5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Legislativa - Odpovídáme na vaše dotazy

Legislativa - Odpovídáme na vaše dotazy

Autor: ČŠI, MŠMT ČR | Datum: 8.2.2013 | Vydání: 2/2013

POVINNÁ DOKUMENTACE V ŠD

Legislativa - Odpovídáme na vaše dotazy

Je povinností školní družiny vést přehled výchovně vzdělávací práce a docházkový sešit?

Školní družina je povinna vést mj. třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu (§ 28 odst. 1 písm. f) školského zákona). Není rozhodné, jak bude dokument nazvaný.

ČŠI

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání vedou tuto pedagogickou dokumentaci: rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 147 školského zákona; evidenci dětí, žáků nebo studentů (dále jen „školní matrika“); doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování; školní vzdělávací program; vnitřní řád; knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky; protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy; personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy, například zákonem o ochraně veřejného zdraví.

Přihláška, která se může jmenovat například i zápisní lístek, je součástí povinné dokumentace k pravidelné činnosti školní družiny. Závazný tiskopis přihlášky není stanoven. Přihláška žáka k pravidelné činnosti musí obsahovat písemné sdělení jeho zákonných zástupců o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze školní družiny. Veškeré ostatní náležitosti přihlášky stanoví ředitel.

Obecně platné předpisy nestanovují povinnost vést docházkový sešit. Je na rozhodnutí ředitele, zda se informace o rozsahu přítomnosti žáka na zájmovém vzdělávání budou zapisovat do tohoto výkazu, jiného standardního výkazu nebo do vlastního listinného nebo elektronického výkazu. Současně ředitel stanoví rozsah zápisu, to znamená, zda stačí jen označit přítomen – nepřítomen, zda je nutné zapsat přítomen od – do, nebo třeba jen zapsat dobu odchodu žáka ze školní družiny, případně zda budou zaznamenávány některé další údaje, například způsob odchodu žáka za školní družiny v konkrétním dni.

Obecně platné předpisy nestanovují povinnost vést žádný přehled výchovně vzdělávací práce

Je na rozhodnutí ředitele, zda se informace o průběhu vzdělávání účastníků činnosti budou zapisovat do tohoto výkazu, jiného standardního výkazu nebo do vlastního listinného nebo elektronického výkazu.

MŠMT ČR

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 2/2013 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666