5000
Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Psychologie dnes

3/2012

Downův syndrom: nikdy se nesmíříte

Eva Tomková, 2.3.2012

Včera se mi narodil syn. Nemám sílu jít do kojeneckého oddělení a podívat se na něj. Nemůžu se ho dotknout ani ho pohladit. Nevím, jak oznámit své matce, že její první vnuk nikdy nevystuduje vysokou školu. Jeho největší úspěch bude, když se naučí jíst lžičkou a trefí v patnácti sám do školy. Můj manžel brečí doma a nebere mi telefon. Doktoři krčí rameny a říkají, že je to náhoda. Jsem sama. A můj syn má Downův syndrom.

Celý článek

Akademické svobody v ohrožení?

Daniela Kramulová, 2.3.2012

Věcné záměry dvou navrhovaných zákonů: o vysokých školách a o finanční pomoci studentům vyvolávají bouřlivé protesty. Proti vystupují akademici i studenti, vzduchem létaly melouny jako symbol milionů vyhozených oknem. O názor jsme požádali profesorku Vladimíru Dvořákovou, politoložku působící na VŠE a předsedkyni Akreditační komise ČR.

Celý článek

nešpor/n/oviny

Karel Nešpor, 2.3.2012

Hudba jako lék a zároveň i riziko

Celý článek

Mediální smog

STANISLAV KOMÁREK, 2.3.2012

PODOTEKY STANISLAVA KOMÁRKA

Celý článek

Downův syndrom

2.3.2012

Mark Selikowitz

Celý článek

Už máte svého terapeuta?

2.3.2012

Čtenáři nám často píší o kontakty na psychology. Tato servisní rubrika vám může napovědět, na koho se ve svém regionu obrátit.

Celý článek

Staňte se značkou

Eva Tomková, 2.3.2012

Budte jedineční, neotřelí a silní. Vnímejte se jako produkt, který je nutno propagovat vždy a za všech okolností. I ve výtahu. A hlavně, nikdy se nebavte se svým šéfem o počasí.

Celý článek

Můžeme být šťastní v práci?

(Dak), 2.3.2012

Zdá se vám štěstí v práci jako protimluv? Hospodářské výsledky firem, které se přednostně zaměřují na psychickou pohodu zaměstnanců, ukazují, že to nejen jde, ale dokonce se to ekonomicky vyplatí. „Na jarním Inner Winner festivalu můžete načerpat inspiraci, nápady a zkušenosti, jak na to,“ říká ředitel festivalu Jiří Vokáč Čmolík. A tak jsme se zeptali:

Celý článek

Ekologické stavby: šetření proti zdravému rozumu

Václav Cílek, 2.3.2012

Když řekneme „ekologická“ architektura, tak pravděpodobně , budeme mít na mysli dvě úplně rozdílné záležitosti - bud stavbu, která bude svými organickými tvary připomínat přírodu, anebo nějaký druh nízkoenergetického či pasivního domu, který ve většině případů bude vypadat jako obvyklý pravoúhlý dům, ale bude obsahovat všechny možné solární panely či tepelná čerpadla. Řekl bych, že v obou případech bude výsledek nepřirozený, a tudíž „antiekologický“. Nejprve k úsporným domům, které do budoucnosti představují pravděpodobně jedinou možnost, jak stavět. Energetická budoucnost je pochmurná, energie sice jen tak nedojde, ale bude stále dražší a hůře dostupná. Můžeme na to reagovat buď využitím alternativních zdrojů v kombinaci s úsporami, anebo zmenšováním rozměrů či počtu místností. Ve středoevropském prostoru jsme si navykli na míru svobody, jakou v USA či jiných evropských státech neznají. Kolega žijící ve Švýcarsku mi líčil, jak z místností navíc musí platit zvláštní daně, které jsou menší, když v místnosti není žádný nábytek. Pro mnoho Švýcarů je proto lidsky i ekonomicky přirozené nechat doma žít své děti i dlouho poté, co dosáhly dospělosti. U nás bychom tuto jednoduchou cestu, jak ušetřit energii, razantně odmítli jako relikt socialistického plánování. „Ekologie“ domu je ve švýcarském případě založena na sociální ekologii, nikoliv na architektuře. V českém prostředí (ale rovněž polském, maďarském, ruském) si tak na samém počátku pravděpodobně klademe nesprávnou otázku: Jak mít co největší užitnou plochu a spotřebovávat přitom co nejméně energie? Působí to velice šetrným environmentálním dojmem a člověk, který takto uvažuje, je považován za osvíceného a prozíravého investora. Ale ve skutečnosti se dá začít u nalezení sociálního modelu nebo u definice osobní svobody a ptát se, jak si důstojně vystačit s rozumně malou plochou. Domnívám se, že po možném krachu či inflačním znehodnocení části penzijních fondů, při pokračujícím genderovém trendu budování si kariéry ve středním věku a rostoucím množství starých lidí či z prosté nutnosti se velice snadno můžeme vracet k modelu třígeneračního bytu či domu, takže ve výsledku dojde k úsporám energie i v nevyhovujících domech.

Celý článek

7. března 1897, se narodil americký psycholog Joy Paul Guilford

2.3.2012

Guilfort se narodil před 115 lety v obci Marquette ve státě Nebraska. Již jako dítě vnímal významnější rozdíly ve schopnostech a zájmech členů vlastní venkovské rodiny, což později podnítilo jeho zájem o diferenciální psychologii. BA získal na univerzitě v Nebrasce (1922), Ph. D. na Cornellově univerzitě (1926), doktorát práv v Nebrasce (1952) a doktorát věd na univerzitě v Jižní Kalifornii (1962). V počátcích své vědecké práce byl přitahován chemií, zvláště pravoúhle uspořádanou periodickou tabulkou prvků. To se později projevilo v jeho přístupu ke klasifikaci schopností a myšlenkových operací a v atomizované koncepci psychických vlastností utříděných na potřeby, schopnosti, temperament, postoje a zájmy (1959). Získané zkušenosti jej vedly k přesvědčení, že inteligence není jen obecnou schopností a že měření inteligenčními testy nezachycuje specifické stránky inteligence, jako je talent, nadání a tvořivost. Myšlení rozdělil na divergentní a konvergentní. Určil faktory tvořivého myšlení a měřil je výkony v psychologických testech, jimiž se každý z těchto druhů myšlení projevuje. Po skončení 2. světové války inicioval na univerzitě v Jižní Kalifornii výzkum talentů. Vznikl model schopností uspořádaný v trojrozměrné matici s pěti duševními operacemi, pěti druhy informačních obsahů a šesti druhy informačních forem, sloužící jako hodnotný heuristický nástroj a plán zlepšování intelektuálních schopností prostřednictvím cvičení. V jeho práci je důležitý termín struktura intelektu označující inteligenci jako souhrn operací, obsahů a produktů, přičemž existuje pět druhů operací - poznávání, paměť, divergentní produkce, konvergentní produkce, hodnocení, šest druhů produktů - jednotky, třídy, vztahy, systémy, transformace a implikace, a pět druhů obsahů - vizuální, sluchové, symbolické, sémantické, behaviorální. Každá z kategorií uvedené struktury je nezávislá, proto existuje teoreticky 150 různých složek inteligence. Kupříkladu kognitivní operace lze rozdělit na 30 dílčích schopností (6 produktů x 5 obsahů). V díle The Nature of Human Intelligence (1967) popsal strukturu lidské inteligence pomocí šesti schopností: poznávání, pamatování, vybavování, dedukce, indukce a řešení problémů. Dále uvedl pět oblastí, jimiž člověk získává informace: zrak, sluch, obsah, symbol, chování. Výstupem je poznání, které se skládá z položek spojených společnými znaky, příbuzností, opakem, podobností či posloupností. Jejich dalším tříděním je možné se dopracovat k systémům, jež vytvářejí struktury nebo sítě, a z nichž lze vyvozovat důsledky i předpovědi. J. P. Guilford zemřel roku 1987 ve věku 90 let v Los Angeles.

Celý článek

Lidská paměť pracuje v „kvantech“

Jaroslav Petr, 2.3.2012

Probudíme se v rychlíku a chvíli nám trvá, než si uvědomíme, že nesedíme doma na pohovce. V mozku se nám pere obraz reality se vzpomínkou, kterou jsme vylovili z paměti. Mozek nakládá s každou vzpomínkou přísně odděleně, nemíchá je a zpracovává informace v malých porcích, jinak by způsobil fatální zmatek. Tuto skutečnost objevil český neurofyziolog Karel Ježek ve spolupráci s norskými vědci.

Celý článek

Skupinová terapie nemá klienta připoutat na léta

Dak, 2.3.2012

Psychoterapeutka Helena Klímová vede více než tři desítky let individuální i skupinové terapie. „Díky zkušenostem si v rámci terapie dovolím věci, na které jsem si jako začátečnice netroufl a,“ říká. A potvrzuje, že v průběhu let se mění i problémy, s nimiž klienti do terapie přicházejí.

Celý článek

Násilí jako zážitek

Ludmila Čírtková, 2.3.2012

Extrémní podoby násilí mladistvých šokují a poutají pozornost. Oficiální statistiky sice naznačují spíše stagnaci či mírný pokles juvenilní delikvence, na druhé straně násilí mladistvých dosahuje rozměrů, na které jsme nebyli zvyklí. Pachatelé jsou mladší a brutálnější. A ve vzduchu je otázka, zda strategie intervence a prevence míří vůbec k podstatě současných problémů.

Celý článek

Snadné čtení

(Dak), 2.3.2012

Také máte občas dojem, že nejrůznější návody, smlouvy či úřední dokumenty na vás hovoří cizím jazykem? Lidé s mentálním postižením a s poruchami učení narážejí na podobné bariéry mnohem častěji. Právě pro ně vznikl projekt Snadné čtení.

Celý článek

Jak Carl potkal Sabinu aneb Nebezpečná metoda

2.3.2012

Přiznejme si, že nás láká dozvědět se o tom, jak významná osobnost v něčem selhala nebo alespoň přešlápla. Na tuto strunu hraje nový film Nebezpečná metoda, který se nedávno dostal do českých kin.

Celý článek

Sen mladého Vopičky

Jana Kárníková, 2.3.2012

Celý článek

1 2 
6666
Výroční konference Škola komunikace