5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Ženy ve vědě: Proč jich je tak málo?

Ženy ve vědě: Proč jich je tak málo?

Autor: Jana Abelson Tržilová | Datum: 29.1.2016 | Vydání: 2/2016

Když spolu pracují muži a ženy v laboratoři, zamilují se a škodí to vědě. Když je pak kritizujete, začnou brečet, řekl na adresu vědkyň britský biochemik Tim Hunt při přípitku na neoficiální části konference v Jižní Koreji. A rozpoutal tak nové kolo úvah na téma, jaké jsou důvody diskriminace žen ve vědě.

Ženy ve vědě: Proč jich je tak málo?

Britský biochemik a nositel Nobelovy ceny za psychologii a medicínu Tim Hunt přiznává, že má pověst šovinisty. „V laboratoři jsme raději sám,“ dodal. Mnoho pozorovatelů a vědkyň tyto poznámky interpretovalo jako reflexi hluboce zakořeněné nesnášenlivosti vůči ženám ve vědeckém prostředí, které je od světa vědy odrazuje. Ve skutečnosti je to pouze jeden z faktorů, který se na malém počtu žen ve vědě podílí. Tato problematika je samozřejmě aktuální i v České republice.

Vědkyň v Česku ubývá

Zastoupení žen ve vědě nejenže stagnuje, v některých oborech dokonce klesá. „Důvodů může být celá řada a pravděpodobně se vzájemně kombinují a posilují,“ říká Hana Tenglerová ze Sociologického ústavu AV ČR, která se věnuje především analýze vědních politik z genderové perspektivy a studiu dopadů vědních politik na genderovou rovnost. „Jedna věc je výchova a to, zda se dívkám dostane podpory a inspirace zvolit si profesi výzkumnice, nebo jestli jsou spíš odrazovány, že určité obory jsou pro ně příliš těžké a nevhodné. Se stereotypy se můžeme setkat v rodinách, ve škole, v médiích, ve všudypřítomné reklamně a sami je můžeme přijmout za své. To může hodně ovlivnit volbu studijního oboru i aspirace jít studovat dál třeba doktorát. Dál je tu neustále omílaná představa, že věda vyžaduje naprosté odevzdání se a maximální časovou flexibilitu: vzkaz pro ty, kdo by snad chtěli mít rodinu nebo se věnovat i jiným zálibám,“ pokračuje Hana Tenglerová. „Pak jsou tu samotné podmínky a fungování vědy, které mohou řadu schopných a talentovaných žen (a nejen jich) odradit. Jde o důraz na soutěž, krátkodobé pracovní smlouvy, nízkou flexibilitu při řešení slaďování rodinného a profesního života, neférové nastavení pravidel kariérních řádů a grantových soutěží, které znevýhodňuje osoby s přerušenou kariérní drahou, a také předsudky, které máme všichni, jejichž důsledkem je však systémové podhodnocování pracovního výkonu žen a upřednostňování mužů. Většina těchto postojů je neuvědomovaných, ale tvoří základnu neviditelných bariér, které brání řadě žen pronikat do vědy a úspěšně v ní dlouhodobě působit. Etablovanými vědkyněmi a vědci zbožňovaná svoboda bádat je dnes také stále víc okleštěna administrativou a je samozřejmě otázka, zda je věda atraktivní profesí a zda se ta námaha vyplatí (jak ženám, tak mužům). Věda také vyžaduje jednu z nejdelších vzdělávacích drah a stále rostoucí požadavky na mezinárodní zkušenosti mohou kulminovat v době rozhodování žen založit si rodinu,“ překládá řeč statistik Hana Tenglerová.

Přínos žen vědě

Mohl by větší počet žen české vědě pomoci? „Větší zastoupení žen ve vědě je důležité, protože výzkumy ukazují, že jakýkoli homogenní kolektiv pracuje hůř než skupina složená z osob s různými zkušenostmi a perspektivami. Máme tady ročně tisíce vzdělaných žen, které by ve výzkumu mohly pracovat, ale ten je není schopen přijmout, resp. upřednostňuje muže,“ dodává Hana Tenglerová. „Výzkum, který ignoruje ženskou zkušenost a vychází jen z té mužské, přináší omezené, někdy dokonce úplně špatné výsledky. Výzkum je z obrovské části placený z veřejných prostředků mužů i žen, je tedy zcela adekvátní očekávat, že bude vycházet potřebám obou skupin. Můžeme a chceme si dovolit opak? V mnoha případech se ve výzkumu s mužskou zkušeností pracuje jako s normou. Výsledky výzkumů provedených na mužích nebo samčích populacích jsou pak aplikovány i na ženy. Příkladem může být onemocnění srdce. Popis průběhu infarktu a jeho léčba byla vyvinutá na mužské fyziologii.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 2/2016 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace