úzkostnou poruchou trpělo 10 procent ze zkoumaného vzorku a jakoukoli depresivní poruchou 9,5 procent.

To je poměrně vysoké číslo.

Ano, jsou to vyšší čísla, než jaká vycházejí z běžných epidemiologických studií. Tato je mimořádně pečlivá, což je dáno tím, že se neptá jen na aktuální stav, ale sleduje osoby longitudinálně, zajímá se o celý jejich život do té doby. Proto vyšla tak vysoká čísla.

Jakou roli hraje u dětských úzkostí a depresí dědičnost?

Genetika určitě hraje roli. Tvrdí se, že její podíl na celkové etiologii se pohybuje zhruba okolo 40 procent. Zdá se, že existuje jakási obecná predispozice k úzkosti a depresi, tedy že předpoklady k těmto poruchám nejsou v dětství odděleny. Často je to také tak, že adolescentní úzkostná porucha předchází depresi v dospělosti. Roli zde tedy hraje i výrazný vývojový aspekt.

S jak malými pacienty s úzkostmi a depresemi se setkáváte?

V předškolním věku je výskyt poměrně nízký. Zejména u depresí se jedná o jednotky případů. K velkému nárůstu dochází ve školním věku a k ještě vyššímu pak v adolescenci. Udává se, že depresí trpí čtyři až osm procent adolescentů.

Jak se tyto problémy projevují? Začněme nejprve s úzkostmi…

Úzkost je nejčastější a nejrozmanitější psychiatrický symptom, který se v dětství projevuje rozmanitými způsoby. Může se projevovat somatickými příznaky. Zejména malé děti bolí bříško nebo hlava, mají pocity na zvracení, nevolnosti… V nižším věku se setkáme také se separační úzkostí, kdy se dítě brání oddělení od rodičů, ať už má jít do školky, do školy nebo někam na návštěvu. Dále se u dětí i dospívajících setkáváme s klasickými diagnózami úzkostných poruch, jako je například panická porucha či generalizovaná úzkostná porucha.

Mezi úzkostné poruchy patří i různé specifické fobie. Existuje školní fobie, což ale opravdovou fobií vlastně není, že?

Ano, školní fobie není pravou fobií, zahrnuje další problémy. Co se týče klasických fobií, předměty fobie se vyvíjejí s věkem. U menších dětí to bývají fobie ze zvířat nebo z přírodních jevů, jako je blesk, bouřka nebo tma. U malých dětí se vyskytují také fobie z lékařských vyšetření. V adolescenci se obraz poruchy přibližuje tomu, jak se porucha projevuje u dospělých. Objevuje se agorafobie, sociální fobie…

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 5/2017 nebo v On-line archivu.


Hodnoťte a doporučte:Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666