5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Školka je laboratoří lidských vztahů

Školka je laboratoří lidských vztahů

Autor: Marie Těthalová | Datum: 5.12.2007 | Vydání: 10/2007

S Evou Opravilovou jsme mluvili o významu mateřské školy v životě dítěte.

Jaké je poslání mateřské školy, co by měla dětem i celé společnosti nabízet?

To je otázka, která vypadá zdánlivě lehce, ale je velice těžká. Základní poslání mateřských škol se začalo tvořit už na přelomu 18. a 19. století, kdy bylo nutno pomoci ženám, které začaly pracovat a nemohly se v tu dobu starat o děti. Poslání mateřské školy se s dobou vyvíjí, původní ideály se posunuly úplně jinam. Dříve šlo pouze o pomoc zaměstnané ženě, ale dnes už mateřská škola vstupuje do intimního kruhu rodinné výchovy. Dnešní nároky na dítě jsou bohužel tak vysoké, že leckdy rodina nedokáže dítě sama připravit na jejich zvládání. Školka je počátkem celoživotního a systematického vzdělávání, v tom vidím její úkol.

Někdy se setkávám s názorem, že by školka měla být „malou školou“, pouhou přípravou na „skuteč-nou“, základní školu. Připadá mi, že se tak redukuje smysl mateřské školy.

Tím by mateřská škola určitě být neměla. Školka uvádí dítě do širšího společen-ství, pomáhá jeho začlenění do širších sociálních vztahů. Je to laboratoř lidských vztahů, místo, kde dítě dostává impulzy pro poznání. Představa, že se v ní dítě jen připravuje na školu, je prostě zjednodušená – ve školce dítě žije a učí se tam žít.

A co by dítě mělo v mateřské škole získat?

Především podněty pro rozvoj vrozených předpokladů. Navíc každé dítě je sice individualita, ale vyrůstá mezi ostatními. Ty jedinečnosti se ve skupině porovnávají, konfrontují a doplňují. Dítě ve školce poznává jiné lidi i samo sebe a to patří k podmín-kám správného rozvoje osobnosti.

Jakou roli v tomto procesu hraje učitelka? Co by v její profesní „výbavě“ nemělo chybět?

Povolání učitele předpokládá určitá „tykadla“ pro sociální kontakty. Učitelka by měla být i odborně vzdělaná – potřebuje rozumět otáz-kám výchovy, znát techniky, které může využít při podporování vývoje dětí, měla by umět děti zabavit, zaujmout, citově je zaangažovat.

Často se říká, že by učitelka měla především mít ráda děti. To je samozřejmé, ale nestačí to – i milující maminka se může stát perfekcionistkou, nebo dítěti příliš povoluje, je liberální. Láska k dítěti musí být vyvážena odbornou informovaností.

Takže se nedá říci, že rozhodující je pouze osobnost, vzdělání je také důležité?

Ano, v dnešní době určitě. Dneska do výchovy zasahují různé brzdící momenty, které jsou důsledkem současného životního stylu – děti jsou přestimulované, máme na ně nepřiměřené nároky, trochu brzy s nimi zacházíme jako s dospělými. Děti dnes chodí do školky často jako do práce, nechodí si tam jenom hrát, mají své každodenní povinnosti. My dospělí jim „naordinujeme“, že budou chodit na kroužek nebo na trénink. A učitelka by měla dítě před těmito tlaky bránit, vytvořit ze školky oázu klidu, která vyrovnává nejen spěch a vysoké nároky, ale někdy i jistou nekritičnost rodiny. V mateřské škole by dítě mělo najít přirozené prostředí pro to, aby se mu dobře dařilo a mohlo se rozvíjet ke spokojenosti všech i sebe samého. Učitelka by prostě měla najít tu pravou míru mezi spontánní a řízenou dětskou aktivitou.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 10/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666