5000
Kdo mi vypnul mozek? Psychowalkman Audioteka.cz Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Psychologie dnes

3/2011

Psychologie dnes 3/2011

Daniela Kramulová, 2.3.2011

Stal jsem se odborníkem na emoce, přiznává v rozhovoru Matej Mináč, režisér filmu Nickyho rodina. Jsou krásní lidé také chytřejší, úspěšnější a mají v životě větší štěstí? Na tyto otázky odpovídáme v tématu, jež jsme věnovali stereotypům spojovaným s fyzickou atraktivitou. Dozvíte se také, jak překovat nenávist a díky tomu osobnostně růst, v článku o prokrastinaci vám poradíme, jak se vypořádat s chronickým odkládáním nepříjemných úkolů, zajímavé inspirace můžete načerpat z článků o vlivu stravy na psychiku. Věnujeme se také problematice šikany na pracovišti, novým poznatkům o bouřlivém dění v mozku dospívajících, dozvíte se, co dělá nemocniční kaplan, pomocnou ruku nabízíme těm, kteří se dopouštějí domácího násilí a chtějí svůj problém řešit. V rubrice Terapie reflektujeme ostrou diskusi na domácí psychoterapeutické scéně týkající se Terapie pevným objetím podle známé dětské psycholožky Jiřiny Prekopové.

Celý článek

Psychologie dnes 3/2011

Jídelníček a psychická rovnováha

Lenka Čablová, 2.3.2011

Strava má nemalý vliv na naši psychiku. Četné zahraniční i tuzemské výzkumy prokázaly, že vyvážený jídelníček má nejen pozitivní dopad na tělesné zdraví a fyzickou kondici, ale působí také na naše emoce, náladu, chování a prožívání. Zajímavé souvislosti se prokázaly například ve vztahu k agresivitě.

Celý článek

Jídelníček a psychická rovnováha

Prokrastinace: Zítra už určitě začnu

Daniela Kramulová, 2.3.2011

Dneska ještě půjdu do kina, ale zítra se už dám do práce. Kdo by se někdy nerozhodl podobně? Pokud si užijeme film a druhý den se opravdu začneme učit, psát žádost o grant nebo vyklízet sklep, je všechno v pořádku. Horší je, když úkoly a povinnosti odkládáme opakovaně a trpíme přitom výčitkami svědomí.

Celý článek

Prokrastinace: Zítra už určitě začnu

Co je krásné, je také dobré? Stereotypy spojené s fyzickou atraktivitou

Marek Franěk, Martin Bílek, 2.3.2011

Všichni dobře víme, že krásná princezna je hodná, zatímco zlá čarodějnice musí být ošklivá. S jakými dalšími charakteristikami si ještě spojujeme fyzickou krásu? Připisujeme stejné atributy krásným ženám i pohledným mužům? Jak se vidí příslušníci obou pohlaví navzájem?

Celý článek

Co je krásné, je také dobré? Stereotypy spojené s fyzickou atraktivitou

Stal jsem se odborníkem na emoce - Rozhovor s režisérem Matejem Mináčem

Eva Jedelská, 2.3.2011

Příběh Nicholase Wintona, britského bankovního úředníka, který těsně před začátkem druhé světové války odvezl z tehdejšího Československa téměř sedm stovek ohrožených dětí a zachránil jim tak život, dnes zná doslova celý svět. Proslavil se především díky úsilí režiséra Mateje Mináče, který o něm nedávno dokončil už třetí film, tentokrát s názvem Nickyho rodina. Při shromažđování dokumentárního materiálu vyslechl režisér víc otřesných příběhů než mnohý psychiatr či terapeut.

Celý článek

Stal jsem se odborníkem na emoce - Rozhovor s režisérem Matejem Mináčem

Akt pokání

2.3.2011

Podoteky Stanislava Komárka

Celý článek

Dostihy

Jana Kárníková, 2.3.2011

Celý článek

Odložím to na zítra

2.3.2011

Jak si zorganizovat život bez zbytečného organizování

Celý článek

Měly by rozvodové soudy dávat přednost střídavé péči?

2.3.2011

/ Střídavou péči – porozvodové uspořádání, při kterém dítě bydlí střídavě u matky a u otce – umožňují naše zákony už teď. Pokud by však byl přijat návrh novely zákona o rodině, kterou předložil parlamentu poslanec Pavel Staněk, stala by se možností první volby. Zastánci střídavé péče to vítají s tím, že by tak dítěti zůstali zachováni oba rodiče a mohli se podílet na jeho výchově. Odpůrci poukazují na psychické důsledky střídání „domovů“ a možné komunikační i organizační problémy./

Celý článek

nešpor/n/oviny

2.3.2011

FALEŠNÁ POZITIVITA A UŽÍVÁNÍ LÉKŮ Toxikologické vyšetření má při diagnostice a léčbě návykových nemocí významné místo, jsou zde ale i určitá omezení a úskalí. Mezi nejzávažnější patří falešná pozitivita skríningových vyšetření. Takový nález může mít pro pacienta nepříjemné následky v pracovní, právní nebo jiné oblasti života. Navíc falešná pozitivita narušuje terapeutický vztah pacienta s lékařem nebo vztah k zařízení. Užívání celé řady léků (např. některých antihistaminik a dekongestiv) může např. vyvolat falešnou pozitivitu na metamfetamin (pervitin). Běžně užívaný ibuprofen vyvolává falešnou pozitivitu na kanabionoidy nebo barbituráty. Falešnou pozitivitu na opiáty mohou kromě léků vyvolávat i potraviny obsahující semena máku. Situaci ještě komplikuje skutečnost, že mnozí pacienti jsou léčeni kombinacemi léků. Nelze vyloučit, že tyto kombinace mohou ovlivnit výsledek skríningového testování těžko předvídatelným způsobem. MARIHUANA A RIZIKO NÁDORŮ: NOVÁ ZJIŠTĚNÍ Informace o souvislosti marihuany s rakovinou plic se potvrdily (Berthiller a spol., 2008). Toto riziko je o to větší, že velká část kuřáků marihuany zároveň zneužívá tabák. Už dříve se objevily zprávy o riziku marihuany ve vztahu k nádorům mozku. Nověji byla popsána souvislost mezi zneužíváním marihuany a rakovinou varlat. Kromě vlivu kancerogenních látek v marihuanovém kouři se na zvýšeném riziku u kuřáků konopí mohou podílet také imunologické mechanismy, přičemž riziko nádorového onemocnění je úměrné dávkám a délce zneužívání drogy. Objevily se také zprávy o nádorových onemocněních souvisejících s marihuanou v jiných lokalizacích: jedná se o nádory prostaty, děložního čípku a močových cest. Na výše uvedené by měli pamatovat také psychiatři, k nimž někteří kuřáci marihuany přicházejí pro duševní problémy. U menší části jejich pacientů mohou tyto problémy souviset s metastázou do mozku nebo primárním nádorem v této lokalizaci. Toto riziko je třeba brát v úvahu tím spíše, že stárne populace lidí, kteří dlouhodobě zneužívají marihuanu. Navíc se marihuana v Česku zneužívá podstatně častěji než ve většině jiných zemí. JÓGA V PREVENCI NÁVYKOVÝCH RIZIK Jakkoliv je jóga v prevenci a léčbě užitečná, při jejím využívání mohou nastat i problémy. Jóga samozřejmě vyžaduje aktivní praktikování po delší dobu. Zdaleka ne každý k tomu bývá ochoten. Problémem mohou být předsudky, zábrany a neinformovanost na straně jednotlivce, jeho rodiny nebo širších společenských struktur. Jestliže někdo pojímá jógu jako soupeřivou sportovní disciplínu, sotva z ní může mít plný prospěch. Možná řešení: Zvýšit zajímavost cvičení. Kromě obvyklých cvičení bývá vhodné zařadit i nové prvky, příběhy, smích, hravost. To je důležité zvláště u dětí. ? Nabízet praktiky, jejichž příznivý účinek lze pociťovat rychle. Příkladem může být jóga nidra, po jejímž skončení se cítí většina praktikujících uvolněná a osvěžena. ? Cvičení a jejich účinek vysvětlit cvičícímu a pokud možno i jeho okolí. Spolupráce s okolím je důležitá zvláště u dětí a dospívajících, kde pravidelné cvičení předpokládá souhlas rodičů. ? Časové a fyzické nároky cvičení by měly být přiměřené tělesným i duševním možnostem cvičícího. Nedostatek času je ovšem pojem relativní. Např. průměrný Čech starší 15 let se díval v říjnu 2010 denně 3 hodiny a 20 minut na televizi. ? Podpůrná skupina: Motivace ke cvičení a příjemný pocit z něj se často zesiluje ve skupině cvičících.

Celý článek

Vina skrytá v Nevinnosti

2.3.2011

Film Jana Hřebejka a Petra Jarchovského Nevinnost se dotýká tématu sexuálního zneužívání. Jak se podle vás autoři vypořádali s touto tematikou, zeptali jsme se odborníka, dětského psychiatra a psychoterapeuta Petra Pötheho.

Celý článek

Partneři a rozchody

2.3.2011

J. Klimeš

Celý článek

2011 březen

2.3.2011

Před 95 lety, 4. března 1916, se narodil britský psycholog německého původu Hans Jürgen Eysenck

Celý článek

Jsem černá ovce aneb Šikana na pracovišti

2.3.2011

Podle průzkumů je prokázáno, že každý šestý Čech má zkušenosti se šikanou na pracovišti, ať už ze strany kolegy, nebo svého nadřízeného. Nejčastější formou šikany na pracovišti je však teror pocházející ze strany nadřízeného.

Celý článek

Mozek v pubertě: překotné změny

2.3.2011

V dospívání se sice nejviditelnější změny projevují na těle, puberta je však obdobím, jež doprovází zásadní přestavba mozku. Právě proto má chování „puberťáků“, které přivádí mnohé rodiče v lepším případě k pochybnostem o inteligenci vlastního potomka, v horším případě na pokraj zoufalství, své důvody a děti jsou v tom do značné míry „nevinně“.

Celý článek

Spor o terapii pevným objetím

2.3.2011

Na přelomu roku odvysílala ČT2 dokument o psychoterapeutce Jiřině Prekopové a její terapii pevným objetím, jež autorka doporučuje jako prostředek k obnovení lásky v rodině. Využití terapie v případě dítěte postiženého autismem, které mohli diváci sledovat, vyvolalo bouřlivé reakce.

Celý článek

Miluji své nemoci aneb Münchhausenův syndrom

2.3.2011

Baron Prášil není pohádkovou postavou. Skutečně žil v letech 1720– 1797 a jmenoval se Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen. Byl proslulý svou bájivou lhavostí (pseudologia fantastica) a vymyšlenými příhodami a kousky, jimiž bavil společnost. Není však o něm známo, že by cestoval od jedné nemocnice ke druhé jen proto, aby se dával vyšetřit nebo bezdůvodně operovat. Jeho jméno je přesto dáváno do souvislosti s jednou podivuhodnou psychickou poruchou, a to s předstíráním nemoci. Předstírat nemoc lze s různou mírou dovednosti a s různým cílem. Nejčastěji bývají předstírány různé bolesti, které se lékařům špatně prokazují, do moči lze přihodit špetku hroznového cukru nebo ucedit kapku krve, také únavu nemůže nikdo dost dobře změřit. Cíl bývá většinou srozumitelný: pracovní neschopnost, invalidní důchod, odklad nástupu trestu a další výhody. To je známý a běžný obraz simulace. Pro dosažení výhod se mohou lidé i poškozovat; vězni např. polykají předměty, aby se dostali do nemocnice. To ale není případ pacienta s Münchhausenovým syndromem. Ten jako by si vzal za své Tyršovo heslo: Ni zisk, ni slávu. Netouží po důchodu, nevyžaduje úlevy ani výhody spojené s rolí nemocného, chce jenom jediné: hrát tuto roli. Chce být opečovávaným pacientem, nic víc. Na rozdíl od většiny simulantů své obtíže nejen předstírá, ale příznaky si také sám vyrábí.

Celý článek

Už máte svého terapeuta?

2.3.2011

Čtenáři nám často píší o kontakty na psychology. Tato servisní rubrika vám může napovědět, na koho se ve svém regionu obrátit.

Celý článek

I pachatelé domácího násilí hledají pomoc

2.3.2011

Přestože lidi, kteří se doma nechávají týrat, mnohdy nechápeme, soucítíme s nimi a státní systém pomoci obětem domácího násilí považujeme za nezbytný. O to podivnější se může zdát fakt, že existuje i program pomoci násilníkům samým.

Celý článek

1 2 3 
6666
Výroční konference Škola komunikace