5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Nigel C. Benson, Borin Van Loon : Psychoterapie

Nigel C. Benson, Borin Van Loon : Psychoterapie

Autor: Jan Srnec | Datum: 7.4.2006 | Vydání: 4/2006

Setká-li se zdatný odborník-popularizátor s dobrým kreslířem-karikaturistou, může vzniknout zajímavý literární produkt. Takovým produktem je i komiksová knížka Psychoterapie, původně vydaná britským nakladatelstvím Icon Books v edici Introducing.

Vytvořila ji dvojice autorů - Benson je psycholog-popularizátor a Van Loon je zkušený kreslíř komiksů.

Obsah knížky není rozvržen do kapitol, přesto má jasnou strukturu. Na prvních stránkách se vysvětluje, kdo všecko provádí psychoterapii a jakou k tomu má kvalifikaci (k tomu se vrátíme). V následujícím výkladu hlavních psychických poruch je problematika drog, alkoholu a cigaret odbyta jedinou zmínkou pod nadpisem"další formy sebepoškozování"; při osvětovém zaměření knížky by si problematika abúzů zasloužila víc. Na otázku, proč je důležité o psychoterapii něco vědět, mají autoři rozumnou odpověď: budete si více vážit duševního zdraví a máte-li vy nebo někdo blízký problémy, budete vědět, že existuje pomoc. Cíle a možnosti psychoterapie jsou vyloženy realisticky a sympatické je, že se tu upozorňuje na potřebu rozšíření komunitní péče. Ke zhuštění informací o jejích prostředcích autorům nechyběla odvaha. Po nástinu historie - od hlavních postav antiky přes"středověké šílenství"až po éru ústavů a vlnu jejich pochybného rušení koncem 20. století - se podstatná část knížky věnuje psychoterapii současnosti. Slovem a obrazem tu defilují významné psychoterapeutické směry: psychodynamický,behaviorální, kognitivní, humanistický a"skupinový"(včetně transakční analýzy). Autorům se podařilo sdělit o každém z nich to podstatné, včetně zdařile karikovaných reprezentantů. Zatímco u hlavních směrů stránkové proporce vcelku odpovídají jejich významu, terapie"komplementární"a alternativní jsou stránkově nadhodnoceny - snad v zájmu laické poptávky. Chvályhodné je, že se nakonec nevyhnuli ani teoreticky složitějším otázkám: hodnocení účinnosti terapie (v té souvislosti i otázce placeba), role genderu, kulturní normy a tolerance. V samotném závěru pak zdůrazňují etické požadavky na terapeuta.

Za nespornou přednost knížky pokládám její způsobilost odborně a přitom zábavnou formou oslovit laickou veřejnost. Určitě může přispět k odstraňování předsudků vůči duševním poruchám. Užitek z ní mohou mít i mnozí zdravotníci. Chybí však vysvětlivky pro českého čtenáře-laika. Vysvětlení by si vyžadovaly např. odlišnosti ve vymezení kvalifikací a rolí těch, kteří provozují psychoterapii. Také poradenství je u nás chápáno jinak než v Anglii. Podobně"osteopatie"je u nás prostě onemocnění kostí, kdežto v Anglii a USA se tak zkráceně nazývá celý systém zdravotní péče o kosterně svalový systém. Přes tento nedostatek knížka významně obohacuje nabídku česky psané (a graficky univerzálně srozumitelné) populárně naučné literatury.

Praha, Portál 2005. 176 s.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace