5000
Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Co si pamatuje dopravní svědek nehody

Co si pamatuje dopravní svědek nehody

Autor: Veronika Zehnalová | Datum: 3.10.2007 | Vydání: 10/2007

Svědek, ať už je jím spolujezdec, nezúčastněný řidič či náhodný chodec, bývá často tím, kdo dopravní nehodu ohlásí. Je-li svědků víc, jejich výpovědi se často podstatně rozcházejí. Vymýšlejí si schválně nebo ke zkreslení jejich výpovědi dochází bezděčně?

Má-li se vyšetřovatel dobrat objektivní pravdy ohledně dané události, nejrozšířenější cestou ke shromáždění důkazů bývá výslech. Cílem výslechu svědka by mělo být získat úplnou a hodnověrnou výpověď, ale ne vždy tomu tak skutečně bývá. Ostatně, věrohodnosti svědka je věnována pozornost již od dob starověku. Staří Řekové a Římané soudili, že svědkem by měla být jen důvěryhodná osoba, u které není zjevná ziskuchtivost. Podezřelý svědek prý přešlapoval na místě, měnil barvu, olizoval si rty, potil se, třásl se mu hlas a podobně. Dnes se psychologie výpovědi zabývá psychickým děním, které předchází a doprovází sdělení vyslýchaného a objasňuje psychické procesy, stavy a vlastnosti, které se na výpovědi podílejí.

Věrohodnost versus hodnověrnost

Věrohodnost výpovědi označuje míru její shody s reálnou skutečností. Za věrohodnou považujeme tu výpověď, která přesně, bez zkreslení líčí, jak událost skutečně proběhla. Naprostá většina výpovědí však přesná není. Běžně dochází k různým zkreslením či nepravdivým sdělením, a to bezděčně i záměrně, například kvůli zkreslenému vnímání celé situace a jejího kontextu, nesprávnému zapamatování si události, chybě při vybavení toho, co se stalo, či kvůli špatnému zformulování výpovědi. Vyloučeno není ani takzvané patické zkreslení výpovědi, které je způsobeno duševní poruchou osobnosti. Ke zkreslení výpovědi ovšem může vést také nesprávně vedený výslech.

Hodnověrnost naproti tomu lze definovat jako charakteristiku osobnosti vyslýchaného, která se projevuje v jeho chování. Jde tedy o pravdomluvnost jedince samého. Hodnověrnost je dána schopností osoby věrohodně vypovídat, tj. její schopností správně vnímat, získané informace správně zpracovat, zapamatovat si je a reprodukovat. Při posuzování hodnověrnosti konkrétní osoby hraje velkou roli její intelekt, vnímání, paměť, schopnost reprodukovat informace, emocionalita a celková struktura osobnosti.

V praxi se samozřejmě setkáváme se svědky, kteří vědomě podávají nepřesnou či přímo lživou výpověď. Lež může pramenit z mnoha důvodů. Nejčastějšími je vztah svědka k obviněnému, jeho osobní zájem, aby byl obviněný odsouzen nebo zbaven viny, pocit zavázanosti (např. u stopařů), falešná solidarita a kolegialita (např. mezi řidiči kamionů), svědkovy obavy, že správnou výpovědí utrpí jeho dosud bezúhonná pověst, vážnost či postavení, případně se snaží o utajení vlastních činů.

Nevěrohodnou odpověď často podávají příbuzní, přátelé, spolupracovníci a zaměstnavatelé zúčastněné osoby. Řidičovu nepozornost v době nehody kupříkladu vysvětlují tím, že ho ve vozidle ohrožovala vosa.

Jak poznat, že svědek vědomě neříká pravdu?

Svědek, který vědomě nevypovídá pravdu, balancuje mezi tím, na co si skutečně vzpomíná, a tím, co chce sdělit. Zpravidla je nervózní, rozčilený, uhýbá pohledem před vyšetřovatelem, potí se, je rudý v obličeji a na krku, má vlhké ruce, prudce dýchá, má zrychlený puls, často polyká, není schopen klidně stát či sedět, přeříkává se a podobně. Ovšem zdatní lháři takovými příznaky většinou netrpí. Zkušený vyslýchající si ale může všimnout skryté radosti, kterou má vyslýchaný z toho, že se mu podařilo někoho oklamat. Lze pozorovat asymetrický úsměv, výrazy radosti a pýchy.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 10/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace