5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Je mu pět a nekreslí. Nebude z něj dyslektik?

Je mu pět a nekreslí. Nebude z něj dyslektik?

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 6.2.2015 | Vydání: 2/2015

Když má pětiletý Vítek nakreslit ve školce obrázek, vždycky se snaží nějak se z toho „vykroutit“. Nic, co souvisí s výtvarnými činnostmi, ho ani trochu „nebere“. A když ho nakonec učitelka „přemluví“, obrázek vypadá, jako by ho kreslilo o několik let mladší batole.

Je mu pět a nekreslí. Nebude z něj dyslektik?

Vítkovi rodiče mají celkem oprávněné obavy z toho, jak se jejich synkovi povede ve škole. Nejde totiž jenom o kreslení, ale klučina má potíže rozpoznat čtverec od obdélníku, a pokud bychom po něm chtěli, aby napodobil nějaký složitý obrazec, asi by to nedopadlo úplně nejlépe. Protože Vítka čeká poslední rok ve školce, hledají jeho rodiče způsob, jak mu pomoci, aby mu případná porucha učení nějak nezkomplikovala život.

Nejznámější poruchou učení je zcela jistě dyslexie, dokonce se často setkáme s tím, že se o dítěti, které má třeba dysortografii, mluví jako o dyslektikovi. Z tohoto termínu se stalo pomyslné synonymum pro všechny poruchy učení. A co se pod těmi všemi cizími slovy skrývá? Dyslexie je – podle odborníků – porucha čtení, dysgrafií nazýváme poruchu psaní a dalších grafických projevů, dysortografie je porucha porozumění mluvnickým a jazykovým pravidlům a dyskalkulie je porucha v oblasti počítání. Není nijak vzácné, že se u dítěte vyskytne několik poruch učení najednou a stává se i to, že se poruchy učení zkombinují s hyperaktivitou a poruchou koncentrace. Je také důležité vědět, že o poruchu učení se jedná tehdy, když je úroveň jmenovaných schopností o hodně nižší než celková intelektová úroveň dítěte. Pokud je tedy dítě „pomalejší“, tak potíže se čtením zapadají do celkového obrazu. A naopak – dítě s nadprůměrným intelektem, které čte jako podprůměrný školák, má dyslexii, protože jeho schopnost čtení je ve velkém kontrastu s tím, co umí jinde.

Pozor na falešný poplach

Určitá obezřetnost a preventivní snahy vedené snahou „zastavit“ rozvoj případné poruchy učení jsou jistě vedeny dobrými úmysly. Pokud bychom ale o Vítkovi tvrdili už teď, že z něj určitě bude dyslektik a že to bude mít ve škole těžké, možná mu tím spíše ublížíme. Diagnostika poruch učení musí být komplexní a zaměřuje se na víc než jen na úroveň kreslení a psaní. Proto než vyhlásíme do světa, že dítě má určitě a zcela jistě dyslexii (či jiné dys-), zamysleme se nad jeho schopnostmi a hledejme možnost, jak dítěti pomoci.

S poruchami učení souvisí rozvoj řeči a artikulace. Měli bychom se zajímat o to, jak bohatý má dítě slovník, zda o sobě mluví ve správném rodě a zda používá osobní zájmena (ještě tříleté děti mají v této oblasti „právo“ váhat a chybovat), jestli mluví v celých větách a místo označení lidí a věcí nepoužívá stále jen ukazovací „to“, zda má vůbec chuť vyjadřovat se slovy… Jako rodiče můžeme tuto schopnost podpořit samozřejmě tím, že si s dítětem budeme povídat. Pomáhá i společné čtení knížek odpovídajících věku, komentování (ovšem společensky přijatelné) okolního dění, používání správných mluvních vzorů. Zapomeňme na zdánlivě mazlivé šišlání, a i když jsme třeba unavení, snažme se dítěti neodsekávat a vždy mu smysluplně odpovědět na každý jeho dotaz, ačkoli to někdy může být opravdu vyčerpávající. Rozvoj řeči rozvíjejí nejrůznější slovní hry – možná se vám bude zdát banální hrát stále a dokolečka slovní fotbal, ale dítě se během něj učí rozlišovat jednotlivé slabiky a hlásky, poznává, že tohle slovo začíná nebo končí na tohle písmeno, cvičí si paměť… Soustředění na mluvené slovo podpoříme i tím, že omezíme „zvukové kulisy“. Pokud naše rozhovory s dítětem podbarvuje stále hrající rádio, asi se stane, že dítěti tu a tam něco „uteče“. A to je škoda.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 2/2015 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666