5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Zbyněk Vybíral: Psychologie komunikace

Zbyněk Vybíral: Psychologie komunikace

Autor: Pavel Slezák | Datum: 3.3.2006 | Vydání: 3/2006

Kniha Psychologie komunikace od brněnského psychologa a šéfredaktora časopisu Konfrontace Zbyňka Vybírala si vzala za cíl pojednat o tom, jak si lidé v různých kontextech sdělují informace, a jak tuto interakci prožívají avytvářejí.

Jedná se o výrazně rozšířené a upravené vydání knihy publikované v roce 2000 v nakladatelství Portál. Ke studiu tak zajímavého a komplexního tématu, jakým je mezilidská komunikace, přispěly ze svých pohledů velmi různé vědní obory (psychologie, sociologie, kybernetika, lingvistika...) i aplikované disciplíny (komunikace vmédiích, marketinku, politice...). Autor pro své čtenáře z těchto poznatků poskládal pestrou mozaiku informací. Právě zmíněná"mozaikovitost"(daná nejen stylem autora, ale i povahou tématu), přináší největšípřednosti, ale i některé nevýhody díla. Předností je šíře záběru a skutečná zajímavost některých částí a výborně vybrané příklady z psychologických experimentů i běžného života (včetně příkladů ze současné české politiky),které vhodně dokumentují výklad. O něco slabším místem je přehlednost textu jako celku. V některých pasážích není snadné pochopit, jak právě tento"střípek"zapadá do celku a proč čtenář dostává právě tuto informaci.Naproti tomu členění knihy do kapitol je přehledné a logické.

Kniha je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části nazvané Obecná analýza lidské komunikace autor nejprve definuje základní pojmy komunikace. V dalších kapitolách první části knihy se čtenář dozví o konstruktech osobě a o světě, které si lidé vytvářejí ještě před komunikací, o teorii neverbální komunikace, o komponentách slovní komunikace a dialogu, společném vytváření významu v komunikaci a psychologických aspektech masmediální komunikace.

Do druhé části autor vybral některé vlivné teorie, přístupy a myslitele, kteří přispěli k poznání komunikace, a popsal jejich specifický pohled na mezilidskou komunikaci. Najdeme zde pojednání o komunikaci ze současnéhopohledu teorie her, transakční analýzy, či systemického přístupu, ale i inspiraci ze starověké rétorské filozofie. Speciální část doplňují kapitoly o zdravé komunikaci, komunikaci v terapeutickém kontextu a některá dalšíspeciální témata.

Celkově se jedná o dílo zdařilé, které doporučuji zejména pro jeho šíři, informační bohatost a pečlivé zpracování. Navrhoval bych snad jen podrobnější rozvinutí tématu fenomenologie komunikace a kontaktu, která vobjektivně zaměřené knize není tolik obsažena.

Na závěr bych rád napsal, že přes v zásadě vědecký přístup se nejedná o knihu"bez názoru", a to především v částech zabývajících se masovou a mediální komunikací. Zde dává autor jasně najevo svůj kritický názor namediální nebo politické manipulativní postupy a pomáhá odkrývat jejich principy.

Praha, Portál 2005. 319 str.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace