5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Iniciace a individuace

Iniciace a individuace

Autor: Petra Tlčimuková | Datum: 4.7.2007 | Vydání: 7-8/2007

Proč spojovat pojem individuace s iniciačními rituály? Pojítkem je cesta i cíl -několikafázový proces zasvěcování vrcholící splynutím s „božským“, s dokonalou jednotou.

Lidé se touží stát celistvými, dokonalými - v očích svého Boha, v očích sebe samých. Kudy tedy má vést ona cesta ke kýženému cíli?

Původ náboženských iniciačních rituálů se dá sledovat k nejstarším religiózně smýšlejícím kulturám. Mají především sociální a duchovní rozměr. Již v šamanismu jsou přítomné iniciační praktiky spojené se změněnými stavy vědomí, se setkáváním a promlouváním s bohy. Pro křesťana mají například tři úvodní iniciační rituály - křest, eucharistie a biřmování - za cíl získat boží milost.

Symbolika

Paralel mezi náboženskými iniciačními obřady a individuací je mnoho a symbolika zde hraje zásadní roli. Například mandala kálačakra, v sanskrtu „kolo času“, je symbol, který má svou ústřední roli v tantrickém iniciačním rituálu. Tento rituál obnáší osm dnů příprav a tři dny iniciací. Adept skládá tantrický slib tajnosti a slib bódhisattvy, tzn. bytosti, jež se ze soucitu znovuzrozuje, aby pomohla ostatním bytostem dosáhnout probuzení. Mniši mandalu dva dny vysypávají pískem, aby ji při zakončení obřadu smetli a tím naznačili pomíjivost všeho. Mandala symbolizuje především harmonii mikro a makrokosmu. Je náhodou, že se při jungovské individuaci z nevědomí vynořují právě mandaly, aniž by si klienti byli vědomi jejich poselství? Při individuaci se setkáváme nejen se symboly, ale i s mýtickými postavami, které nám v mysli ožívají.

Vztah

Další paralelou je vztah učitele a žáka při iniciaci, který má svůj protějšek ve vztahu psychoterapeuta a klienta při individuaci. Psychoanalytik, terapeut, zde má tedy roli zasvěcovacího kněze. Podobně jako terapie je i iniciace postupným procesem - většinou se nejedná o jednorázové zasvěcení, ale je vytvořena posloupnost jednotlivých iniciací, které zasvěcovaný podstupuje a na něž jsou kladeny různé nároky. Například v křesťanství s sebou biřmování přináší povinnost ještě více šířit a bránit víru slovem i skutky. Obecně je během zasvěcování předáváno nějaké poselství, nauka, veřejnosti nedostupná, často v symbolické formě. V našem prostředí je toho zářným příkladem křesťanská svátost eucharistie, tj. přijímání těla a krve Krista v podobě chleba a vína.

Božství v nás

A individuace? Ta má vést k úplnému uskutečnění člověka. Proces zahrnuje absolutní poznání sebe sama, své vnitřní podstaty. Jedná se prakticky o postupné zpracování obsahů kolektivního nevědomí, které se tímto stávají vědomými, při čemž má být odstraněna sebestřednost a prostor se dává osvobozené, „božské“ individualitě obsažené implicitně v nás samotných. Jung ale sám upozorňuje, že tento proces je náročný, doprovázený mnoha zkouškami a hrozí při něm mimo jiné inflace Já způsobená objevením „božství“ v sobě. Na konci individuace by se tedy mělo absolutizovat vědomí, tzn. nevědomé obsahy by se měly stát vědomými, k čemuž vede proces svou náročností srovnatelný s cestou k buddhovstí.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 7-8/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace