5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Učitel vždy ovlivňuje, co a jak děti malují

Učitel vždy ovlivňuje, co a jak děti malují

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 8.10.2014 | Vydání: 8/2014

Tvrdí to PaedDr. Vladimíra Slavíková, ředitelka mateřské školy v Příbrami a autorka nové knihy, která dětem přibližuje české pověsti a historii pomocí příběhů a artefiletiky. Rozhovor se věnuje výtvarným činnostem a také její nové knize.

Učitel vždy ovlivňuje, co a jak děti malují

Výtvarný projev se vyvíjí s věkem. Kdy děti začínají kreslit? Jak se jejich kresba vyvíjí?

Než si něco povíme o výtvarném projevu, měli bychom si uvědomit, že zejména v předškolním období bychom měli chápat všechny expresivní projevy dítěte ve vzájemných vztazích, nikoliv izolovaně. To znamená, že učitelka by měla vidět souvislosti třeba mezi kresbou a zpěvem a dramatickým a tanečním projevem dítěte, protože všechny tyto expresivní činnosti jsou vyjádřením dětské osobnosti a vypovídají o jejím vrůstání do společnosti a kultury.

Proto také můj přístup k dětskému výtvarnému projevu vychází nikoliv z tradičně pojatého „kreslení a malování“, ale snaží se o celistvý pohled, ve kterém se různé způsoby expresivní tvorby spojují. A hlavně jsou provázeny zpětným náhledem a komunikací o tom, co jsme tvořili, tedy reflexí. Tomuto přístupu říkáme artefiletika, protože přesahuje tradičně chápaný výtvarný projev a zajímá se o jeho propojení s jinými typy činností a zejména s verbální komunikací.

Když se tedy máme zabývat počátky dětského kreslení, měli bychom kresbu považovat jen za jednu z mnoha možností symbolického vyjadřování, které má dítě prostřednictvím lidské kultury k dispozici a které se postupně učí zvládat. Není náhodou, že počáteční kresebné projevy úzce souvisí s vývojem řeči a s dalšími symbolickými aktivitami, především s hrou, a tedy hlavně s dramatizací životních zkušeností. Proto v artefiletice zpravidla úzce propojujeme kreslení nebo malování s jinými způsoby symbolického vyjadřování. Jeho vývoj by měl směřovat k podnětným výsledkům, které děti motivují k přemýšlení o svých zkušenostech, povzbuzují je ke komunikaci a přinášejí jim uspokojení.

Čím se vyznačuje výtvarný projev předškoláků, co je pro něj typické?

I člověk, který se nespecializuje na výtvarné projevy, snadno rozpozná, že dětská kresba nebo malba se od kresby nebo malby dospělých lidí liší v řadě příznaků. Malé dítě např. místo rozčleněné lidské figury kreslí „ hlavonožce“, bez váhání nakreslí „průsvitné“ zdi, takže i bez oken je v kresbě vidět, co je uvnitř domu, nezachycuje prostor za pomoci perspektivního zmenšování těch předmětů, které jsou v dálce apod. Kdysi se tyto odchylky pokládaly za chyby a jednou z hlavních snah výchovy bylo přivádět děti ke „správnému“ kreslení, jehož pravidla se odvozovala z renesančního stylu kresby, tj. z kresby založené na lineární perspektivě. Tomu byly přizpůsobené i kresebné testy, z nichž se usuzovalo na vývoj myšlení dítěte.

Jenomže již na počátku 20. století se zásadně proměnila zobrazovací pravidla ve výtvarném umění a sami umělci začali zcela záměrně kreslit podobně jako malé děti. Současně s tím se měnil i přístup k „chybám“ v dětském výtvarném projevu. V nynější době se tolik nezabýváme správností výtvarného projevu ve smyslu respektu k nějaké normě, ale spíše si klademe za cíl naučit děti vyjadřovat se tak, aby co nejlépe vystihly všechno, co potřebují sdělit a čím se potřebují zabývat.

To ale neznamená, že nevěnujeme pozornost určitým obecným znakům expresivního vyjadřování, které vypovídají o standardním průběhu vývoje dítěte. Každá maminka se právem zajímá o to, kdy a jak dobře její dítě začíná mluvit nebo chodit – podobně i u výtvarného nebo jiného expresivního projevu můžeme posuzovat rychlost a kvalitu vývoje. Proto se stále mohou s úspěchem používat kresebné testy k usuzování o duševních schopnostech dítěte. Nikdy bychom ale neměli z několika izolovaných prvků usuzovat na problém v celém vývoji. Jestliže se kresba dítěte nevyvíjí přesně podle tabulek, ale dítě se v jiných oblastech symbolizace rozvíjí bez problémů, určitě nemá smysl považovat právě jen kresbu za měřítko úspěšnosti celkového vývoje.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 8/2014 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666