5000
Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Psychologie dnes

10/2010

Hvězda ti plakala růžově do uší

Radkin Honzák, 30.9.2010

Představte si svět, v němž zvonek budíku kolem sebe šíří duhový vodotrysk, ranní kávu chutnáte nejen na jazyku, ale současně vnímáte jako dotek kožešiny v dlaních, a protože je ještě málo chlupatá, dáte si cukr navíc. Ne, nepřidali vám do ní LSD, ani se na vás nesápe záchvat migrény – jste prostě synestetik.

Celý článek

Hvězda ti plakala růžově do uší

Jak vnímáme čas? Rozhodují emoce

Sylvie Droit-Volet, Sandrine Gil, 30.9.2010

Jedna hodina – pořád stejných šedesát minu. Proč nám jednou trvá celou věčnost a jindy uteče během chviličky? Právě to psychology zajímá: v čem spočívá náš smysl pro čas a jaké situace či nemoci naše vnímání času narušují? Proč nás mozek ve vnímání času občas tak klame?

Celý článek

Jak vnímáme čas? Rozhodují emoce

Sexuálního ďábla doma nechci!

Daniela Kramulová, 30.9.2010

Součastní muži jsou v historii první, kteří mají možnost léky účinně ovlivnit problémy s erekcí, přesto je mnozí nevyužívají. Na vině je jejich žena.

Celý článek

Sexuálního ďábla doma nechci!

Nechceme žádného nového tátu!

Eva Jedelská, 30.9.2010

Ještě pět let po rozvodu rodičů je pro děti důležitější jejich vlastní, biologický otec, který od rodiny odešel, než nový matčin partner. Situace „druhých“ tatínků (vzácněji i maminek) je složitá – chtějí-li být dětmi přijati, musí zlehka našlapovat, potlačit své ego a obrnit se značnou trpělivostí.

Celý článek

Nechceme žádného nového tátu!

Inteligentní lidé žijí déle

Pavla Koucká, 30.9.2010

„Patnáct bodů navíc v inteligenčním testu snižuje úmrtnost v příštích několika desítkách let zhruba o čtvrtinu,“ říká profesor Ian Deary z univerzity v Edinburghu, oceněný cenou Evropské asociace psychologie osobnosti. V rozhovoru prozrazuje, čím je to způsobeno, a mnoho dalšího.

Celý článek

Inteligentní lidé žijí déle

Psychologie dnes 10/2010

Daniela Kramulová, 30.9.2010

Utekl vám dnešní den, nebo se vám zdál nekonečný? O tom, jak mozek vnímá čas a proč vznikají časové iluze, hovoříme v tématu čísla. Rizikům soužití dětí s novým partnerem rodiče se věnujeme v rubrice vztahy. Zmíníme se i o úloze tajemství ve vztahu, o průzkumu, jak vypadá česká rodina na počátku 21. století, či proč ženy doma nechtějí „sexuálního ďábla“. Dočtete se také, že obliba čajoven je ryze českým fenoménem a nabídneme několik hypotéz, proč tomu tak je. O zvláštnostech propojeného vnímání smyslových vjemů u synestetiků hovoří Radkin Honzák v článku poeticky nazvaném Hvězda ti plakala růžově do uší. Věnujeme se i psychologickým souvislostem uvězněných chilských horníků, návštěvě amerického psychiatra Raymonda Moodyho a skotský psycholog Ian Deary v rozhovoru prozradí, jak se v průběhu života mění naše IQ a proč inteligentnější lidé žijí déle.

Celý článek

Psychologie dnes 10/2010

Hledání

30.9.2010

Životní příběh v pojmech existenciální analýzy

Celý článek

Cizí ženská

Jana Kárníková, 30.9.2010

Celý článek

Česká rodina počátkem 21. století

Daniela Kramulová, 30.9.2010

Často sice hovoříme o tom, že muž a žena by se měli o povinnosti v domácnosti a při výchově dětí rovnoměrně dělit, ve skutečnosti ale udržujeme tradiční rozdělení rolí, ukázal mimo jiné i nový výzkum socioložek z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

Celý článek

Je anestezie (ne)bezpečná?

Daniela Kramulová, 30.9.2010

Při návštěvě svých blízkých v nemocnici jsme nejednou svědky toho, že člověk, který byl dosud psychicky „naprosto v pořádku“, je po operaci zmatený a jen občas zapomínající senior se poměrně dlouho vůbec neorientuje v prostoru ani v čase. Není divu, že chceme vědět, jaké je riziko poškození kognitivních funkcí po anestezii.

Celý článek

Proces nadýmání

30.9.2010

podoteky Stanislava Komárka

Celý článek

Etická výchova jako školní předmět?

30.9.2010

/ Ne pouze teorie, poučky a „moudra“, ale i praktický nácvik různých prosociálních dovedností, jako je sebeovládání, řešení konfliktů a spolupráce. A také rozhovory o odlišnostech, šikaně a vyjadřování citů. Tak by podle ministerstva školství měla vypadat etická výchova, která se jako dobrovolný předmět právě začíná vyučovat na základních školách. Důvodem k jejímu zavedení byl neradostný stav současné společnosti. Někteří odborníci tuto novinku vítají, jiní upozorňují na to, že „umělé“ vštěpování etických zásad dětem v rámci samostatného školního předmětu má i své nevýhody a rizika. /

Celý článek

nešpor/n/oviny

30.9.2010

Raději hodit peníze do kanálu O tom, že větší částky peněz mohou vyvolat u závislých na kokainu bažení, existují experimentální doklady. Z praxe jsou známé kuriózní příklady, kdy závislý na alkoholu, kterého přepadlo na ulici bažení, hodil ve snaze předejít recidivě peníze do kanálu. Podobně pacientka-alkoholička hovořila o tom, že částku peněz, kterou měla při sobě při bažení, raději rychle utratila. Prakticky všem našim pacientům závislým na alkoholu i na jiných návykových látkách a zejména pak patologickým hráčům doporučujeme, aby u sebe nenosili větší finanční částky. Pokud je to možné a pacient souhlasí, bývá vhodné posílat výplatu na bankovní účet vázaný dvěma podpisy (např. pacientovým a některého z jeho rodičů nebo manželky). Pacient by se měl podílet na rozhodování, jak s penězi naložit, ale vlastní finanční operaci by měl pokud možno provést někdo z rodiny. U důvěryhodné osoby je také možné uložit vkladní knížky, kreditní karty atd. Zaměstnání, při kterých přichází pacient do styku s větší hotovostí, představují zvýšené riziko. světové tažení proti alkoholu Škodlivé užívání alkoholu je třetím nejvýznamnějším rizikovým faktorem předčasné smrti a invalidity. Odhaduje se, že ročně v souvislosti s alkoholem na světě umírá 2,5 milionu osob včetně 320 000 mladých lidí ve věku mezi 15. až 29. rokem. Z těchto důvodů schválila Světová zdravotnická organizace globální strategii týkající se alkoholu. Dokument podpořila i řada dalších organizací, např. Mezinárodní rada zdravotních sester, Mezinárodní asociace studentů medicíny a Světová rada církví. Co z uvedeného dokumentu vyplývá pro Českou republiku? • Autoři dokumentu doporučují systematické a plošné vyhledávání a diagnostikování těch, kdo zneužívají alkohol nebo jsou na něm závislí. Těmto lidem by se mělo dostat rychlé pomoci, kterou může provést např. praktický lékař nebo jiný kvalifikovaný zdravotník. • Důležitá je prevence u těhotných, aby se předešlo poškození plodu alkoholem. • Pomoci by se mělo dostat rodinám, které závislostí trpí často více nežli postižený. • Měly by se důsledně a systematicky provádět kontroly dechu na alkohol u řidičů, aby se snížil počet dopravních nehod pod vlivem alkoholu. Těm, kdo pod vlivem alkoholu řídí, by se mělo odebrat řidičské oprávnění. • Věkové limity pro prodej a podávání alkoholických nápojů je třeba striktně dodržovat. Hustota zařízení, kde se prodává alkohol, by se měla regulovat. Je absurdní povolovat prodej alkoholu na sportovních utkáních, když pak v ulicích dochází k řádění opilých fanoušků. • Účinným nástrojem, jak omezit spotřebu, je vyšší zdanění alkoholických nápojů. Dokument také doporučuje cenově zvýhodňovat nápoje nealkoholické. To je v České republice zvláště naléhavé, protože nápoje s obsahem alkoholu jsou zde často levnější než běžné nápoje nealkoholické. • Důležitá je i regulace reklamy na alkohol, aby nezasahovala nejzranitelnější část populace, tedy děti a dospívající. • Je také třeba zamezit ilegální výrobě, prodeji a importu alkoholu, což je velký problém i v České republice. • Světová zdravotnická organizace vyzývá jednotlivé vlády k tomu, aby si zpracovaly národní programy prevence škod působených alkoholem. Nic takového, pokud víme, u nás neexistuje, pouze v programu „Zdraví pro všechny v 21. století“ je alkoholové problematice věnován určitý prostor. Hlavního cíle, tj. snížení spotřeby alkoholu, se dosud rozhodně nedaří dosáhnout.

Celý článek

Jakou mají policisté a vojáci psychologickou péči, zeptali jsme se Radka Ptáčka

Dak, 30.9.2010

V uplynulých týdnech se v tisku objevily zprávy o sebevraždách několika policistů, další byl odsouzen za neadekvátní použití násilí při zásahu, v jehož důsledku zadržený zemřel. Jaká péče je věnovaná psychice lidí, kteří při výkonu svého povolání denně používají zbraň a jisté prvky násilí mají za určitých okolností v popisu práce? O tom hovoříme s klinickým psychologem Radkem Ptáčkem, který mj. přednáší na Policejní akademii a jako soudní znalec spolupracuje s Policií ČR.

Celý článek

17. října 1869 se narodil psycholog Robert Sessions Woodworth

30.9.2010

1. října 1915 se v New Yorku narodil Jerome Seymour Bruner, vývojový psycholog zabývající se zejména učením a vývojem myšlení a řeči. Přispěl k formulování kognitivní a konstruktivní teorie učení, zdůrazňoval význam okolí při učení a v teorii slovní zásoby význam interakce „matka-dítě“ při hře ve fázi, kdy dítě ještě neumí mluvit. 3. října 1928 se v holandském Haarlemu narodil sociolog a psycholog Geert Hofstede, který se zabývá interakcemi národních a organizačních kultur. Stanovil pět univerzálních dimenzí, jimiž lze národní kultury charakterizovat: velká vs. malá vzdálenost moci, individualismus vs. kolektivismus, maskulinita vs. femininita, silná vs. slabá tendence vyhýbat se nejistotě, dlouhodobá vs. krátkodobá orientace. 18. října 1932 se v Praze narodil klinický psycholog, filosof, překladatel, publicista a spoluzakladatel Charty 77 Jiří Němec. Do roku 1977 působil na Foniatrické klinice, kvůli svým politickým aktivitám (kromě Charty 77 byl zakládajícím členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných – VONS) byl z kliniky propuštěn a v roce 1983 odešel do exilu ve Vídni. Po roce 1990 vedl Ústav humanitních věd na 1. LF UK. Jeden z nejvýznamnějších amerických psychologů první poloviny dvacátého století se narodil v Belchertownu ve státě Massachusetts. Zejména starší psychologové se pamatují na jedinečnou více než tisícistránkovou učebnici experimentální psychologie, kterou napsal společně s Haroldem H. Schlosbergem. Přeložili ji pracovníci Psychológického laboratória Slovenskej Akadémie vied pod názvem Experimentálna psychológia v roce 1960. Woodworth byl asistentem na fyziologii na Harvardu, krátce pracoval v laboratoři v Edinburgu, po návratu do Velké Británie se stal asistentem C. S. Sherringtona v Liverpoolu. Když se v roce 1903 nadobro vrátil do Ameriky, učil psychologii na Kolumbijské univerzitě, kde spolupracoval s E. L. Thorndikem, který sdílel jeho zájem o měření individuálních rozdílů. V roce 1909 se stal profesorem psychologie, v roce 1911 publikoval s Georgem Laddem Elements of Physiological Psychology, a v roce 1914 byl zvolen prezidentem APA. V této funkci se pokoušel rozřešit spor mezi Oswaldem Külpem z würzburské školy a Edwardem B. Titchenerem z Cornellovy univerzity o existenci myšlení bez představ. Během první světové války vytvořil metodu Woodworth Personal Data Survey (WPDS), která byla nazývána prvním testem osobnosti. Metoda měřící emoční stabilitu byla navržena pro identifikaci rekrutů, kteří by pravděpodobně trpěli šokem, kdyby měli bojovat v zámoří. Ačkoli byla tato metoda vytvořena příliš pozdě na to, aby mohla být operačně nasazena, velmi ovlivnila vývoj dalších osobnostních inventářů. Jeho učebnice Psychology: A study of mental life, („Psychologie: výzkum duševního života“), která vyšla poprvé v roce 1921, byla vydána ještě mnohokrát. V roce 1929, ve druhém přepracovaném vydání, Woodworth zavedl k popisu svého funkcionálního přístupu v psychologii výraz Stimulus-OrganismResponse (S-O-R) a zdůraznil jeho odlišnost od striktního behavioristického přístupu Stimulus-Response (S-R). V roce 1938 vyšlo první vydání jeho neméně vlivné učebnice experimentální psychologie, což platí ještě více o druhém vydání z roku 1954, napsaném s Haroldem H. Schlosbergem. Dalšími významnými publikacemi byly Dynamic Psychology z roku 1918, ve které prosazoval užívání kombinace behaviorálních, fyziologických a introspektivních metod v psychologickém zkoumání, a Contemporary Schools of Psychology z roku 1931. Pod názvem Archives of Psychology vydával Woodworth od roku 1906 do roku 1948 monografickou řadu publikací Kolumbijské univerzity. Byl jedním z prvních psychologů, kteří začali uvažovat o motivačním stavu organismu jako o kritické intervenující proměnné. Jeho experimenty v oblasti motivace a fyziologické psychologie vedly ke vzniku řady učebnic a příruček obecné, systematické a experimentální psychologie. Díky dvěma svým konstruktům nebude nikdy zapomenut: Vytvořil jednak systém „dynamické psychologie“ – dynamický koherentní teoretický systém, zahrnující různé školy psychologického myšlení, jednak interakcionistický model, ve kterém jak dědičnost, tak zkušenost hrály důležitou roli v psychologickém vývoji. V roce 1956 obdržel zlatou medaili americké psychologické nadace. Zemřel v New Yorku 4. července 1962, v téměř 93 letech.

Celý článek

Pomůže motivační literatura k úspěchu?

30.9.2010

Dá se úspěch naučit? Tato otázka v posledních letech zaujala desítky autorů motivační literatury. Většina z nich se samozřejmě shoduje: recept na úspěch existuje! Ba co víc, naučit se ho může každý. Stačí dodržovat specifická pravidla a praktické postupy, které ve svých knihách popisují. Je to však ve skutečnosti tak jednoduché?

Celý článek

Hvězda ti plakala růžově do uší

30.9.2010

Představte si svět, v němž zvonek budíku kolem sebe šíří duhový vodotrysk, ranní kávu chutnáte nejen na jazyku, ale současně vnímáte jako dotek kožešiny v dlaních, a protože je ještě málo chlupatá, dáte si cukr navíc. Ne, nepřidali vám do ní LSD, ani se na vás nesápe záchvat migrény – jste prostě synestetik.

Celý článek

Chilští horníci jsou v podobné situaci jako dlouhodobě vězněná rukojmí

Daniela Kramulová, 30.9.2010

Záchrana zavalených chilských horníků není jen otázkou moderní techniky a lidského nasazení při vyprošťovacích pracích. Neobejde se bez pomoci psychologů, přestože jim praktické zkušenosti s takto náročnou situací chybějí. O tom, jaká rizika hrozí horníkům měsíce uvězněným pod zemí a jak jim pomoci, hovoříme se specialistou na krizovou komunikaci v mimořádných situacích, psychologem MV ČR Štěpánem Vymětalem.

Celý článek

1 2 3 
6666
Výroční konference Škola komunikace