5000
Kompletní ročník časopisu 2016 Připravujeme nový speciál Psychologické kurzy Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Pro inzerenty > Chcete inzerovat v časopisech nakladatelství Portál?

Chcete inzerovat v časopisech nakladatelství Portál?

Datum: 25.2.2016

Časopisy Portálu se věnují psychologii a mezilidským vztahům, rodičovství od nejútlejšího věku dětí až po středoškoláky, pedagogice a vzdělávání, zdravému životnímu stylu. Jsou určeny pro širokou veřejnost, ale mají respekt i v odborných kruzích.

Psychologie dnes – měsíčník o mezilidských vztazích, životním stylu, terapii, stánkový titul.

Informatorium 3 – 8 – měsíčník pro učitele mateřských škol, školní družiny a první stupeň ZŠ, unikátní časopis v ČR.

Rodina a škola – měsíčník pro rodiče a učitele dětí v ZŠ, SŠ

Profily časopisů, rozměry a ceny inzerce, harmonogram vydání naleznete na stránkách jednotlivých časopisů. Vedle tiskové a vkládané inzerce v časopisech nabízíme také inzerci na webových stránkách časopisů a v knihách z produkce nakladatelství Portál.

Richard Klimeš –tel. 283 028 402, 724 635 672, e-mail: klimesr(zavináč)portal.cz

Ing. Jakub Podaný - tel. 283 028 412, 732 981 537, e-mail: podany(zavinac)portal.cz

Chcete inzerovat v časopisech nakladatelství Portál?

6666
Objednejte si starší čísla Děti a my Rodina a škola