5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Školní zahrada jako prostor pro vzdělávání

Školní zahrada jako prostor pro vzdělávání

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 7.6.2017 | Vydání: 6/2017

Naprostá většina mateřských škol má svou zahradu, a mnohé ze školních zahrad se z místa, které slouží k „vyřádění“ dětí po společné činnosti, stává prostorem pro vzdělávání, hru, sport a samozřejmě také trochu toho divočení.

Školní zahrada jako prostor pro vzdělávání

Za úpravou některých zahrad stojí Nadace Proměny Karla Komárka, která opakovaně vypisuje granty na proměnu školní zahrady. Zašla jsem se podívat do MŠ U Uranie a FMŠ Na Výšinách, které obě sídlí v Praze 7, abych se podívala, jak to na jejich zahradě chodí. Statutární zástupkyně ředitelky MŠ U Uranie Jitka Dědinová říká, že k proměně zahrady mateřské školy vedlo mimo jiné povědomí o tom, že se školka nachází v centru města. „Okolo nás je rozsáhlá zástavba a zeleně zde není mnoho. Naše zahrada byla ‚ve starém stylu‘ a chtěli jsme ji nějakým způsobem změnit. Koncepce celé zahrady je čtvero ročních období a zároveň má přiblížit všechny ekosystémy. Máme zde jezírko, les, louku a zároveň interaktivní kout. Zahrada má navíc komunitní charakter. Děti se na zahradě setkávají s různými živly, různým terénem a rozmanitými přírodními prvky. Učí se také zvládat různá rizika, protože na zahradě jsou například klády, kameny, kopečky. Postupem času jsme také s pomocí rodičů upravili lesní část a ještě nás čeká úprava poslední části zahrady,“ vysvětluje Jitka Dědinová. Dodává, že úpravy zahrady částečně proběhly ve spolupráci s Nadací Proměny, ale některé části dotoval například odbor životního prostředí.

Proč se do úprav pustili ve FMŠ Na Výšinách? Mgr. Michaela Eklová říká, že školka je v provozu od roku 1983 a na rozdíl od zahrady prošla školní budova řadou úprav. „Zahrada během rekonstrukcí, které obnášely například zasklení atria, výměnu oken nebo zateplení budovy, sloužila jako prostor pro umístění stavebních strojů. Všichni měli velký zájem o to, aby se zahrada změnila, aby zde byly travnaté plochy a herní prvky, aby se zde děti cítily dobře. Předtím zde bylo hodně betonových ploch a nacházely se zde prvky, které byly prvoplánové, dětem přesně nabízely, co mají dělat.“

Proměna krok za krokem

Zajímala mě koncepce zahrady MŠ U Uranie. „Naše mateřská škola se nachází v blízkosti Vltavy, proto se řeka stala motivem naší zahrady,“ vysvětluje Jitka Dědinová. „Pramení v atriu, postupně se rozšiřuje a končí v přístavu, jehož vybudování nás ještě čeká.“ Jitky Dědinové jsem se ptala i na to, jak proměna probíhala. „Nejprve jsme si sestavili užší tým, na jehož sestavení a na proměně jako takové má ředitelka naší mateřské školy Michaela Kuběnová, která je v současné době na rodičovské dovolené. Řekli jsme si, že bychom zahradu chtěli nějak přeměnit, do čehož se zapojili i pedagogové, a zároveň jsme začali tvořit také s dětmi. Vytvořili jsme velký plán zahrady a děti z přírodnin tvořily svou představu o tom, jak by zahrada mohla vypadat. Vznikaly návrhy různých houpaček, domečků na stromě, skluzavek. Děti to ohromně bavilo,“ říká Jitka Dědinová. Dodává, že spolu s architektem pořádali také přednášky pro rodiče. „Rodiče se vyjadřovali k tomu, co by na zahradě očekávali, jak by do budoucna mohla vypadat a všechno se tak poskládalo, že vznikl celkový projekt. Oslovili jsme také vysokoškolské studenty umění, kteří vytvořili různé prvky, z nichž některé se povedlo vybudovat. Je to například houpačka nebo zeď se siluetami zvířat.“ Společná práce vedla k vytvoření projektu, s nímž MŠ U Uranie vyhrála v soutěži Nadace Proměny částku na projektovou dokumentaci a realizaci zahrady. „Zahradu jsem měli rok zavřenou, což se setkalo s jistou nelibostí ze strany rodičů dětí, ale když jsme ji během našeho Školkohraní otvírali, měli z ní všichni radost. Snažíme se zahradu využívat, co se dá. Přenášíme činnosti ven a museli jsme si dokonce vytvořit harmonogram užívání zahrady, protože momentálně máme devět tříd a je třeba se domlouvat na tom, aby se všechny třídy dostaly na všechny části zahrady.“

Na to, jak probíhala proměna zahrady FMŠ Na Výšinách, jsem se ptala Michaely Eklové. „Během přípravné fáze byli pedagogové proškoleni na seminářích, které se zabývaly environmentální výchovou. Probíhaly také konzultace s různými odborníky, například dendrology, a na přípravě a uskutečnění projektu se podíleli významnou měrou i rodiče dětí z naší mateřské školy. Připravili jsme benefiční akci Květiny pro školní zahradu a probíhaly také brigády, během nichž jsme se snažili zahradu, která zatím neprošla rekonstrukcí, nějak upravit. Snažili jsme se do práce vtáhnout rodiče i děti. Následovala další benefiční akce nazvaná Výšiny sobě, Výšiny všem.“ S projektem Nekonečný příběh proměny zahrady pak FMŠ Na Výšinách uspěla v grantové soutěži Nadace Proměny. Michaela Eklová zdůrazňuje, že významnou roli v proměně jejich zahrady sehrála Věra Jakoubková, bývalá ředitelka FMŠ Na Výšinách.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 6/2017 nebo v On-line archivu.


Hodnoťte a doporučte:Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666