5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Rodina a škola

8/2015

BODYBUILDING

J. N., 8.10.2015

CO LETÍ U DĚTÍ

Celý článek

OBRÁZKOVÁ MLUVA

8.10.2015

Pro autora i nakladatele didaktických knih není nic lepšího, než když s nimi čtenáři sami dále pracují, rozvíjejí je a využívají v praktickém životě. To je i případ knihy Jany Šarounové Metody alternativní a augmentativní komunikace, o níž píše maminka a blogerka Martina Mičková. Dejme jí slovo. Ostatní děti už mluví a to moje pořád nic! Posteskli jste si někdy takto? Řekl vám praktický lékař, že máte ještě počkat? V lepším případě vás poslal s dítětem ke klinickému logopedovi? Změnu nevidíte téměř žádnou? Vaše dítě ale potřebuje komunikovat. Důvodů, proč nemluví, může být celá řada. Může jít o děti s poruchou autistického spektra, dysfázií, dysartrií či o kombinovaná postižení. Jaké metody mohou pomoci vyjádřit jejich potřeby, sdílet zážitky, zkrátka „mluvit“ s ostatními? Alternativní a augmentativní komunikační systémy. Jaký je mezi nimi rozdíl? Alternativní se používají jako náhrada mluvené řeči, augmentativní se užívají tam, kde komunikační schopnost existuje, ale pro běžné dorozumívání je nedostačující. Jde o kontroverzní téma. Nahradíte-li mluvené slovo, nedojde pak ke zpomalení, nebo dokonce zastavení vývoje mluvené řeči? Výzkumy mluví takto: „Obavy ze zpomalení nebo zastavení vývoje řeči nepodporují ani zkušenosti z praxe, ani výsledky výzkumů. Naopak, řada výzkumů konstatuje pozitivní vliv metod AAK i na rozvoj mluvené řeči.“ Zkuste se vžít do pocitů dítěte, které rozumí, má průměrný až nadprůměrný intelekt, ale nedokáže mluvit. Můžete mu pomoci nejrůznějšími pomůckami. Jednou z nich je používání fotografií. Ty mohou sloužit k zobrazování oblíbených předmětů (osob) nemluvícího dítěte. Starší děti mohou na snímcích dokonce ukazovat děj. Pro větší motivaci můžete fotografie uspořádat do leporela, pomocí něhož vám dítě „převypráví“ například rodinný výlet. Fotografie by měly dodržovat určitou posloupnost - odkud výlet začínal (kde jste zaparkovali auto), poslední fotografií by měl být závěr výletu (například maminka nastupuje do auta). Dítě pomocí takovéhoto leporela může názorně ukazovat, co na výletě dělalo, a vyjádřit i taková slova, která by gestikulací a neverbálně vyjádřit nedokázalo (například na výletě poslouchá průvodce, na houpačkách byla spousta dětí, houpal jsem se na „vosím hnízdě“ atd.). Má-li dítě v oblibě vláčky (autistické děti mají oblíbená určitá témata, často dopravní prostředky), můžete vyrobit leporelo v tomto tvaru. Výrobu mého leporela si můžete prohlédnout krok za krokem na uvedených fotografiích. Martina Mičková

Celý článek

SELFÍČKO S MOZARTEM

Jan Nejedlý, 8.10.2015

Vojtěch Spurný je přední český dirigent, klavírista a hudební pedagog. V současné době působí jako šéfdirigent zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, ale čas si udělá i na výchovné koncerty se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK.

Celý článek

ANATOMIE SBOROVNY

Text: Ervín Bedrníček,, 8.10.2015

Elitní sbor ze sborovny byl popsán v odborné literatuře již mnohokrát, nejprecizněji asi ve studii Študáci a kantoři od profesora Žáka. Jak však vypadá „kulometná rota“ v časech - slovy mládeže - wifiny, dotykáčů a emařů? Z obecné čeledi pedagogické se vymyká čerstvá absolventka. Plna elánu a ideálů vymýšlí složité projekty, přetahuje hodiny a myšlenkové mapy si chodí předkreslovat na tabuli už v neděli. Občas ve škole i přespává přikryta mapou Českomoravské vrchoviny. O víkendech navštěvuje semináře typu Dyslexie jako dar, s jejichž výstupy pak seznamuje vyděšené kolegy. Ochotně maluje dětem do památníků, podepisuje se jim na sádry a navazuje s nimi přátelství na Facebooku. Je citlivá k trablům mládí. Zachytí-li při hodině dopis s textem „Březinová je kvalitní řezivo“, ihned vyšetřuje, zda žákyně Březinová není stoupencem hnutí emo a neřeže se. Staří kozáci ze sborovny uzavírají sázky, jak dlouho elévce zápal vydrží - zda do prvního Scio- či Gravido-testu. Ve sborovnách se však najdou i celoživotní nadšenci. Aby zakryli, že školou doslova žijí, mluví ležérním učitelským slangem. „Ten specped z pepsi mi v káboši šeptal -řezáček do blbšule!“ (rozuměj: speciální pedagog z pedagogicko-psychologické poradny v kabinetě naznačoval, že žák, jenž se sebepoškozuje, patří do zvláštní školy). Do euforie tyto fanatiky přivádějí žákovské perličky, které sbírají a stále opakují. „Těleso je v pohybu, když se pohybuje! Chápete to, kolegové?“ Na dovolené v Řecku šplhají na horu Olymp a prosí bohy, aby jejich deváťáci udělali přijímačky. Na konci roku se třídou vypouštějí lampiony štěstí, které vítr obvykle zanese někam, kde zapálí stoh slámy či střechu ředitelovy chaty. Čas od času tito horlivci odjíždějí do „blázní“, jak se říká lázeňským pobytům na psychiatrii. Základní školu jako svého druhu základní vojenskou službu pojímají někteří kruťasové. „Umíš? Neumíš! Sedni. Za pět!“ nemazlí se s omladinou. „Pavelková se řeže? To by mohla jít na truhláře,“ dí cynicky. Žáky, co se zhoupli na židli, nechávají celou hodinu stát. Zabavené mobily vracejí až na konci 9. třídy. S oblibou komolí jména studentů. Stavinohovi říkají Staviruka, čemuž se pak sami hurónsky smějí. Při diskotéce na výletě si nechávají zahrát píseň Né, pětku né! Jejich jména s příslušným komentářem najdete na sociálních sítích, případně vyryta na zdech školy, někdy dokonce i na Eiffelovce či římském Koloseu. Zcela jiný přístup ke škole mají kantorští salámisté. Do školy vcházejí s větou „Jdu se rozdat!“, avšak jejich úkolem č. 1 je vytisknout si jídelníček na příslušný den. Další konání pak směřují k tomu „proučit se“ až do oběda, najíst se a co nejrychleji zmizet ze školy. Na rozdíl od melouchářů, kteří uplácejí školnici, ať posune zvonění na turbo režim, nespěchají do další práce, ale obvykle do hospody. Zde pak nad vychlazeným ležákem vtipkují o Mařce-emařce a nadávají na kantořinu. Práci ve školství jako svého druhu sebepoškozování chápou učitelé, kteří v jiném oboru neuspěli a mají pocit, že učitelováním na nich život spáchal křivdu. „Být kantorem znamená mít zabité dopoledne,“ říkají hořce. Žáci jsou podle nich hloupí lidé s chytrými telefony, případně pézetka (nepublikovatelná zkratka, kde první slova značí parchanta). „Že z dnešních dětí nic nebude?“ uštěpačně rozkládají ve sborovně. „Mohou z nich přece být docela obstojní lupiči, šejdíři, kuplíři, křivopřísežníci, penězokazci, traviči…“ Podobně pateticky prožívají svůj úděl i neúspěšní umělci, kteří skončili za katedrou. Dovede je vytočit k nepříčetnosti, když si žáci hrají na tabletu, místo aby se dívali na velkofilm Křižník Potěmkin a jiné avantgardní pochoutky. Dysgrafikovi, který pod lavicí píše osmý díl fantasy ságy, závistí roztrhají sešit s nápisem Moje bříběhy, neboť sami mají spisovatelský blok a nejsou schopni napsat kloudný verš. Svou sbírku Stradivárky v remorkéru nakonec publikují pod drásavým pseudonymem Kapitán Emo. Kuriózní kategorii tvoří zmatení pedagogové. „Nevíte, kam jdu?“ říkají na chodbě po zvonění nevědouce, kde se nachází třída, v níž mají konat osvětu. Při výtvarce se obvykle pořežou nožíkem na modelínu, takže na výchovné komisi pak není jisté, zda se víc sebepoškozuje Pavelková, nebo její třídní. A tak bychom mohli pokračovat v anatomii sborovny dál. Ale abychom nezapomněli, kromě výše zmíněných typů tam najdete také spoustu sympatických mužů a žen.

Celý článek

NÁPADY MINISTERSKÉ SFINGY

Jan Nejedlý, 8.10.2015

Na tomto místě jsme vám minulý měsíc líčili tragikomické peripetie, jak jsme marně žádali o interview novou ministryni školství, a tlumočili příslib jejího „oddělení vnějších vztahů“, že v září se audience dozajista dočkáme. Nic takového. Stávající tisková mluvčí zmizela z povrchu zemského, nová nás odkázala zas o měsíc později. Jestliže v Otázkách Václava Moravce vyřkla paní ministryně památnou větu: „Budu vrbou českého školství!“, zatím je tedy spíš mlčící sfingou. (Neměla by být komunikace s oborovými časopisy součástí náplně její práce?) Kateřina Valachová, profesí právnička, podle svých slov neváhala ani minutu, když jí bylo nabídnuto ministerstvo školství. Kdyby jí nabídli dopravu, zdravotnictví nebo zemědělství, také by neváhala? Anebo jen u školství nevadí, že nemá v oboru kvalifikaci? Ale ona si ji dohání. Od září podniká spanilé jízdy po vlastech českých, což dle zveřejněných itinerářů vypadá zhruba tak, že na místě převezme suvenýr od hejtmana, školákům rozdá bonbony a o velké přestávce poklábosí s řediteli. A hlavně se nezapomenout vyfotit u tabule! Vypadá takto seriózní mapování terénu, nebo spíš štace cirkusu Kludský? Ostatně, na co je ministr, který se musí seznamovat s oborem až po svém zvolení? Ale budiž. Třeba je to dobrý manažer obklopený kvalitními poradci. No, nevím. Dosavadní mise budí dojem nutkavého sociálního inženýrství, jež postrádá logiku. Vychází z podivného modelu, kdy se problém menšiny (regionální školství, předškolní výchova, zvláštní školy) neřeší výjimkou, ale překopáním většinového systému. Zastavme se u třech nápadů z bezedné ošatky paní ministryně.

Celý článek

JÁHLOVÉ MUFFINY S JABLKY

8.10.2015

Suroviny (na 12 muffi nů):

Celý článek

UČITELÉ SE NEUMĚJÍ BÍT ZA SVÁ PRÁVA

Jan Nejedlý, 8.10.2015

Vážená redakce, váš časopis patří mezi moje oblíbené, je pestrý, zábavný a čtivý, ale jedno bych vám přece vytkl, a sice opakované lamentování nad nízkými platy učitelů, jaké se naposledy objevilo v anketě Učitelské melouchy. Nepopírám, že učitelé nemají příjmy na odpovídající úrovni, ale ve školství je také spousta dalších problémů a nešvarů, o nichž by stálo za to psát. M. Ž., Praha

Celý článek

JAK SE TVOŘÍ IMAGE ŠKOLY

Marek Volný, Čelákovice, 8.10.2015

Celý článek

FOTOOHLAS: CO DĚTI BAVÍ?

Foto: Zuzana Chvatíková, 8.10.2015

Celý článek

NEJLEPŠÍ A NEJHORŠÍ TABULE

8.10.2015

Když píšu na tabuli křídou a někdo mě štve, můžu zaskřípat.

Celý článek

CESTA K ROMSKÝM DĚTEM

Irena Smetáčková, 8.10.2015

Otevřená společnost, o. p. s., uskutečnila dotazníkové šetření mezi učiteli 1. stupně základních škol ohledně jejich zkušeností s výukou romských dětí.

Celý článek

TVOR ZVANÝ INSPEKTOR

Jan Nejedlý, foto: archiv, 8.10.2015

Klasik praví: „Ačkoli život na ústavě vzdělávacím je velmi rušný, těžko vypsat zmatek, jenž zavládne, má-li školu navštíviti inspekční orgán, tak řečený špekmistr, špehůn, zpyták, pozorovák nebo Boží oko.“ Oblíbenost školního inspektora zvláště u učitelské obce se pohybuje někde mezi revizorem a exekutorem. Jaká jsou specifika tohoto povolání? Ptali jsme se šéfa Pražského inspektorátu České školní inspekce Martina Procházky.

Celý článek

KANTOROVIC HOLOMEK UMÍ UČITELÉ VYCHOVÁVAT VLASTNÍ DĚTI?

Jiří Lacman, foto: archiv, 8.10.2015

Kuchař si doma ohřívá párky z konzervy, pokrývači teče do baráku a automechanik jezdí s vrakem na odpis. Zkrátka: Kovářovic kobyla chodí bosa… Jak jsou na tom děti učitelů?

Celý článek

DĚJEPIS NEMUSÍ BÝT NUDA

Marie Těthalová, 8.10.2015

Na druhou stranu, bez toho, že budeme děti učit letopočty a historické události, se neobejdeme. Jak to ale zařídit, aby se z předmětu, který je pro některé děti postrachem nebo nudou, staly živé dějiny?

Celý článek

KOUZELNÉ PUTOVÁNÍ DO MINULOSTI

Jan Nejedlý, 8.10.2015

Veronika Válková je učitelkou dějepisu a spisovatelkou. Zvláštní pozornost si získala její knižní řada pro děti Kouzelný atlas putování časem, v níž hlavní hrdinka Bára zažívá dobrodružství v různých historických epochách. Na bližší okolnosti jsme se zeptali její stvořitelky.

Celý článek

 1 2 3 
6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy