5000
Kdo mi vypnul mozek? Audioteka.cz Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Neurofeedback: dokáže vyléčit neklidné děti?

Neurofeedback: dokáže vyléčit neklidné děti?

Autor: Lukáš Ondřej | Datum: 3.11.2010 | Vydání: 11/2010

Neurofeedback nebo také EEG biofeedback je metoda, jež se uplatňuje při léčbě širokého spektra poruch od bolestí hlavy přes poruchy spánku až k léčbě autistického spektra či poruch učení a pozornosti. Může skutečně zcela odstranit problémy dětské hyperaktivity (ADHD), jak někteří zastánci tvrdí?

Neurofeedback: dokáže vyléčit

Cílem této neuroterapie je synchronizace mozkových vln. Děje se tak za použití zpětné vazby, která umožňuje okamžitě reagovat a usměrňovat mozkovou aktivitu kýženým směrem, a ovládat tak vlastní mozkovou činnost. Zpětnou vazbu představuje informace většinou vizuálního charakteru. Neurofeedback využívá počítačových programů a her, které jsou propojeny se zařízením snímajícím EEG aktivitu. Za pomocí přepínání mozkových vln (soustředěním či relaxací) tak dochází k ovládání programu.

Technika neurofeedbacku vychází myšlenkově z Pavlovova klasického podmiňování a původ má ve Spojených státech v 60. letech 20. století. V České republice je nejvýznamnějším zařízením pražské EEG Biofeedback Centrum Jiřího Tyla, které je vedle léčebných programů také garantem odborného výcviku.

Poruchy pozornosti

V současnosti je pravděpodobně nejrozšířenější aplikace neurofeedbacku (NFB) v oblasti po-ruch učení a pozornosti (ADHD). Zároveň se v této oblasti odehrává také dlouhotrvající spor mezi příznivci a odpůrci NFB. Ti první, mezi něž patří například Siegfried a Susan Othmerovi, v posledních třech dekádách prezentují NFB jako novou, revoluční metodu, která je schopná vypořádat se s celou řadou klinických i neklinických poruch a stavů, jež vede ke zlepšení psychické výkonnosti, a jejíž zázračné účinky ještě zdaleka nejsou vyčerpány. V obrovském množství chrlí do světa hromady studií dokazující účinnost NFB a kritiku odmítají jako zaujatou. Na druhé straně stojí odpůrci, často špičkoví odborníci a přední osobnosti svých oborů, kteří poukazují na řadu problémů spojenou s využitím NFB, zejména pak na jeho spornou účinnost. Je nutno dodat, že jejich výzkumy bývají často sponzorovány velkými farmaceutickými firmami, které samozřejmě mají zájem na tom, aby jim neklesaly tržby z prodeje léků. V současné době je hlavním mluvčím této skupiny pravděpodobně David Rabiner z Duke University v USA.

Základní výchozí nedostatky

Siegfried Othmer (2003) dělí poruchy na tři základní typy dle možnosti využití NFB při jejich terapii. První skupinu tvoří poruchy funkční, které jsou způsobeny poruchou funkce při normální struktuře nervového systému. Jako příklad udává ADHD a premenstruační syndrom. Cílem NFB terapie je náprava funkce, jež vede ke komplexnímu vymizení příznaků a úplnému vyléčení. Druhá skupina poruch má organický podklad a jedná se o diagnózy, které jsou způsobeny anomáliemi ve stavbě nervového systému. Zde má NFB terapie podpůrnou funkci. Stejně je tomu u třetí skupiny poruch degenerativního charakteru jako Alzheimerova či Parkinsonova choroba. NFB léčba má u takovýchto poruch za cíl údržbu a zachování funkce.

Othmer tedy ve své klasifikaci řadí ADHD do skupiny poruch, jejichž původ je funkční. Ignoruje tak zcela výsledky výzkumů posledních let, dokládajících organickou podmíněnost poruchy a poukazujících na její vysokou komorbiditu s jinými psychiatrickými a neurovývojovými onemocněními (Tannock, 2002). ADHD dnes bývá klasifikována jako neurovývojová porucha, řadící se vedle autismu a poruch autistického spektra (Gregg, 2009). Vzhledem k organickému původu ADHD můžeme tedy jen stěží tvrdit, že ji lze NFB zcela úspěšně a nezvratně vyléčit. Vezmeme-li v úvahu jakým způsobem NFB funguje, můžeme léčebný postup přirovnat k umělému zvýšení výkonu počítače. Určitými funkčními úpravami toho sice lze dosáhnout, výkon však vždy bude zaostávat za počítači se silnějším procesorem (mozkem). Navíc bude potřeba řešit problém s přehříváním takto přetaktovaného počítače. Podobně je na tom mozek zatížený poruchou pozornosti. Postrádá jednoduše anatomickou strukturu umožňující mu pracovat na „vyšší úrovni normálního mozku“. Kromě toho, po třech desetiletích existence neurofeedbacku neexistuje jediná studie, která by skutečně potvrzovala ireverzibilitu změn, tak jak Othmer tvrdí...

 

Literatura:
    Arns, M.,et al. (2009). Efficacy of Neurofeedback Treatment in ADHD: The effects on Inattention, Impulsivity and Hyperactivity: a Meta-Analysis. EEG and Clinical Neuroscience¨
    Gevensleben, et al., (2009). Is neurofeedback an efficacious treatment for ADHD? A randomized controlled clinical trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry; 50(7).
    Gregg, N. (2009). Adolescents and Adults with Learning Disabilities and ADHD. New York: Guilford Press.
    Grove, R. (2006). Evidence-based Neurofeedback? It’s about time! California Biofeedback; 22(3).
    Othmer, S. (2003, 2007). Overview of Neurofeedback Mechanisms: Setting the Agenda for Research. http://www.eeginfo.com/research/research_text.html.
    Rabiner, B. (2008). How Strong is the Research Support for Neurofeedback in Attention Deficits? http://www.sharpbrains.com/blog/2008/01/25/how-strong-is-the-research-support-for-neurofeedback-treatment-of-children-with-adhd/
   Tannock, R. (2002). Neuropsychology of attention disorders. In S. Segalowitz & I. Rapin (Eds.), Child Neuropsychology (2nd ed., Vol. 8). Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Health Sciences.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 11/2010 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 4 / nových příspěvků: 4

  • Článek mne zaujal 12.11.2010, 22:27 Zobrazit
    • Článek mne zaujal 12.11.2010, 22:32 Zobrazit
      Článek mne zaujal 26.11.2010, 17:29 Zobrazit
    Komentar 26.9.2011, 13:53 Zobrazit

6666
Výroční konference Škola komunikace