5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

3/2013

Co rádi čtete v Rodině a škole? Co od časopisu očekáváte?

red, 10.3.2013

Vaše odpovědi na tyto otázky ve čtenářské anketě nám pomohou dále rozvíjet a zkvalitňovat obsah časopisu. Čtenáři, kteří aktivně vyplní a odešlou tento dotazník, získají slevu 10% při nejbližší platbě předplatného!
Anketu vyplňte zde: http://psychologiednes.wz.cz/anketa-ras/

Celý článek

Rodina a škola 3/2013

Nina Rutová, 8.3.2013

Opravdu je nutné, aby jedenáctileté děti dělaly tříhodinové písemné přijímací zkoušky na osmileté gymnázium, když i náročný přijímací test na vysokou školu trvá pouhých 70 minut? Do březnového čísla přišly hned dva ohlasy, které se zabývají časovou náročností testů společnosti SCIO. Když děti nesportují vůbec, přijdou dříve či později nejspíš problémy z nedostatku pohybu, když z nich chtějí mít ctižádostiví rodiče závodníky, zpravidla se na obzoru také rýsují zdravotní problémy. Jak prohrát co nejpomaleji hledáme v rozhovoru s MUDr. Jiřím Radvanským. Článek o autorských právech, která se vztahují na učebnice a učební pomůcky, nazvala Marie Kratochvilová výmluvně Kopírujte, promítejte a googlete v mezích zákona. V Kalkatě je škola, do které chodí děti z nejbohatších rodin a učí v ní děti, které dosud žily na ulici. Jak proběhla tatoÚspěšná inkluze v Indii se můžete dozvědět z filmu Sit Beside Me anebo v našem časopise z rozhovoru s ředitelkou školy Cyril Mooney. Jak může fungovat Školní parlament a spolupráce s obcí popisuje Jana Hoňková ze Střední integrované školy v Chebu. Dále v čísle najdete jako vždy jazykový fejeton Pavly Loucké, tentokrát o mlčení, sloupek učitelky a spisovatelky Veroniky Válkové na téma školní zájezdy a mnoho dalšího inspirativního čtení o vzdělávání, výchově, psychologii a čtenářství.

Celý článek

Rodina a škola 3/2013

Školní parlament a spolupráce s obcí

Jana Hoňková, 8.3.2013

Umíte si představit, že by se škola stala jedním z kulturních center města? Jak? Například tak, že se její studenti aktivně zapojí do jednání městské samosprávy a budou se spolupodílet na chystaných projektech.

Celý článek

Školní parlament a spolupráce s obcí

Úspěšná inkluze v Indii

Nina Rutová, 8.3.2013

Řádová sestra Cyril Mooney, původem z Irska, vybudovala v Indii unikátní inkluzivní systém vzdělávání dětí. Do jedné třídy dokáže integrovat děti z nejbohatších kast a děti z ulice, děti nejrůznějších náboženství a také děti se zdravotním postižením. Přitom studenti školy dosahují výborných výsledků.

Celý článek

Úspěšná inkluze v Indii

Kopírujte, promítejte a googlete v mezích zákona

Marie Kratochvílová, 8.3.2013

Časy se mění. A s nimi i pojmy a obsahy, které byly dlouhá léta vnímány jako samozřejmost a o nichž všichni věděli, co znamenají. Tak například „učební pomůcka“. Jaký je obsah tohoto slova v době internetu a nových médií a jaké důsledky to má v oblasti, kterou nazýváme duševní vlastnictví nebo také, úžeji, oblast autorského práva?

Celý článek

Kopírujte, promítejte a googlete v mezích zákona

Jak prohrát co nejpomaleji

Nina Rutová, 8.3.2013

Studenti medicíny oceňují nejen odbornost přednášek MUDr. Radvanského, ale také jeho pedagogický um a lidský přístup. Zkouší je formou rozhovoru a pátrá po tom, jestli student problému opravdu rozumí nebo se jen našprtal. „A co by se stalo, kdyby…“ Nebo: „Já vám tu zkoušku zapíšu, ale přijďte si ještě poslechnout své dva tři kolegy, až je budu zkoušet. Myslím, že by vám to mohlo prospět.“ A studenti k němu do přízemního pavilonu číslo 9, kde jsou nejen ordinace, ale také posluchárna a primářova pracovna, rádi znovu přijdou. Nad vší odborností a znalostmi totiž stále tepe zdravý selský rozum.

Celý článek

Jak prohrát co nejpomaleji

TENIS MNE NAUČIL HOUŽEVNATOSTI, PÍLI, ODVAZE A POZNÁNÍ

Nina Rutová, 8.3.2013

* Jaké vzpomínky máte na svou základní školu?

Celý článek

MLČÍM, KDYŽ ŘEKNU „MLČÍM“?

8.3.2013

SERIÁL JAZYKOVÝCH FEJETONŮ PAVLY LOUCKÉ

Celý článek

STRASTIPLNÁ CESTA K DIAGNÓZE

8.3.2013

V říjnu loňského roku dostala k tématu autismus v tomto časopise slovo speciální pedagožka, asistent i výchovný poradce. Chyběl pohled rodičů. Od prvních pochybností po stanovení správné diagnózy uplyne v řadě případů velmi dlouhá a strastiplná doba, rozhodla jsem se proto zveřejnit jeden exemplární běh událostí. Snad tento článek pomůže těm, kteří jsou právě v období nejistot, najít co nejdříve kvalifikované odborníky.

Celý článek

VYNÁŠENÍ SMRTI

Naďa Černá, 8.3.2013

Jistě jste si již na základě mých příspěvků do předchozích čísel časopisu všimli, že školní rok naší třídy je členěný podobně, jako tomu bývalo v dávných dobách, a že tak trochu žijeme od svátku ke svátku, od slavnosti ke slavnosti.

Celý článek

ŠKOLNÍ PARLAMENT A SPOLUPRÁCE S OBCÍ

Jana Hoňková, 8.3.2013

Umíte si představit, že by se škola stala jedním z kulturních center města? Jak? Například tak, že se její studenti aktivně zapojí do jednání městské samosprávy a budou se spolupodílet na chystaných projektech.

Celý článek

CESTOVNÍ KANCELÁŘ ŠKOLA

8.3.2013

SLOUPEK Veroniky Válkové

Celý článek

ÚSPĚŠNÁ INKLUZE V INDII

8.3.2013

Řádová sestra Cyril Mooney, původem z Irska, vybudovala v Indii unikátní inkluzivní systém vzdělávání dětí. Do jedné třídy dokáže integrovat děti z nejbohatších kast a děti z ulice, děti nejrůznějších náboženství a také děti se zdravotním postižením. Přitom studenti školy dosahují výborných výsledků.

Celý článek

K ČEMU JE DOBRÁ POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST?

Jiří Chábera, 8.3.2013

Důležitost a smysl vzdělávání v životě každého z nás bezpochyby není třeba zdůrazňovat. Znalosti a dovednosti získané v počátečním vzdělávání nesmírně ovlivňují osobnost člověka, a předurčují tak nepřímo řadu jeho dalších životních kroků. S tímto vědomím bychom měli vybírat zaměření a míru obecnosti nebo odbornosti svého vzdělávání. Téměř filozofickou otázkou, která dnes dělí (nejen) odbornou veřejnost na dva tábory, je, zda hlavním cílem vzdělávání je získání všeobecného přehledu a nadhledu, anebo zda je hlavním cílem získat především odbornou (specializovanou) dovednost v té či oné konkrétní oblasti. Která cesta je pro snadné budoucí uplatnění na trhu práce ta správná?

Celý článek

DO PRVNÍ TŘÍDY S NOVOU UČEBNÍ SADOU

Jana Lukešová, 8.3.2013

Jeden mezipředmětový pracovní sešit pro prvňáčka, významné usnadnění příprav učitele do výuky, plnohodnotná elektronická podpora a celá řada komponentů pro učitele zdarma. Že jste o něčem takovém ještě neslyšeli? V rámci pilotního testování jsem měla možnost se seznámit s novým mezipředmětovým učebním kompletem pro 1. stupeň základních škol nazvaným Lili a Vili. Myslím, že po něčem takovém učitelé prvního stupně už dlouho volají. Co je tedy komplet Lili a Vili?

Celý článek

KDYŽ SE ŘEKNE… VĚDA

8.3.2013

Obrázky i záznamy rozhovorů vznikly v domácnostech. Všechny materiály dodala Jana Stará, která vyučuje na Pedagogické fakultě UK obecnou didaktiku.

Celý článek

SLOVO PSYCHOLOŽKY

Ludmila Střelcová, 8.3.2013

ZKOUMEJTE MOTIVACI SAMOTNÝCH DĚTÍ

Celý článek

VÍTĚZSTVÍ, NEBO KROK DO NEZNÁMA? NĚKOLIK POHLEDŮ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

Šárka Kubcová, 8.3.2013

Čekají vaše dítě přijímačky na střední školu? V této příloze každý měsíc najdete odpovědi na své otázky i testy, které si vaše děti mohou ihned vyzkoušet.

Celý článek

KOPÍRUJTE, PROMÍTEJTE A GOOGLETE V MEZÍCH ZÁKONA

Marie Kratochvílová, 8.3.2013

Časy se mění. A s nimi i pojmy a obsahy, které byly dlouhá léta vnímány jako samozřejmost a o nichž všichni věděli, co znamenají. Tak například „učební pomůcka“. Jaký je obsah tohoto slova v době internetu a nových médií a jaké důsledky to má v oblasti, kterou nazýváme duševní vlastnictví nebo také, úžeji, oblast autorského práva?

Celý článek

JAK PROHRÁT CO NEJPOMALEJI

Nina Rutová, Šárka Kubcová, 8.3.2013

S lékařem o tělesné zdatnosti dnešních dětí

Celý článek

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy