5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Kulturní šok při studiu v zahraničí

Kulturní šok při studiu v zahraničí

Autor: Hana Hobzová a Jaroslava Otradovcová | Datum: 30.12.2011 | Vydání: 1/2012

Je mi dvaadvacet a před třemi měsíci jsem přijela na studijní pobyt do Atén. Byl to můj sen, ale nyní celé dny a noci propláču. Bydlím v krásné čtvrti a z pokoje vidím na Acropolis. Cestuji po místech z antických dějin, která jsou mojí vášní. Mohu navštěvovat zajímavé přednášky a kurzy, muzea, koupat se v průzračném moři, jezdit na výlety, protančit noc… Ale stýská se mi. Mám už mnoho známých, ale přesto se cítím sama. Jak tu celý rok vydržím? Nechci se vrátit, byla by to prohra. Co mám dělat? Helena

Kulturní šok při studiu v zahraničí

Takto vypadá typický dotaz, s nímž se na psychologické internetové poradny a linky důvěry obracejí někteří studenti, kteří odjeli na delší zahraniční pobyt. Začali se cítit osamělí, frustrovaní nebo úplně izolovaní. Nehraje roli, zda jsou vzdáleni od domova pár set nebo tisíce kilometrů. Pocity a problémy mají podobné, jsou zaskočeni nečekaným přívalem emocí.

Nejde jen o studující, stejné pocity stesku a beznaděje pociťují i mladí pracující jako au-pair nebo v programu „work and study“.

Většina z nich se na cestu připravuje, zdokonaluje se v jazyce, zajímá se o kulturní zvyklosti, těší se. Mnozí se ale nevyhnou pocitům, které Kalervo Oberg (1960) zařadil do popisu stavu definovaného jako kulturní šok: „úzkost ze ztráty důvěrně známých znaků a symbolů sociálního styku a jejich nahrazení jinými podněty, které se zdají být podivné.“ Nové a neznámé věci často vzbuzují frustraci a úzkost, na kterou člověk nejprve reaguje odmítnutím (reject) a následně ústupem (regression).

Kulturní šok a adaptace na nové prostředí

R. Taft na Oberga navázal a vytyčil koncept kulturního šoku jako souhrnu šesti aspektů: vypětí v adaptaci na cizí kulturu, pocit ztráty, zmatek mezi očekávanými rolemi a vlastní identitou, pocity odmítnutí členy nové kultury, úzkost a pocit neschopnosti vyrovnat se s novým prostředím.

Nejvýraznějším prediktorem kulturního šoku bývá odlišnost původní a nové kultury (culture distance). Mezi významné vlivy patří míra předsudků ze strany členů nové kultury, schopnost či neschopnost plynule se dohovořit cizím jazykem a v neposlední řadě osobnost cestovatele. Někteří lidé pociťují pouze stesk po domově, nejistotu a nepohodu, jiní v extrémních případech dokonce paniku, ztrátu orientace, somatické problémy od bolesti hlavy až po akutní nevolnost. Těmto negativním projevům tzv. krize adaptace ale obvykle předcházejí projevy naprosto opačné, až euforické.

Průběh adaptace na novou kulturu Oberg rozdělil do čtyř základních fází:
• Počáteční nadšení (Honeymoon) z nových objevů, zážitků, zkušeností
• Kulturní šok (Culture shock) zahrnující frustraci a odmítání všeho spojeného s novým prostředím
• Přizpůsobování se (Adjustment)
• Zvládnutí úkolu (Mastery)

Vztah mezi adaptací a časem vyjádřil vizuálně Lysgaard pomocí U-křivky. Křivka popisuje fázi nadšení na počátku, kdy si jedinec ještě nevytvořil blízké vztahy s konkrétními osobami či skupinami, objevuje s radostí vše nové. Propad křivky zaznamenává období, kdy původní nadšení z cizí země opadne, mnohé odlišnosti vnímá kriticky a začne pociťovat potřebu osobního kontaktu (hlouběji prožívá ztrátu domova a sociálních kontaktů, které má s domovem spojené). Dále se křivka obrací zpět nahoru, do období, kdy jedinec začíná navazovat nové vztahy v zahraničí, začíná se adaptovat. V tu chvíli se zaměří na zvládnutí úkolů, se kterými do cizí země přišel. Plnění každodenních úkonů a povinností přestává činit člověku problém.

Následné výzkumy ukázaly, že není možné všechny fáze aplikovat na všechny jedince, že jednotlivá období jsou různě dlouhá a že se v prožívání zahraniční zkušenosti projevuje i vědomí návratu a příprava na něj.

Nejčastější problémy zahraničních studentů rozdělil Sandhu do dvou kategorií: intrapersonální a interpersonální. Mezi osobnostní řadí hluboký pocit ztráty rodiny a přátel, pocity méněcennosti a nejistoty z budoucnosti. V mezilidské oblasti je problematických bodů více: osvojení si jazyka, komunikačních a sociálních dovedností, odlišnosti mezi osobním očekáváním a obecnou normou, ztráta sociální opory, těžkosti v navazování přátelských vztahů. Výčet doplňuje o nejistoty ve finančním zabezpečení, setkání se s rasistickými názory a diskriminací. Vše se přidružuje ke stresu z nároků studia v cizím jazyce, což se mnohdy projevuje na zhoršených studijních výsledcích.

Tyto okolnosti mají zvýšený vliv na fyzickou i psychickou nemocnost zahraničních studentů. Charakterizují jej nejasné somatické problémy, bolesti hlavy, nespavost, nechutenství, ale také pasivní interakce s okolím, zanedbaný zjev.

Studenti, kteří krizi překonají, svůj pobyt v zahraničí zpětně hodnotí jako „velmi přínosný a pozitivně ovlivňující výhled do budoucna“.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 1/2012 nebo v On-line archivu.

 

Literatura k článku "Kulturní šok při studiu v zahraničí"

• Brown, L., Holloway, I. (2008). The initial stage of the international sojourn: excitement or culture shock? British Journal of Guidance & Counselling, 36 (1): pg. 33-49.
• Furnham, Adrian (2004). Foreign Students - Education and cultural shock. London: The Psychologist Vol. 17 No 1 Pg.16-19
• Oberg, Kalervo (1960). Cultural Shock: adjustment to new cultural enviroments. Practical Anthropology. 7, pg. 177-182.
• Pantelidou, S., Craig, T.K.J. (2006), Cultural shock and social support. Social Psychiatry and Psychiatric epidemiology. 41. pg. 777-781
• Schneider, Susan, Barsoux, Jean-Louis (2003). Managing Across Cultures. Harlow: Pearson Education.
• Szkudlarek, B. (2010). Reentry – A review of the literature. International Journal od Intercultural Relations. 34 (1), 1 -21.
• Tange, Hanne (2005): In a cultural No Man’s Land – or, how long does culture shock last? Göteborg : Journal of Intercultural Communication, ISSN 1404-1634, 2005, issue 10.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 1 / nových příspěvků: 1

  • Kulturní šok znám.... 20.1.2012, 21:15 Zobrazit

6666
Výroční konference Škola komunikace