5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Okultismus, aneb Když zvítězí dítě v nás

Okultismus, aneb Když zvítězí dítě v nás

Autor: David Kuneš | Datum: 15.1.2007 | Vydání: 1/2007

Naše společnost patří k nejsekularizovanějším v Evropě. V posledních letech se však zdá, že trhlinu po chybějící spiritualitě, náboženství a víře zaplňují astrologové, kartářky, numerologové, průvodci minulými životy a další „odborníci“ na lidské osudy a štěstí.

Ne že by se za hranicemi naší země okultistům vůbec nedařilo, u nás však bývají mnohdy až nekriticky přijímáni. Přesvědčení, že vystihli a využili poptávku po chybějícím duchovním rozměru, vychází i z mých zkušeností ze sousedního Německa. Právě tam totiž existují velké rozdíly mezi bývalými „východními“ a „západními“ Němci. Touží-li parapsycholog po úspěchu, určitě mu větší pole působnosti skýtá východní, dříve socialistická, část země. Také ve Spojených státech se okultistům daří poměrně dobře. Tam však musíme možné souvislosti hledat hlouběji v historii. Jedním z faktorů, jež měly za následek rozšíření různých alternativních přístupů k člověku, je podle mého názoru striktní oddělení církve a státu zakotvené v Prvním dodatku ústavy Spojených států z dob Thomas Jeffersona. Podle tohoto zákona mohly od konce osmnáctého století na území USA svobodně koexistovat různá náboženství, sekty i rozmanité přístupy k duchovnu. Dalším faktorem, který by v této problematice mohl hrát roli, je absence stabilnějšího amerického kulturního zázemí.

Angličtina označuje astrology, kartářky, léčitele, vykladače minulých životů a další okultisty souhrnným názvem „psychic“, což je podle výkladového slovníku člověk, který ke svému působení využívá nadpřirozené či nevysvětlitelné schopnosti a postupy.

Klient

Základní dispozicí člověka, který se rozhodne vyhledat specialistu na paranormální jevy, je magické myšlení. Tento způsob zpracování informací se běžně objevuje u dětí; vlastně by se dalo říci, že se jedná o kulturní vzorec, který si předáváme z generace na generaci. Čteme dětem pohádky a vyprávíme jim příběhy, ve kterých dochází k rozuzlení díky nadpřirozeným bytostem, mystické síle nebo pomocí magických artefaktů. Děti pak sní o kouzelných předmětech, které by jim pomohly splnit různá přání. Teprve během dospívání začínají chápat, že k dosažení cíle je nezbytné odpovídající úsilí, případně že některé cíle neodpovídají jejich konkrétní situaci.

V dospělosti se už většinou řídíme převážně racionálními principy - mnozí z nás však pouze do okamžiku, dokud se nedostanou do zdánlivě neřešitelné situace, ať už se třeba jedná o tělesné obtíže, pro které dosud nebyla nalezena vhodná léčba, o všemožné duševní potíže či problémy s rozhodováním. V takové chvíli se pak mohou vrátit zpět k dětskému způsobu řešení problémů a začít hledat východisko ze slepé uličky v magických a nadpřirozených jevech. Pokud se o parapsychologické a okultní záležitosti zajímají zdraví, „bezproblémoví“ jedinci, pak je to většinou proto, že jsou jednoduše zvědaví nebo že do této oblasti „zabloudili“ na cestě za sebepoznáním. (Nutno dodat, že osobnostními strukturami či různými dalšími dispozicemi jedince, který vyhledává parapsychologické služby, se vědecká literatura nezabývá.)

Magický způsob myšlení pozmění klientovo vnímání skutečnosti. Psychologičtí zastánci konstruktivismu jsou přesvědčeni, že si každý člověk svoji skutečnost vytváří. Podle tohoto pojetí tedy neexistuje jediná objektivní skutečnost - každý máme své vlastní pojetí světa kolem nás, které se zakládá na našich zkušenostech, názorech, přesvědčeních a podobně. Člověk, jehož vnímání okolního světa ovlivňuje magické myšlení, spatřuje ve svém okolí spoustu tajemných úkazů ve zcela obyčejných a racionálně vysvětlitelných jevech.

Okultista

Odborníci na nadpřirozeno své klienty ve všelikých mystických úkazech a důkazech podporují, neboť jim poskytují ideální projekční plátno. Vesměs hovoří velmi obecně, nekonkrétně, jejich vyjadřování je nespecifické - člověk, který využije jejich služeb, si v tomto nejasném projevu může nalézt magické prvky. Dalo by se to přirovnat k projektivním metodám - klientovi poskytneme nespecifický materiál (například Rorschachův test) a on si do něj promítá své vlastní pojetí skutečnosti.

Pojďme však hledat další faktory, které působí v takových situacích. Představme si člověka, který přichází k léčiteli s určitým neduhem, trápením či nemocí. Stejně jako v každém léčebném procesu bude i zde působit placebo efekt, který pramení z přesvědčení pacienta o účinnosti metody. Vyslechne-li klient několik pochvalných zmínek o blahodárném působení léčitelů a upíná-li se k tomuto postupu s vysokým očekáváním, pak je velmi pravděpodobné, že léčení bude úspěšné bez ohledu na léčebnou proceduru. Důvěru klienta může navíc podpořit samotný léčitel pomocí přesvědčování a sugescí, což pak povede k sebenaplňujícímu proroctví - člověk uvěří, že se nějaká věc stane, a začne jí bezděčně napomáhat.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 1/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace