5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

10/2011

Rodina a škola 10/2011

Barbara Hansen Čechová, 7.12.2011

V prosincové Rodině a škole přinášíme rozhovor s Jindřichem Kitzbergerem, který byl do minulého roku ministerským náměstkem. Nyní je ředitelem soukromé soustavy škol Montessori. Jak vnímá současný vývoj ve školství? Tématem čísla je úspěch české učebnice v evropském hondnocení. Dozvíme se, díky čemu naše kniha prvouky uspěla. Dále čtenáře čekají tipy, jak se učit se svými dětmi, ukázka testu z českého jazyka a námět na rozvoj vyjadřovacích schopností dítěte.

Celý článek

Rodina a škola 10/2011

Jak děti učit „vyjadřovat se“

Nina Rutová, 7.12.2011

Nabízím vám pár jednoduchých postupů, jak dítě můžete učit „o něčem pěkně a výstižně hovořit“ i v klidné atmosféře svého domova. Zkuste obohatit běžné rozhovory o provozu domácnosti a dialogy o školních či mimoškolních povinnostech společnou četbou spjatou s povídáním. I vy si přece po celém dni zasloužíte „být alespoň chvíli myšlenkami jinde“. Četba je skvělou příležitostí k rozhovoru „o neběžných, ale vážných, radostných, legračních a bůhvíjakých ještě věcech“.

Celý článek

Jak děti učit „vyjadřovat se“

Tipy, jak se s dětmi učit

Barbara Hansen Čechová, 7.12.2011

Spolu s přijímačkami na osmileté gymnázium přichází otázka, jestli se naše dítě umí učit. Zvládne každodenní přípravu? Dokáže se dobře na učivo soustředit? Každý by si na učení měl najít nejen nejpříhodnější místo, ale také způsob. Někomu vyhovuje psát a psát. Jiní zase vykřikují nahlas jednotlivé pojmy a občas se najde i jiná výjimka, jak se dozvíte v našich tipech na několik způsobů učení.

Celý článek

Tipy, jak se s dětmi učit

Prvouka 2 je nejlepší evropskou učebnicí

Zuzana Burdová, 7.12.2011

Odbornou porotu ve Frankfurtu nad Mohanem, složenou z evropských pedagogů, didaktiků a nakladatelů, nejvíce zaujal český komplet učebních materiálů Prvouka pro 2. ročník základních škol. Na mezinárodním veletrhu byla kniha vyhlášena Nejlepší evropskou učebnicí. Zlatá medaile putovala v letošním, dvanáctém ročníku, do nakladatelství Fraus. Zvláštní cenu poroty pak přivezla i interaktivní učebnice zeměpisu pro 9. ročníky od stejného nakladatele.

Celý článek

Prvouka 2 je nejlepší evropskou učebnicí

Jsem rád, že nyní na ministerstvu nejsem

Barbara Hansen Čechová, 7.12.2011

Jindřicha Kitzbergera není v oblasti školství potřeba příliš představovat. Veřejných funkcí už zastával mnoho - od předsedy Asociace pedagogů základního školství ČR či předsedy Stálé konference asociací ve vzdělávání po funkci náměstka ministra, kterou zastával do loňského roku. Nyní déle než rok působí jako ředitel soukromých škol Duhovka group. Jak vnímá současnou politiku ministerstva ze své staronové pozice ředitele školy?

Celý článek

Jsem rád, že nyní na ministerstvu nejsem

TEST Z ČESKÉHO JAZYKA

7.12.2011

UKÁZKA Z TESTU NA ŠESTILETÉ GYMNÁZIUM

Celý článek

MŮJ MUŽ CHTĚL ZVÁT I POŠŤAČKU NA ČAJ

Barbara Hansen Čechová, 7.12.2011

Když Petra Procházková pořádá besedy ve školách o Afghánistánu, děti se ji více než na tamější politickohospodářské problémy ptají na její život s jejím afghánským manželem. Přiznám se, že ani já jsem nebyla jiná.

Celý článek

JAK DĚTI UČIT „VYJADŘOVAT SE“

Nina Rutová, 7.12.2011

Nabízím vám pár jednoduchých postupů, jak dítě můžete učit „o něčem pěkně a výstižně hovořit“ i v klidné atmosféře svého domova. Zkuste obohatit běžné rozhovory o provozu domácnosti a dialogy o školních či mimoškolních povinnostech společnou četbou spjatou s povídáním. I vy si přece po celém dni zasloužíte „být alespoň chvíli myšlenkami jinde“. Četba je skvělou příležitostí k rozhovoru „o neběžných, ale vážných, radostných, legračních a bůhvíjakých ještě věcech“. Před četbou

Celý článek

ČÍST S POROZUMĚNÍM

7.12.2011

Se staršími dětmi můžeme použít předvídání i u novinových článků. Když se naučí klást si již v průběhu čtení otázky, získají návyk, který vede ke kritickému čtení. – Neplést prosím s kritizováním! Nabízím vám text z Mladé fronty DNES:

Celý článek

ZASTAVIL SE VE ŠKOLE ČAS?

Bohumil Kartous, 7.12.2011

BOŽENA NĚMCOVÁ S PROŠLOU LHŮTOU TRVANLIVOSTI

Celý článek

CHABÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA - DOMA I VE ŠKOLE

Jan-Michal Mleziva, 7.12.2011

Titulky deníků nás v poslední době neustále upozorňují na nekalé praktiky ve světě politiky, obchodu, a dokonce i spravedlnosti. A jestliže nedávný předseda vlády tvrdí, že „jen malé dítě může věřit tomu, že miliardář přišel ke svým miliardám neposkvrněnou cestou“, signalizuje to, byť nepřímo, že bychom se měli vážně obávat o řádnou správu věcí veřejných a de facto i o naši budoucnost. Možná by ale v této souvislosti mohlo přijít světýlko naděje od mladé generace.

Celý článek

VOLNÝ ČAS DĚTÍ? BUĎ PŘÍLIŠ KROUŽKŮ NEBO PASIVITA

Jana Vodáková, 7.12.2011

Jak tráví čeští školáci svůj volný čas? Naše děti se rodí do světa, který je ve velké míře vytvářený mediálně a virtuálně. Média jsou významným socializačním činitelem i prostředkem vzdělávání a výchovy. Žije současná on-line generace po škole opravdu jiným životem než jejich rodiče?

Celý článek

RŮŽOVÉ GYMNÁZIUM, RŮŽOVÁ JÍDELNA?

Růžena Milatová, 7.12.2011

Známka: 2 Jídelna, do které jsem dnes cestovala, je až v Pelhřimově. Cesta byla dlouhá a krajina, kterou jsem projížděla, byla ponořena do husté mlhy. Cestou jsem si říkala, jaká asi bude jídelna v tak staré budově. Gymnázium oslavilo již 140 let svého trvání. Děti prý nazývají gymnázium růžovým ústavem podle barvy budovy. Růžová barva je opravdu výrazná. Text:

Celý článek

INSPIRACE PRO AUTOEVALUACI ŠKOL

Zoja Franklová, 7.12.2011

Povinnost škol věnovat se vlastnímu hodnocení (autoevaluaci) vyplývá ze „školského“ zákona. Po jeho novelizaci byla zjednodušena administrativa, školy se tedy nemusejí v takové míře věnovat formálnímu vykazování. Měly by se ale vlastnímu hodnocení věnovat i nadále, protože to „školský“ zákon stále předpokládá. A jak to dělat dobře a smysluplně? Právě v tom jim v minulých třech letech pomáhal projekt Cesta ke kvalitě a řadu výstupů projektu budou moci školy využívat i po jeho ukončení. Jakou pomoc Cesta ke kvalitě nabídla školám?

Celý článek

REKVIEM ZA REFORMU?

Anna Valouchová, 7.12.2011

Spojení kurikulární neboli školská reforma nebývá v poslední době příliš slyšet. Reforma, jež měla školám přinést větší autonomii a zároveň zodpovědnost ve výuce žáků, kteří se podle ní měli především naučit, jak samostatně nakládat s informacemi v širších souvislostech místo „biflování“ jednotlivostí bez kontextu, se rozběhla před více než pěti lety a podle všeho by na školách měla stále pokračovat. Ale zdá se, že v současnosti se tak děje spíše samospádem.

Celý článek

MLUVIT I PSÁT HEZKY ČESKY

Marie Těthalová, 7.12.2011

Když někdy poslouchám rádio nebo čtu noviny, je mi, přiznám se, malinko mdlo. I když se jazyk vyvíjí, ostatně je to živá „entita“, neměl by se deformovat. Přebíráním anglismů a germanismů a zaváděním slovních vazeb pouze občas obohacujeme zásobu našeho rodného jazyka. Jindy se dopouštíme určité „kontaminace“ své mateřštiny. Víte, co mám na mysli? Věty typu: „V našem obchodě akceptujeme platební karty.“ „Je potřeba řádně komunikovat rizika.“ či sice již zdomácnělé, ale přesto stále stejně strašné „O tom to je.“ Nová knížka Daniely Krolupperové Proč mluvíme česky vysvětluje dětem i dospělým, jak funguje čeština. Dozvíme se z ní, jak vznikají nová slova (rozhodně ne bezhlavým převzetím prvního cizího výrazu), které jazyky jsou „příbuzní“ naší češtiny i že každá řeč má nejen odlišnou slovní zásobu, ale že se liší i zavedená úsloví. Třeba když Angličan řekne, že je „sedící kachna“, znamená to, že je „snadný cíl“. Knížka o češtině je plná různých zajímavostí a vede k přemýšlení, zda náš bohatý a krásný jazyk používáme správně a zda ho občas malinko nemrzačíme. Knihu vydala Mladá fronta. Kobyla, babyka, mýtina, sysel… Vyjmenovaná slova, která nám pomáhají zvládnout psát správné i/y po obojetných souhláskách. Některá jsou snadná, ale jiná nás občas zmatou. Půvabná knížka Výři nesýčkují, kterou napsala učitelka Lenka Zemanová a ilustrovala výtvarnice a animátorka Michaela Bergmannová, je skvělým pomocníkem pro všechny děti, které se potřebují vypořádat s náročným učivem, i pro jejich rodiče a učitele. Nejde o „suchý“ pracovní sešit s doplňovačkami, ale o komiksové příběhy, v nichž vystupují všechna vyjmenovaná slova. Děti se tak učí nové výrazy v kontextu, a proto je nezaskočí zrádné dvojice nabýt/nabít, mýt/ mít nebo sypat/sípat. Obrázkový příběh věnovaný vždy jedné skupině vyjmenovaných slov doplňuje přehled dané slovní skupiny a také upozornění na „chytáky“. Autorka také vysvětluje cizí nebo neznámá slova, jejichž pravopis nám může dělat potíže: jazylka, parazit, motovidlo, cavyky… Knížka, která nevypadá jako učebnice, ale děti se z ní opravdu hodně naučí, vyšla v nakladatelství Portál.

Celý článek

CO SE DĚJE NA ŠKOLÁCH?

Jitka Bublová, 7.12.2011

Jak pojmout výchovu a vzdělávání, aby od každého bylo trochu a přiměřeně, každý si našel to své a ještě se u toho bavil? Taková rovnováha se hledá skutečně velmi těžko. V dnešním bludišti (nejen školských) reforem, nepřeberném množství informací a vpádu moderní techniky do našich životů na všech úrovních tak trochu toneme.

Celý článek

OTÁZKY PRO PSYCHOLOGA VÁCLAVA MERTINA

bhc, 7.12.2011

* Domníváte se, že by se žáci, kteří se připravují na osmileté gymnázium, měli doma učit denně? Jaké rozvržení domácí přípravy je optimální?

Celý článek

TIPY, JAK SE S DĚTMI UČIT

Barbara Hansen Čechová, 7.12.2011

Spolu s přijímačkami na osmileté gymnázium přichází otázka, jestli se naše dítě umí učit. Zvládne každodenní přípravu? Dokáže se dobře na učivo soustředit? Každý by si na učení měl najít nejen nejpříhodnější místo, ale také způsob. Někomu vyhovuje psát a psát. Jiní zase vykřikují nahlas jednotlivé pojmy a občas se najde i jiná výjimka, jak se dozvíte v našich tipech na několik způsobů učení.

Celý článek

INTUITIVNÍ PEDAGOGIKA? JÍMÁ MNE HRŮZA!

Kateřina Zouharová, 7.12.2011

Ještě než se mi do ruky dostalo listopadové číslo Rodiny a školy, dívala jsem se na stránkách nakladatelství na to, co mně v něm čeká. Hned mi padl do oka článek Intuitivní pedagogika. To bude něco pro mě! Intuice je něco, na co se při svých přípravách, alespoň podle mého názoru, z velké části pedagog spoléhá.

Celý článek

1 2 
6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy