5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > IT dovednosti našich žáků? Bída

IT dovednosti našich žáků? Bída

Autor: Barbara Hansen Čechová | Datum: 10.3.2010 | Vydání: 3/2010

Děti tráví u počítače spoustu času. Přesto jsou jejich dovednosti chabé. České školy jsou špatně vybavené IT technologiemi a učitelé je ve výuce příliš nevyužívají. O tom, čím to je a jak to změnit, jsem hovořila s Petrem Naske, předsedou Jednoty školských informatiků, a Petrem Chalušem z Národní agentury pro evropské vzdělávací programy, který organizuje Evropský týden IT dovedností.

IT dovednosti našich žáků? Bída

V propagaci Evropského týdne IT dovedností píšete, že na trhu práce je nedostatek lidí s dobrými dovednostmi v oblasti počítačové gramotnosti. Čím myslíte, že to je?

Petr Chaluš: Hlavní problém vidím v tom, že o zajímavých pracovních místech děti a rodiče prostě nevědí. Myslí si, že jediné uplatnění v práci s počítačem je programátor a vůči této pozici má zřejmě dost lidí předsudky. Přitom existuje velké množství různorodých pozic od počítačových grafiků, lidí zajišťujících bezpečnost sítě, obchod na internetu a mnoho dalších. Informovat zejména mladé lidi, žáky a studenty o nových možnostech profesního uplatnění je jedním z cílů Evropského týdne IT dovedností.

Petr Naske: Nejde ale jen o to, že by si studenti nevolili informatické obory jako své povolání, ale že postrádají některé základní IT dovednosti. Když mám být konkrétní, tak můžu jmenovat například vytvoření dopisu v počítači v souladu s pravidly typografie nebo odeslání emailu se všemi náležitostmi. Děti sice doma sedí u počítače, ale často na něm nic netvoří.

Při kritice vycházíte z vlastních zkušeností nebo byl proveden nějaký výzkum?

P. N.: Obojí. V loňském roce vydala Česká školní inspekce tematickou zprávu o stavu ICT na českých základních školách, ze které vyplývá, že přístup děti k počítačům mají, cca 60 procent dětí používá počítač i k učení. Ale na výsledcích žáků to příliš vidět není, potenciál informační techniky se zkrátka nedostatečně využívá. Navíc povinná hodinová dotace na základních školách je velmi nízká – na prvním i druhém stupni si škola musí určit jeden ročník, v němž bude jedna hodina týdně povinná. V ostatních ročnících to pak mají žáci třeba jako volitelný předmět, většinou na úkor disponibilních hodin, které se využívají i na jiné předměty, je to na rozhodnutí ředitele školy. Podporou škol a učitelů by mohla být metodická doporučení, jaké konkrétní IT dovednosti by měli žáci na základních školách zvládat. RVP zde mluví velmi obecně. Zajímavé výsledky ukázalo například testování TIGR od společnosti SCIO, bylo by ale potřeba udělat více na celonárodní úrovni.

Říkáte, že učitelé mají dostatek certifikátů na IT dovednosti. Mají skutečně i ty dovednosti?

P. N.: Je to pomalý proces. V projektu SIPVZ se proškolilo 90 % učitelů základním kurzem IT dovedností a přibližně 30 % z nich prošlo i kurzem pro pokročilé. Učitelům ale chybí další metodická podpora, když počítač v kabinetě nemáte nebo máte starý, je to složité. A samozřejmě, že děti mají před námi stále náskok. Často musím smeknout před dotazem i čtvrťáka na základce, protože děti přirozeně zkoumají každá zákoutí IT světa.

Ale to neznamená, že bychom měli využívání IT ve výuce vzdávat! Dovolím si ještě upozornit na jinou souvislost: problém může být i na pedagogických fakultách. Absolventi pedagogických fakult i neinformatických oborů by měli vycházet s takovými dovednostmi, aby využívání interaktivní tabule nebo eTwinningu byla pro ně samozřejmost. A to se rozhodně neděje.

Co to je vlastně eTwinning?

P. Ch.: To je internetový projekt, který zabezpečuje tzv. virtuální mobilitu dětí. Pro to, aby žáci začali komunikovat s někým v cizině, nemusejí nikam vyjíždět. Učitel matematiky si například najde kolegu v Řecku, který ve stejnou dobu probírá zlomky. Oba se pak domluví na organizaci tzv. virtuální třídy, kdy se řečtí a čeští žáci „potkají“, řeší spolu příklady, baví se o matematice, ale i jiných věcech.

Co by tedy mohlo učitelům ve využívání IT pomoci?

P. Ch.: V rámci Evropského týdne IT dovedností, který proběhne první týden v březnu, se pokusíme ukázat na příklady dobré praxe a oceníme ty nejlepší. Školy a další instituce se mohou aktivně připojit k Týdnu IT dovedností, nabídli jsme jim medializaci jejich zajímavých aktivit podporujících IT dovednosti, propagační předměty, dárky i menší finanční podporu. Snažíme se je také seznámit se všemi možnostmi, například školám dát seznam soutěží, které v oblasti IT existují. V rámci kampaně dostanou také školy test IT dovedností zdarma. Evropská komise bude podporovat rozvoj IT dovedností Evropanů i formou dalších aktivit a grantů. Zajímavou iniciativou v ČR na mimopražských základních školách za chvíli bude možnost využít také tzv. šablony na projekty, kde podpora informační gramotnosti může být jedním z cílů. Školy se budou moci zapojit a zvýšit i tak svoje IT vybavení.

P. N.: Na každé škole může být také tzv. ICT metodik – tedy člověk, který může pomáhat ostatním pedagogům se zapojením IT do výuky, koordinovat spolupráci se správcem sítě, ale i s rodiči.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 3/2010 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy