5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Sociálně znevýhodněné děti potřebují intenzivní podporu

Sociálně znevýhodněné děti potřebují intenzivní podporu

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 6.2.2017 | Vydání: 2/2017

Velkým problémem dětí, které se potýkají se sociálním znevýhodněním, je odlišný životní styl jeho rodiny a většinové společnosti. Děti pak nechápou pravidla, která „vládnou“ v mateřské škole, a nedaří se jim jednoduše zapadnout mezi vrstevníky.

Sociálně znevýhodněné děti potřebují intenzivní podporu

Mgr. Petra Koblicová z Církevní mateřské školy Jonáš v Pacově má s touto tematikou bohaté zkušenosti. „V minulosti měla naše MŠ více dětí sociálně znevýhodněných, hledala jsem proto informace, jakým způsobem s těmito dětmi pracovat. Právě v tuto dobu přišla nabídka od Egle Havrdové, PhD., abychom se zapojili do pilotního projektu Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ. Náš program vznikl na základě konkrétních výstupů projektu a vlastních zkušeností. V návaznosti na tento program jsme se s kolegyní zúčastnily několika stáží ve Walesu.“

Sociální znevýhodnění je jasně definovaný pojem, přesto jsem se Petry Koblicové zeptala, jak jej vnímá. „Nějak instinktivně se bráním toto označení používat, protože v okamžiku, kdy nějaké dítě do této kategorie zahrnu, mám pocit, že jsem právě podpořila jeho znevýhodnění. Pokud nebudu doslovně citovat školský zákon, zjednodušeně by se dalo říci, že se jedná o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které potřebují zvýšenou míru podpory pro zajištění rovnocenných podmínek pro maximální možný rozvoj dítěte. Mám-li být konkrétnější a použiji nějaké příklady z praxe naší mateřské školy, jedná se o děti žijící v rodinném prostředí s nízkým kulturním a sociálním postavením, o děti patřící k etnické nebo národnostní menšině nebo žijících ve specifickém sociálním prostředí. Důvody jsou různé od nedostatečného materiálního zázemí, nevyhovujících bytových podmínek, častého stěhování rodiny až po konflikty v rodině. Tyto rodiny většinou nepovažují vzdělání svých dětí za důležité, nezajímají se o něj, proto navázání spolupráce se zákonnými zástupci ve prospěch dítěte je většinou obtížná a problematická. V posledních letech se setkáváme i s dětmi, které jsou znevýhodněny z důvodu nedostatečné znalosti vyučovacího jazyka,“ vypočítává Mgr. Koblicová. „V tomto školním roce se podle našeho posouzení sociální znevýhodnění týká pouze čtyř dětí z 28 dětí a za to jsme rádi. Z praxe víme, že pro lepší začlenění těchto dětí je lepší, když počet sociálně znevýhodněných dětí ve třídě není příliš vysoký. Před dvěma lety to bylo dětí sedm, což byla při tehdejší kapacitě naší CMŠ téměř třetina,“ dodává.

Rodinné zázemí

Zajímalo mě, jaká specifika mají sociálně znevýhodněné děti, s nimiž mají v CMŠ Jonáš zkušenost. „Jako jeden z příkladů uvedu chlapce, který pochází z početné rodiny s devíti dětmi. Jednotlivé děti mají odlišné rodiče, některé jednoho nebo oba společné. Rodina má nízké sociální postavení a je ekonomicky slabá. Chlapce do MŠ přivádí a zase vyzvedávají většinou starší sourozenci, různé tety a strýcové. Komunikace a spolupráce se zákonnými zástupci dětí je obtížná, často minimální. Problémy, se kterými se setkáváme, většinou pramení z odlišného životního stylu a návyků v rodině, než jaký je podporován v MŠ. Jedná se o způsob komunikace, sebeprosazování, nedostatečné návyky, sníženou schopnost respektovat pravidla a oslabený autoregulační systém. Děti jsou naopak zdatné v oblasti praktického života, umí se postarat např. o mladší sourozence nebo pomoci při úklidu. Také oblast hrubé motoriky a lokomoce je na dobré úrovni. Oslabena je především oblast kognitivní a řečová. Docházka do MŠ je nepravidelná, především koncem měsíce, kdy rodině dochází finanční prostředky,“ popisuje ředitelka CMŠ Jonáš.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 2/2017 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666