5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Pracovní poměr v MŠ a jeho právní rámec (1)

Pracovní poměr v MŠ a jeho právní rámec (1)

Autor: Jaromír Richter | Datum: 5.9.2007 | Vydání: 7/2007

Nový zákoník práce (č. 262/2006 Sb.,ve znění zákona č. 585/2006 Sb.) není výlučným právním předpisem stanovujícím podmínky vzniku pracovního poměru zaměstnanců škol.

Mezi školská zařízení patří pochopitelně i mateřské školy a školská zařízení zřizovaná orgány veřejné správy. Důvodem pro odlišnou právní praxi jsou specifika, kterými se školství ve společenské praxi odlišuje. Pod pojmem zaměstnanci se v podmínkách všech typů škol a školských zařízení rozumí jak nepedagogičtí, tak pedagogičtí pracovníci; mezi pedagogické pracovníky patří i ředitel školy.

Uvedené členění zaměstnanců škol a školských zařízení se odráží v podmínkách vzniku pracovního poměru u uvedených skupin zaměstnanců a ve tvorbě zvláštních právních předpisů.

Nepedagogičtí pracovníci

Podle kritérií stanovených pro pedagogické pracovníky ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon o pedagogických pracovnících), tvoří skupinu nepedagogických pracovníků v mateřské škole ti její zaměstnanci, kteří nevykonávají přímou pedagogickou činnost. Jde tak zejména o pracovní činnosti, které mají vůči základní pedagogicko-výchovné činnosti školy charakter obslužný či servisní. V první řadě jde o zaměstnance mateřské školy zajišťující úklidové práce, kuchaře nebo kuchařky a pomocné síly v kuchyni, případně domovníka nebo údržbáře či účetní.

Pracovněprávní vztahy a tím i podmínky vzniku pracovního poměru této skupiny zaměstnanců mateřské školy se řídí výhradně zákoníkem práce. V ustanovení § 6 je vymezen vznik tzv. pracovněprávní způsobilosti fyzické osoby, která se nabývá dnem, kdy fyzická osoba dosáhla věku 15 let. Nicméně ředitelka školy jako zaměstnavatel nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy tato fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku. Z toho vyplývá, že pro získání statutu zaměstnance je zapotřebí splnit obě základní podmínky najednou. Těmi jsou dosažení věku 15 let a ukončení povinné školní docházky.

Pracovní poměr s pomocnou kuchařkou bude neplatný, pokud by pracovní smlouva byla uzavřená s fyzickou osobou, která před podpisem smlouvy dosáhla 15 let (v dubnu), ale dosud neukončila povinnou školní docházku, když tato bude ukončena až v červnu téhož roku.

Pokud by na základě takové smlouvy byla sjednaná práce nezpůsobilou fyzickou osobou skutečně vykonávána, mohla by být považována za nepovolenou dětskou práci, za kterou hrozí ze strany úřadu práce vysoká pokuta.

Zdravotní způsobilost

Výčet dvou základních podmínek vzniku pracovního poměru uvedených v § 6 zákoníku práce je nutno z hlediska jejich úplnosti doplnit i o požadavek zdravotní způsobilosti fyzické osoby ucházející se o uzavření pracovní smlouvy, který vyplývá z § 32 zákoníku práce.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 7/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666