5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Naučte se růst ze svých chyb

Naučte se růst ze svých chyb

Autor: Andrew Harvey | Datum: 1.10.2009 | Vydání: 10/2009

Albert Einstein se naučil mluvit až ve čtyřech letech a číst v sedmi. Když byl Thomas Edison chlapec, jeho učitel mu řekl, že je příliš hloupý na to, aby se cokoli naučil. Jedny noviny vyhodily Walta Disneye, protože prý neměl žádné dobré nápady. Beethovenův učitel hudby o něm řekl, že jako skladatel je beznadějný. A vy se bojíte udělat chybu?!

Co máme společného s těmito osobnostmi? Minimálně to, že každý z nás se v životě setkal s neúspěchem. Nikdo neprojde životem beze ztráty květinky. Můžeme pouze doufat v to, že naše selhání budou dostatečně vyvážena úspěchy a náš život jako celek bude stát za to.

Na nic v životě není záruka. Existují pouze způsoby, jak obrátit nepřízeň osudu ve svůj prospěch.

Úspěch je velmi přesně definován našimi reakcemi na nevyhnutelné chyby. Neplatí to jen v osobním životě, ale i v práci každého manažera či vůdce. Růst organizace je podmíněn ochotou riskovat. Zákonitě platí, že váš plán něčeho dosáhnout je vždy o něco větší než to, co se nakonec podaří. Konkrétně snažíte-li se o něco zcela nového, nevyhnete se chybám. Na vůdci je pak vytvářet takové prostředí, ve kterém se lidé nebudou bát neúspěchu. Na chyby by se mělo nahlížet jako na nedílnou součást organizačního procesu. Chyby jsou prostě vedlejším produktem úsilí o dokonalost.

Některé chyby se přirozeně tolerují lépe a jiné hůře. Po každé chybě by mělo následovat opatření, ale zpravidla by to mělo být opatření nápravné, nikoli důtka. Chyby jsou jedinečnou příležitostí jak školit a rozvíjet zaměstnance. Růst a úspěch se nedostaví bez přijímání rizika, přičemž každý pokrok nevyhnutelně doprovází i chyby.

Pochvalte chybu

Jako vůdce jsem chyby vždy hodnotil dle toho, zda přijaté opatření bylo „chybou srdce“, nebo „chybou hlavy“. Chybou srdce označuji situaci, kdy zaměstnanec úmyslně provede něco špatného a snaží se, aby mu to prošlo. V takových situacích se snažím jednání tvrdě trestat. Chyba hlavy nastává tehdy, když se zaměstnanec usilovně snažil udělat něco správně, ale z nějakého důvodu se mu to nepovedlo. V takovém případě jsem velmi tolerantní. Dokonce jsem v několika případech zaměstnance za jejich chyby chválil, a to jen proto, že měli dobrý úmysl.

Budete-li kárat své zaměstnance za každou chybu, vypěstujete v nich pouze dokonalý pud sebezáchovy, nikoli úsilí o dosažení dokonalosti. Namísto práce zaměřené na úspěch budou pracovat tak, aby se vyhnuli chybám. Jedná se o dva zcela odlišné přístupy. Lidé snažící se vyhnout tvrdé kritice vždy dělají co nejméně. Vykazují jen velmi málo vlastní iniciativy a tvořivosti a málokdy udělají něco bez předchozího souhlasu svého vedoucího. Zásadně se vyhýbají odpovědnosti a hledají důvody pro tvrzení, že to či ono nespadá do jejich pracovních povinností. Tímto způsobem se lze přirozeně vyhnout chybám, ale nedosáhne se dlouhodobého úspěchu.

Nebojte se nového

Cílem vůdčí osobnosti není vyhýbat se všem možným chybám. Lépe je vyhýbat se snadno předvídatelným chybám, stejně tak jako rizikům, která nestojí za ztráty, které by mohly následovat. Dobří vůdci jsou ochotní přijímat rizika, pokud to zlepší jejich práci. Nezkusíte-li nikdy nic nového, nemůžete doufat ve zlepšení. To platí nejen pro jednotlivce, ale pro celé organizace. Jste-li v pozici vůdce, dejte svým zaměstnancům vědět, že inteligentní chyby jsou přijatelné, a v některých případech dokonce vítané. Buďte nanejvýš laskaví k těm, kteří se nějaké chyby dopustili. Využijte tuto příležitost vžít se do role rádce a instruktora, aby se podobná chyba již neopakovala. Chyby jsou nedílnou součástí života nás všech.

Z dlouhodobého hlediska jsou úspěšní ti, kteří správně reagovali na své neúspěchy. Jestliže po porážce dokážete vstát, oprášit se, zdvojnásobit své úsilí a ihned se vrátit do hry, je velká šance, že nakonec dosáhnete všech svých předsevzetí.

Winston Churchill kdysi řekl: „Úspěch není nic jiného než naše schopnost jít s velkým entuziasmem od jednoho neúspěchu ke druhému.“ Podle tohoto motta sám žiji. Mezi nejtěžší věci v životě patří naše schopnost vyrovnávat se s úspěchy a neúspěchy. Budeme-li se držet rady pana Churchilla, budou naše selhání nepatrná a krátká, zatímco úspěchy velké a dlouhodobé.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 10/2009
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace