5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Odpovídáme na vaše dotazy

Odpovídáme na vaše dotazy

Autor: Tereza Brůchová | Datum: 2.4.2008 | Vydání: 4/2008

Oznamovací povinnost,Smlouva na dobu určitou, Cestovní náhrady, Porušení listovního tajemství, Volno k návštěvě lékaře

Oznamovací povinnost

Musí učitelka někam nebo někomu oznámit, že dítě přišlo do školy např. zbité nebo nedostatečně oblečené?

Pokud je podezření ze spáchání trestného činu (např. týrání svěřené osoby), platí obecná oznamovací povinnost - viz § 168 trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb.). Trestný čin se oznamuje státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu.

U dítěte nedostatečně oblečeného je možné, že mu rodiče neposkytují dostatečnou péči vyplývající z jejich rodičovské zodpovědnosti podle § 31 a následně zákona o rodině (rodiče musí mj. dbát na to, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a jakkoli ohroženo jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj).

Oba tyto případy by tedy v případě takového podezření měly být hlášeny. Za splnění oznamovací povinnosti ze strany školy právně odpovídá ředitel školy (buď nahlásí skutečnost sám pedagogický pracovník, nebo prostřednictvím ředitele školy), za nesplnění uvedené povinnosti hrozí postih pro správní delikt - přestupek podle § 59e zákona č. 359/1999 Sb.

Smlouva na dobu určitou

Zaměstnavatel se mnou uzavřel smlouvu o pracovním poměru na dobu určitou, ve školce pracuji od 1. září 2006 a smlouva mi byla 30. června 2007 prodloužena o jeden rok, tedy do 30. června 2008. Mohu trvat na tom, že chci pracovní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou?

Podle § 39 odst. 2 zákoníku práce je možné sjednat trvání pracovního poměru mezi týmiž účastníky celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru; to platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. S ohledem na výše uvedené ustanovení není po dvou letech možné znovu uzavřít pracovní poměr na dobu určitou, a je proto třeba trvat na uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou.

(Pokud se dotaz týká smlouvy od 30. června 2007 do 30. června 2008, pracovní poměr na dobu určitou pro toto období byl uzavřen v pořádku.)

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 4/2008
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666