5000
Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Peter Fonagy, Mary Target: Psychoanalytické teorie Perspektivy z pohledu vývojové psychologie

Peter Fonagy, Mary Target: Psychoanalytické teorie Perspektivy z pohledu vývojové psychologie

Autor: Alena Plháková | Datum: 6.1.2006 | Vydání: 1/2006

Psychoanalytickým teoriím obvykle snaha o zjednodušení a popularizaci příliš neprospívá. Kniha známých britských psychoanalytiků Fonagyho a Targetové se čtenářům rozhodně nepodbízí.

Naopak, autoři evidentně usilují o dosažení ambiciózního odborného cíle, kterým je přezkoumání platnosti psychoanalytických vývojových teorií z hlediska poznatků neurologie, genetiky, vývojové i kognitivní psychologie. V úvodních a závěrečných kapitolách se pokoušejí vyrovnat s postmoderní, zejména feministickou a sociálně-konstrukcionistickou kritikou psychoanalytického diskurzu a upozorňují na jeho nevyhnutelnou podmíněnost kulturním kontextem. K čtenářské náročnosti textu přispívá citační důkladnost autorů (seznam literatury má 73 stran), která místy působí až rušivě. K menší čtivosti díla přispívá také to, že neobsahuje příklady a ukázky z klinické praxe. Úsilí autorů jednoznačně směřuje k ,oddělení zrna od plev,‘ tj. k vybudování teorie mentálního vývoje založené na empirických důkazech.

Podstatnou část publikace tvoří souhrny vlivných psychoanalytických koncepcí psychického vývoje, k nimž autoři řadí dílo Sigmunda Freuda, egopsychologii, britskou a severoamerickou školu objektních vztahů. Velkou pozornost věnují také Bowlbyho modelu přilnutí, teorii schémat a svému konceptu mentalizace. Jedná se o vývojový proces, v jehož průběhu se dítě skrze mezilidskou zkušenost učí reflektovat své mentální dění a chápat ho jako určitý celek (self). Fonagy a Targetová dále prezentují interpersonálně-vztahovou analýzu, která zdůraznila, že každé psychoanalytické sezení je především mezilidskou zkušeností, v níž se citově angažuje nejen pacient, ale také terapeut. Ani jeden z nich přitom nemá výsadní přístup k pravdě o tom, co se mezi nimi děje. Za nejhodnotnější část knihy považuji dvě poslední kapitoly zabývající se vzájemným vztahem psychoanalytické teorie a praxe a jejich dalším směřováním. Autoři doporučují zpřesnit definice teoretických konstruktů i léčebných postupů, systematicky ověřovat jejich platnost, vytříbit úvahy o interakcích mezi vnitřním psychickým světem a prostředím atd.

Recenzovaná publikace vyniká odbornou poctivostí a důkladností. České odborné veřejnosti skýtá jedinečnou možnost získat přehled o soudobé psychoanalýze. Přála bych si, aby si knihu přečetli především čeští terapeuti, kteří se psychoanalýzou nezabývají. Věřím, že by to umožnilo plodnou diskuzi o soudobém – nejen psychoanalytickém – teoretickém pluralismu, který vnímám spíše jako zátěž než jako podnět k dalšímu rozvoji našeho oboru.

Praha, Portál 2005. 398 s.
Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace