5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Slovní zásoba předškoláků se rozvíjí velmi rychle

Slovní zásoba předškoláků se rozvíjí velmi rychle

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 7.10.2016 | Vydání: 8/2016

Říká to zkušená učitelka Markéta Mlčochová. Dodává, že ke správnému vývoji řeči je zapotřebí přiměřený dostatek podnětů. Ve své poslední knize nabízí náměty, které nám pomohou v rozvíjení vyjadřovacích schopností předškolních dětí.

Slovní zásoba předškoláků se rozvíjí velmi rychle

„Předškolák je bytost, která toho má hrozně moc před sebou a má chuť objevovat. Rozvoj řeči a vyjadřování je součástí celé jeho osobnosti a jde ruku v ruce s rozvojem myšlení,“ říká Markéta Mlčochová. „V životě dítěte dojde k velkému zlomu, když má nastoupit do první třídy. Nebude moci dělat jen to, co samo chce, ale bude se muset podřídit požadavkům paní učitelky, pana učitele. To samozřejmě znalo i z mateřské školy, ale teď už je vše posunuto zase o kus výš. Malý školáček chce nějak vynikat nad ostatními a snaží se na sebe upozornit. Když k tomu využije svých znalostí, které dokáže i hezky formulovat, bude mít určitě pocit, že to hezky zvládl. To samo o sobě je silnou motivací k další práci.“

Co si můžeme představit pod pojmem rozvinuté jazykové a komunikační schopnosti? Jak člověk, který je takto vybaven „vypadá“? „Víte, ono to vůbec není složité. Jen si vzpomeňte, co nás učily maminky. Hezky pozdrav, požádej, poděkuj, neskákej do řeči, mluv pomalu,“ vysvětluje pedagožka. „Od této základní komunikace, která na první pohled vypadá velmi jednoduše, se postupuje dál. Děti spolu komunikují stejně jako dospělí verbálně i neverbálně a to na různé úrovni, která odpovídá jejich věku, zrcadlí podmínky, ve kterých dítě vyrůstá a postoje jeho rodičů, popřípadě vychovatelů. Do první třídy přichází děti, o nichž jsou rodiče ve většině případů přesvědčeni, že mají perfektní jazykové schopnosti, výborně komunikují – důkazem toho je, že umí ovládat počítač.

Že neumí pozdravit, požádat nebo chvilku počkat, to je přece samozřejmé, protože před sebou máme osobnost. Jazykově jsou také velmi šikovné, vždyť chodí už tři roky do angličtiny.

Ale neměli bychom zapomínat na českou slovní zásobu. Nikdo z nás záměrně chyby nedělá. A vůbec by je nechtěl udělat ve výchově svého vlastního potomka. Pokusme se ale být trochu objektivní, pokorní a soudní. Poslouchejme nejen sebe, ale i ty, kteří s našimi dětmi pracují, rodiče jejich kamarádů. Jak má vypadat dítě nastupující do první třídy je rozepsáno v mnoha publikacích, internetových stránkách, školy základní informace připojují k pozvánkám k zápisu.“

Řadu rodičů i pedagogů zajímá, zda vyjadřovací schopnosti souvisejí s tím, jak dítě vyslovuje. „V předškolním období u dítěte roste slovní zásoba velmi rychle. Nevadí mu, když jeho výslovnost není ‚čistá‘, a bez problémů se do komunikace s ostatními začleňuje. Zlobit se začne, když mu nerozumíme a nevíme, co po nás chce. Pokud přetrvává vada výslovnosti ještě ve škole, může se stát, že se dítě začne stydět mluvit a od toho se odvíjejí další potíže. Děti mezi sebou bývají kruté a špatnou výslovnost svému spolužákovi ‚vmetou‘ do obličeje v tu nejméně očekávanou chvíli. Potom je pro něj lepší raději nic neříkat, začne se stranit kolektivu. Potíže mohou nastat také při diktátech, kdy diktované slovo, např. ‚řepa‘, přepíše podle svého vlastního diktátu jako ‚žepa‘.“

Jak rozvíjet slovní zásobu

Setkáváme se s dětmi i s dospělými, kteří mají „vyřídilku“ a pusa se jim nezastaví. Přesto je jejich projev obsahově chudý. Jak můžeme svou slovní zásobu rozvíjet? „Vyprávění by mělo mít ‚hlavu a patu‘. Pokud dítěti přečteme nějakou pohádku, příběh, měli bychom mu dát časem možnost nám ji převyprávět. Tím procvičíme jeho myšlení, paměť, slovní zásobu, učíme ho vybírat co je důležité.

Přesně k tomu by měl sloužit pracovní sešit, který mi nedávno vyšel. Dítě by mělo pochopit děj, dodržet časovou posloupnost a nic důležitého nevynechat. Obrázky mu pomohou,“ doporučuje Markéta Mlčochová. „Knihy jsou při rozvíjení slovní zásoby nezastupitelné. Můžeme si zvolit papírovou nebo elektronickou podobu, ale myslím si, že pro dítě je důležité vnímat knihu nejen zrakem, ale i hmatem a v neposlední řadě i čichem. Nová knížka přece krásně voní.“

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 8/2016 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666