5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Psychologické vyšetření a škola

Psychologické vyšetření a škola

Autor: Václav Mertin | Datum: 3.5.2006 | Vydání: 5/2006

Občas se v poradně setkám s tím, že si rodiče nepřejí informovat mateřskou nebo základní školu o výsledcích psychologického vyšetření dítěte.Kresba postavy je jedním z diagnostických nástrojů, které psycholog využívá ve své praxi.

Je to pro mě velmi složitá a nepříjemná situace, protože pokládám spolupráci všech důležitých zainteresovaných institucí a osob za podmínku efektivní pomoci dítěti. Někdy navíc při vyšetření zjišťuji, že sama škola je jedním zezdrojů problému, takže bez informování a spolupráce s učiteli jednoduše nelze situaci dítěte změnit. V naprosté většině ostatních případů by škola mohla na základě znalosti alespoň přispět k zlepšení situace dítěte. I kdyžproblém vůbec nesouvisí se školou, tak je dobré, když má škola dostatek informací, protože může lépe pochopit případné nestandardní reakce dítěte a často i chování rodičů.

Příčiny nesouhlasu rodičů

Myslím, že rodiče, kteří odmítají informovat školu, nejednají ve prospěch dítěte. Rozhodně je však za to neodsuzuji a snažím se pochopit, co je k takovému postoji vede. Uvědomuji si, že mohou mít své negativní zkušenosti nebonepříznivé informace od druhých rodičů. Je pravda, že se stále ještě setkáváme se situací, kdy někteří odborníci zacházejí s důvěrnými informacemi velmi volně a nerespektují přitom základní etická pravidla profesionálů vpomáhajících profesích.

Dáme škole více pravomocí?

Objevují se názory, že by bylo žádoucí, aby mateřská škola měla větší pravomoci. Aby například měla nárok na zprávu odborné instituce u dítěte, které sama doporučila na vyšetření a rodiče toto vyšetření akceptovali.

Toto řešení bych pokládal za velmi nešťastné a v podstatě za slepou uličku, navíc neúměrně zjednodušující vztahy instituce a rodiny. Dobrá spolupráce rodičů je předpokladem a základem efektivní práce s dítětem. Bezspolupráce je jen málokteré opatření ve výchovné či ve vzdělávací oblasti efektivní. Dobrou spolupráci nelze nařídit ani jinak vynutit. Předpokladem spolupráce je důvěra klienta v odborníka.

Skutečnost, že rodič dá souhlas k vyšetření, nemůže automaticky znamenat svolení s nějakým jiným úkonem. K zaslání odborného vyjádření do jakékoli instituce musí mít poradna nový souhlas - věřím, že bez něj žádný odborníkzprávu nepošle.

Kdyby došlo k navrhované úpravě předpisů ve výše uvedené podobě, tak pro rodiče není nic jednoduššího než se vyhnout tomu, aby doporučení k vyšetření dala mateřská škola. Vždyť návštěvu v poradně nelze nařídit, takže jirodiče mohou odmítnout. Je rovněž velmi jednoduché návrh mateřské školy neakceptovat a objednat se o něco později v poradně z vlastní iniciativy. Pak bude rozhodnutí o podání informací znovu výlučně na rodičích. Navíc faktickézkušenosti z minulosti před rokem 1989 ukazují, že tento přístup vede k odlišnému vnímání poradenské instituce - stává se z ní další orgán státní moci.

Cesta ke zlepšení spolupráce

Nezbývá nám nic jiného než rodiče slovy a hlavně činy přesvědčovat o tom, že učitelé zacházejí s důvěrnými informace korektně. Odborné nálezy by měli učitelé číst a pracovat s nimi ve prospěch dítěte. Rodiče i dítě by mělipocítit, že oznámení diagnózy např. ADHD vede k viditelné změně přístupu. Není vhodné probírat informace o vyšetření nebo ze zprávy před ostatními rodiči, ostatními učiteli, před dětmi. Zprávy by neměly být přístupnéneoprávněným osobám.

Je rovněž nezbytné, aby školství vysílalo rodičům jasný signál o nekompromisním přístupu vůči těm učitelům či dalším školským pracovníkům, kteří se v tomto směru nechovají korektně.

Vůbec bych neviděl jako marné, aby škola dopředu jasně proklamovala, jakým způsobem zachází s důvěrnými informacemi, například kdo k nim má přístup, jak zůstávají v dokumentaci o dítěti, zda se předávají do základní školya hlavně jaká opatření zpráva vyvolá.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 5/2006
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666