5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Jiná barva, jiná řeč

Jiná barva, jiná řeč

Autor: Marie Těthalová | Datum: 9.1.2008 | Vydání: 1/2008

Česká republika se (podle statistik) z původně tranzitní země stává imigračním státem.

Mohlo by nás těšit, že jsme útočištěm pro politické uprchlíky, o trochu méně nám dělá radost fakt, že mnohem častěji jde o přistěhovalectví, které je motivováno ekonomicky. Nic z toho nás však nemusí zajímat tehdy, pokud se s malým přistěhovalcem potkáme ve třídě mateřské školy. A pravděpodobnost podobného setkání je poměrně vysoká, dětícizinců je v našich školkách přibližně desetina.

Já ti nerozumím!

První bariérou, kterou musí malí cizinci v našich školkách překonat, je řeč. Naštěstí někteří z nich už alespoň trochu česky umějí; zejména ti, kdo se už narodili v České republice nebo se sem přistěhovali v raném věku.

Jazykovou bariéru umocňuje fakt, že se i rodiče často nedokážou s učitelkou domluvit, a přestože někteří mají alespoň základní znalost českých frází, jsou pro ně naše dotazníky, předpisy a školní řády nestravitelným slovním „gulášem“.

Podobně tomu bylo v případě malého Holanďánka, jehož maminka je Angličanka asijského původu. „Při přijímání dítěte jsem s pomocí tlumočnice hovořila s rodiči. Zejména o zvycích, speciálních požadavcích, dosavadních zkušenostech dítěte (v jakém prostředí se pohyboval, jaké typy škol dosud navštěvoval). Ukázalo se jako důležité, že jsem rodičům poskytla možnost detailnější prohlídky prostor školy, školní zahrady, hovořila s nimi o obsahu školního vzdělávacího programu, o běžném dění ve škole, o dětech (charakter třídy) i personálu školy, se kterým se jejich syn bude setkávat,“ vypráví Mgr. Ilona Benešová z mateřské školy Votice.

Zejména čas a trpělivost jsou faktory, které pomohou překonat onu zdánlivě nezdolatelnou bariéru. S dítětem přicházejí do školky i jeho rodiče, pokud jim poskytneme dostatek pozornosti a přesvědčíme se o tom, že nám opravdu rozumějí, jsme na dobré cestě. „Velmi důležité bylo, že jsem rodičům poskytla čas na to, aby se se vším, co považují za nutné a důležité, seznámili a mohli mi klást promyšlené otázky,“ dodává Ilona Benešová.

Výhodu mají pochopitelně učitelky, které ovládají řeč země, odkud malý cizinec přišel. Vietnamsky nebo čínsky umí málokdo, ale s Ukrajinci se lze dorozumět rusky (konečně využijeme ruštinu, kterou jsme se učili na základní škole) a učitelka, která umí německy nebo anglicky, se domluví s většinou rodičů i dětí z cizích zemí.„

U anglicky mluvících dětí mi pomohly moje jazykové znalosti a časem se mi podařilo navázat s dětmi přátelství; mohli jsme se spolu domlouvat, sdělovat si důležité informace týkající se životosprávy, spánku, stravy, her a zapojení do činností, dávat pocit jistoty,“ říká Alžběta Palatinová z pražské MŠ Naskové. I když se děti poměrně rychle naučí základům češtiny, tak se – pokud je jim „úzko“ – vracejí se ke své mateřštině.

Užitečnou komunikační pomůckou mohou být i piktogramy, tedy obrázky nebo fotografi e běžných denních činností. Zejména v situaci, kdy je učitelka na celou třídu sama, není moc času na zdlouhavé vysvětlování náročných pojmů. Pak pomůže, pokud spojíme slovo a obrázek. Nebojme se, že dítě, které naučíme komunikovat pomocí piktogramů, ustrne na této rovině a nikdy se „nerozmluví“. Pomocí obrázků mu usnadníme jeho vstup do cizojazyčného prostředí, a až se časem naučí mluvit česky, obrázky rychle opustí.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 1/2008
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666