5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Vítejte v roce Koně

Vítejte v roce Koně

Autor: Kateřina Lipinská | Datum: 31.1.2014 | Vydání: 2/2014

Podle čínského horoskopu je letos rok Koně. Co je pro tohle zvíře charakteristické? Podívejme se, jaké vlastnosti by nám mohly pomoci tento rok úspěšně zvládnout.

Vítejte v roce KONĚ

Loňský rok, v čínském horoskopu rok Hada, hodně lidí vnímalo velmi negativně. Přinesl spoustu životních změn a ne vždy to byly změny vítané. Had prý znamená pokrok a přeje intelektuálně založeným lidem, kterým není cizí sebedisciplína a soustředění na cíl. Jaké vlastnosti se nám budou hodit pro rok letošní?

Kůň v čínském horoskopu je prototypem ryzí jangové energie. Z pohledu hipoložky to považuji za velice zvláštní vzhledem k tomu, že jang je mužským principem zastupujícím vlastnosti, jako je pevnost, pohyb, jasnost a také dobývání a spoléhání především na sílu. Naproti tomu jeho ženský protějšek jin reprezentuje opak – poddajnost, měkkost, klid a temno. Spíše než útočnost a silové řešení konfl iktů mu odpovídá mírnost, ústupnost a před útokem dává přednost dohodě nebo útěku. V povědomí laiků a možná i astrologů čínského horoskopu je tedy kůň vnímaný především jako silné, „mužské“, rychlé a expanzivní zvíře. Skutečnost je ale trochu jiná.

Lovec, nebo kořist

Na všechna zvířata v přírodě lze pohlížet buďto jako na predátory, nebo jako na kořist. Tato základní životní orientace z velké části určuje jejich chování. Některé druhy, včetně člověka, mohou spadat do obou skupin – samy loví, ale zároveň jsou jinými zvířaty loveny. Jiné, především býložravci, jsou výlučně kořistí. Po většinu času svého života nemusejí svádět boj o potravu (stačí sklonit hlavu), musejí se ale o to více snažit, aby nebyly sežrány. V jejich žebříčku hodnot proto výrazně vede potřeba bezpečí.

Kůň v přírodě spadá do kategorie lovné zvěře, podobně jako jeleni nebo antilopy, i když je mnohem silnější. Tento fakt však velmi výrazně ovlivňuje jeho chování a povahové založení. Není bojovný – jeho zuby a kopyta sice dokážou ublížit, ale neútočí, a pokud nemusí, do konfl iktu se nepouští. Dobře ví, že i když zvítězí, velice pravděpodobně se v boji neobejde bez zranění. A zranění u zvířete, na které číhají predátoři a jehož život závisí na rychlosti nohou, je cestou do pekel. Proto jsou koně ve své podstatě zvířata velice mírumilovná, snažící se vše řešit cestou míru, nejmenšího odporu a s co nejmenším výdejem energie. I ta je totiž potřeba – jen odpočaté zvíře dokáže utéci. Koně navíc nejsou teritoriální zvířata, jsou svým založením kočovníci, postrádají tedy i motivaci k obraně svého území.

Tomu je přizpůsoben i jejich způsob myšlení a vnímání světa. Je jim cizí „jangové“ přímočaré logické myšlení, úzce zaměřená pozornost a koncentrace na jediný cíl, tedy vlastnosti, které si velice dobře osvojil člověk a vynesly ho až na vrchol živočišného žebříčku. Koně naopak svou pozornost vždy dělí mezi to, co právě dělají (pastva, odpočinek, společenský život), a okolí.

Rozdíly ve vnímání lze velice dobře ukázat na příkladu srovnání lidského a koňského zorného pole. Člověk, ač je v přírodě i kořistí, se chová spíše jako predátor a podle toho i vypadá. Jeho oči jsou blízko u sebe, takže se může dobře zaměřit na jeden konkrétní objekt před sebou (kořist) a vidí jej velice ostře oběma očima současně. Jeho zorné pole je ale celkem malé. Podobně je na tom třeba kočka, typický představitel predátora. Naproti tomu kůň má oči po stranách hlavy, velmi daleko od sebe. Díky tomu obsáhne mnohem větší prostor – má největší zorné pole ze všech suchozemských savců, vidí i bez pohnutí hlavou skoro kolem dokola, obsáhne okolí v úhlu až 350 °! Daň za to ale je, že nevidí příliš ostře, protože většinu zorného pole vidí vždy jen jedním okem. Pro nás je to těžko představitelné, ale umožňuje mu to velice dobře registrovat náhlý pohyb nebo změnu v širokém okolí a včas uprchnout. A co víc, zornice koně je přizpůsobená tomu, aby kůň i při pasení se skloněnou hlavou dokázal současně vidět daleko před sebe.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 2/2014 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace