5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Novela občanského zákoníku ovlivní i činnost škol

Novela občanského zákoníku ovlivní i činnost škol

Autor: Marie Těthalová | Datum: 6.1.2014 | Vydání: 1/2014

Základní právní předpis, kterým je nový občanský zákoník, vstoupil v platnost 1. ledna 2014, tedy před několika dny. Řeší sousedské soužití, ochranu soužití, smlouvy o dílo i kupní smlouvy. Zajímat by se o něj měl každý z nás a ředitelé škol spolu s učiteli obzvlášť.

Legislativa - Odpovídáme na vaše dotazy

Platné znění zákona i informace o souvisejících právních normách jsou dostupné na webu http://obcanskyzakonik.justice.cz. Mgr. Pavla Katzová, která se zabývá školskou legislativou, uvádí, že přijetí nového občanského zákoníku završuje tzv. rekodifikaci soukromého práva. „Během této rekodifikace byl schválen nejen nový občanský zákoník, ale také nový zákon o obchodních korporacích a nový zákon o mezinárodním právu soukromém. Na přijetí nového občanského zákoníku navazují také novely celé řady dalších zákonů, které byly v průběhu podzimu 2013 schvalovány Parlamentem České republiky a postupně publikovány ve Sbírce zákonů,“ uvádí Mgr. Katzová. „Nový občanský zákoník, tak jak byl schválen, tvoří jednotný právní celek, který shrnuje veškeré soukromé právo do jednoho kodexu a nahrazuje stávající roztříštěný právní stav, kdy je při řešení konkrétní záležitosti nezbytné sledovat nejen občanský zákoník, ale také např. zákon o rodině, obchodní zákoník či další právní předpisy. Na jednu stranu je tedy přínosné, že veškeré uvedené oblasti budou od 1. ledna 2014 upraveny na jednom místě v zásadě v jednom zákoně, na druhou stranu to s sebou přináší výrazné negativum – nový občanský zákoník má 3081 paragrafů! Jedná se tedy o zákon velice obsáhlý a vnitřně složitě členěný.“

Jak novela občanského zákoníku ovlivní chod mateřských a základních škol? „Novela se dotkne jak jejich činnosti vzdělávací, tak činností, v nichž škola vystupuje jako právnická osoba a navazuje smluvní vztahy s dalšími subjekty,“ vysvětluje Mgr. Katzová. „Pro praxi ředitelů škol a školských zařízení je podstatné uvědomit si, jaké je postavení škol a školských zařízení z hlediska soukromého či veřejného práva, kterou se jejich činnost řídí, a posouzení konkrétních případů, kdy budou postupovat či konkrétní otázku posuzovat podle nového občanského zákoníku jako základního předpisu soukromého práva. V souladu s § 2 odst. 3 školského zákona je vzdělávání poskytované podle tohoto zákona veřejnou službou, a to bez ohledu na to, zda je poskytováno ve škole či školském zařízení veřejného zřizovatele či soukromého nebo církevního zřizovatele,“ dodává.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 1/2014 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666