5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Jaké jsou dnes hranice experimentů s lidmi

Jaké jsou dnes hranice experimentů s lidmi

Autor: Ivana Václaviková | Datum: 3.7.2013 | Vydání: 7-8/2013

Druhá polovina minulého století byla obdobím slavných psychologických experimentů, které zjišťovaly, jak jsme manipulovatelní, kdy jsme schopni zapomenout na osobní odpovědnost, nepomoci druhému atd. Většina z nich by se dnes už nemohla uskutečnit, protože by byly považovány za naprosto neetické...

Jaké jsou dnes hranice experimentů s lidmi

Slavný sociální psycholog Philip Zimbardo o svých experimentech řekl: „Zajímalo mě, jak a proč obyčejní lidé dělají neobvyklé věci, proč jednají v rozporu se svou přirozeností. Proč dobří lidé někdy dělají špatné věci? Proč rozumní lidé někdy dělají hlouposti?“ Podobné otázky byly základem pro uskutečnění nejvlivnějších sociálněpsychologických studií provedených v druhé polovině minulého století. Nejen odborné veřejnosti jsou dobře známé například Milgramovy experimenty zjišťující, jak jsme manipulovatelní autoritou, nebo Zimbardův vězeňský experiment. Stanley Milgram zjistil, že až 65 % účastníků výzkumu (který byl participantům představen jako experiment zaměřený na zjišťování účinku trestu v procesu učení) bylo ochotných podřídit se autoritě a potrestat chybu učícího se jedince elektrickými šoky – na pokyn experimentátora přitom byli ochotni jít až za kritickou hranici ohrožení života a neodradily je ani signály bolesti; Philip Zimbardo a jeho spolupracovníci po šesti dnech svůj experiment ukončili a experimentální variantu vězení zlikvidovali, protože u pokusných osob v rolích vězňů i dozorců se začaly projevovat patologické změny v chování, myšlení i prožívání.

Výsledky Milgramových pokusů odhalily znepokojivou skutečnost – a to lidskou ochotu vzepřít se raději svému svědomí než autoritě – a to i autoritě zlovolné. Pokud pokyny pocházejí od (pro nás) legitimní autority, významné procento z nás poslechne a soustředí se na to, jak vykonat příkazy, místo aby se zabývalo otázkou, zda je vůbec uposlechnout.

J. Kosek (2004) uvádí, že vzhledem k poněkud drastickému působení některých experimentů, při kterých se zcela běžně používalo tzv. klamavých scénářů (zkoumaným osobám nebyl sdělen skutečný účel výzkumu a někdy ani to, že právě ony jsou jeho předmětem), se proti nim v šedesátých letech ve Spojených státech zvedla vlna odporu a v roce 1971 došlo k zákonnému omezení svobody sociálně psychologických výzkumníků při provádění experimentů s tzv. naivními subjekty. Vědecká obec pochopitelně protestovala, proto byl v roce 1981 povolen mírný klam nebo zatajování informací v experimentech s lidmi, a to za předpokladu, že „subjekt bude vystaven minimálnímu riziku“.

Dnes by to Milgram nezjistil…

Milgramovy postupy se nám vzhledem k hlavní otázce tehdejší doby (je člověk ve své podstatě zlý, nebo může situace přinucení svést běžné, slušné lidi k nepřirozeným reakcím?) mohou jevit pochopitelné. Nicméně odborníci začali hlasitě upozorňovat, že povědomí o tom, že během výzkumu mohou účastníci elektrickými šoky způsobit utrpení jiné lidské bytosti, mohlo vyvolávat pocity emocionálního distressu. Nicméně sami participanti s odstupem času po experimentu neuváděli vesměs žádné dlouhodobé následky. Dokonce osmdesát procent účastníků uvedlo, že jsou rádi, že se výzkumů zúčastnili, patnáct procent zaujalo neutrální stanovisko a pouze méně než jedno procento uvedlo v souvislosti s účastí na experimentu pociťovanou nelibost.

Příkladem překročení hranice je už zmiňovaný Stanfordský vězeňský experiment, jehož následkem byly projevy závažného psychologického distressu pozorovatelné u všech účastníků. Bylo zřejmé, že pravidla neboli standardy výzkumu jsou nepochybně nutné.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 7-8/2013 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace