5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Legislativa

Legislativa

Autor: MŠMT ČR | Datum: 4.4.2012 | Vydání: 4/2012

Přespočetné hodiny, Zástup za nemocnou kolegyni, Pracovní poměr dosavadních ředitelů škol po skončení ve funkci

Legislativa

Přespočetné hodiny

Pokud zastupujeme kolegyni, která je nemocná, náleží nám za hodiny, které odpracujeme navíc, náhradní volno. Pokud ale vedení školy sjedná zástup na dohodu o pracovní činnosti, má sjednaná „posila“ za provedenou práci plat. Chci se zeptat, zda je to v pořádku – neměly by i nám být hodiny, kdy zastupujeme nemocnou kolegyni, proplaceny?

Ano, měly, jedná se o tzv. přespočetné hodiny.

Zástup za nemocnou kolegyni

Jsme kolektiv učitelek mateřské školy. Pokud někdo z nás onemocnění zastupujeme ho a připisujeme si tak přesčasové hodiny. Pokud tedy máme směnu, kdy pracujeme šest hodin přímé práce a dvě nepřímé, a za kolegyni nasluhujeme dvě hodiny přímé práce, připíšeme si dvě hodiny přesčasů. Kolik hodin musíme mít naslouženo, abychom si mohli vybrat celý den? Vždy jsme si za šest nasloužených hodin přímé práce vybrali jeden den, nyní ale se změnou vedení si prý musíme nasloužit osm hodin přímé práce, abychom si mohli vybrat jeden celý den. Jak je to tedy správně podle legislativy?

Uplatňovaný postup je/byl nesprávný. Za tzv. přespočetné hodiny nelze poskytovat náhradní volno. Náhradní volno lze poskytnout (po dohodě) jen u přesčasových hodin.

Pracovní poměr dosavadních ředitelů škol po skončení ve funkci

Jaká bude pracovně-právní situace ředitele, jež neuspěje v konkurzním řízení? Skončí mu tedy výkon práce na vedoucím pracovním místě?

Podle čl. II bodu 5 zákona č. 472/2011 Sb. skončí dosavadním ředitelům veřejných škol a školských zařízení k určitému datu výkon práce na daném vedoucím pracovním místě (pokud zřizovatel vyhlásí konkurs – viz výklad č. j. MSMT 900/2012-20). Pracovní poměr jim však automaticky neskončí. K dalšímu osudu pracovního poměru se v čl. II bodu 5 pouze obecně odkazuje na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákoník práce neobsahuje ustanovení řešící situaci zaměstnanců, kteří pozbudou vedoucího pracovního místa na základě zákona, a proto použití zákoníku práce bude analogické a uzpůsobené situaci, kterou zákoník práce nezná a kterou ředitelům škol přivodil čl. II bod 5 zákona č. 472/2011 Sb.

Ředitel školy, kterému skončí výkon práce na vedoucím pracovním místě k některému z dat uvedených v čl. II bodu 5 zákona č. 472/2011 Sb., se ocitne v situaci, kdy sice nadále trvá jeho pracovní poměr, nemá však dohodnut žádný druh práce, který by mohl vykonávat. Jde o totožnou situaci, jakou řeší § 73a odst. 2 zákoníku práce v případech, kdy je zaměstnanec z vedoucího pracovního místa odvolán nebo se jej vzdá - a to jak z hlediska nastalého stavu, kdy zaměstnanci trvá pracovní poměr bez druhu práce, tak z hlediska faktických příčin jeho vzniku, kdy zaměstnavatel (resp. zřizovatel) již nadále nemá vůli dotyčného zaměstnávat na vedoucím pracovním místě (zřizovatel svou vůli projeví tak, že v souladu s § 166 odst. 3 vyhlásí konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele).

Pracovní zařazení ředitele se tudíž po skončení výkonu jeho funkce řídí § 73a odst. 2 zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen nabídnout řediteli změnu jeho dalšího pracovního zařazení odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci, přičemž v případě, že zaměstnavatel takovou práci nemá nebo ji bývalý ředitel odmítne, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c) zákoníku práce.

Z hlediska kompenzace poskytnuté (bývalému) řediteli školy to tedy znamená, že ředitel sice nemá nárok na odstupné, náleží mu však náhrada platu ve výši průměrného výdělku (§ 208 a § 351 a násl. zákoníku práce), a to až do doby skončení pracovního poměru. Pracovní poměr bývalému řediteli skončí na základě výpovědi, kterou mu může dát zaměstnavatel, uplynutím výpovědní doby. (Jestliže tedy škola dá bývalému řediteli, který skončil výkon práce na vedoucím pracovním místě k 31. červenci, výpověď v průběhu srpna, bude výpovědní doba končit 31. října.) Po dobu trvání překážky v práci (tedy například od 1. srpna do 31. října) bývalý ředitel nevykonává práci pro školu a škola mu poskytuje náhradu platu.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 4/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666