5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Nicky Hayes: Psychologie týmové práce - strategie efektivního vedení týmu

Nicky Hayes: Psychologie týmové práce - strategie efektivního vedení týmu

Autor: Michal Šafář | Datum: 6.2.2006 | Vydání: 2/2006

Týmová práce je často skloňovanou problematikou v oblasti aplikované psychologie zejména v psychologii řízení a psychologii sportu.

Na našem knižním trhu dosud chyběla publikace, která by čtivou, ale přesto dostatečně fundovanoua odbornou formou, tuto oblast přibližovala. Kniha Psychologie týmové práce od Nicky Hayes takovou publikací je - alespoň pokud jde o aplikace do oblasti psychologie řízení.

Obsah je rozdělen do osmi hlavních kapitol postupně zaměřených na výhody týmové práce, jednotlivé typy týmů a psychologické rozměry týmové práce (kapitola 1), vymezení rozdílů mezi skupinou a týmem (kapitola 2),problematiku hlavních zásad a přístupů k budování týmu (kapitola 3), vůdcovství, vedení týmů a nakládání s mocí (kapitola 4), hodnocení jednotlivých aspektů týmové práce (kapitola 5), místem týmu v organizaci (kapitola 6) vlivtýmu na dění v organizaci a problémy týmové práce (kapitola 7). Poslední kapitolou (8) je hutný osmistránkový souhrn celé knihy.

Ke každému probíranému tématu je přiřazena případová studie. Ačkoliv jsou uváděné příklady převážně z anglosaského prostředí, působí přirozeně a vhodně demonstrují využití prezentovaných poznatků v různých oblastechmanažerské praxe. Všechny kapitoly také obsahují stručné bodové shrnutí a doporučení pro manažery, jak převést uvedené poznatky do praxe. K obsahu je navíc připojen seznam obrázků a tabulek. Kniha je díky tomuto uspořádánívelmi přehledně členěna, umožňuje dobrou orientaci v textu a úspěšně"brání"čtenáři ve ztrátě pozornosti.

Osobně považuji za velmi zajímavou část věnovanou kritickému zhodnocení vlastností Belbinova sebehodnotícího inventáře týmových rolí (kapitola 5), který je u nás v praxi (často"ne-psychology") hojně využíván aproblematicky interpretován.

Jako poněkud problematická vnímám výše zmíněná doporučení pro manažery, která se nacházejí v závěru každé kapitoly. Příkazový styl a jistá schematičnost těchto doporučení podle mého názoru brání v plnění jejich účelu -skutečnému využití v praxi.

Pokud by se snad čtenář v knize setkal s psychologickými pojmy nebo teoriemi, které by pro něho byly obtížněji pochopitelné, doporučuji doplnit poznatky četbou předcházející knihy Nicky Hayesové - Základy sociálnípsychologie, která vyšla v nakladatelství Portál v roce 1998.

Kniha Psychologie týmové práce je výborně napsanou odbornou publikací, vhodnou pro studenty psychologie, sociologie a managementu, psychology působící manažerské praxi, manažery se zájmem o psychosociální vztahy vorganizaci a všechny ostatní, kteří jsou ve své práci konfrontováni s poznatky sociální psychologie.

Praha, Portál 2005. 189 s.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace