5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Jak pečujeme o primány

Jak pečujeme o primány

Autor: Jaroslav Fidrmuc | Datum: 7.11.2012 | Vydání: 9/2012

Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově je církevní osmileté gymnázium pro děti všech rodičů, kterým záleží na kvalitním vzdělání a křesťanské výchově jejich dětí. Příležitosti k seberozvoji studentům škola nabízí po celou dobu studia. Dnes se zaměříme na začínající studenty.

Jak pečujeme o primány

S prvním dnem školního roku do středních škol nastupují noví studenti, žáci prvních ročníků. Mimořádnou skupinou mezi nimi jsou studenti primy osmiletého gymnázia. Sotva dvanáctiletí žáci často poprvé opouštějí „svoji“ vesnici, městečko, čtvrť, ulici a odjíždějí do „velkého“, neznámého světa. Až dosud chodili do školy s kamarády, s kterými se znali už z mateřské školy. Od dnešního dne budou dojíždět s dospělými lidmi a „velkými“ žáky všech možných středních škol někam daleko. Zatímco na prvním stupni je učila jediná paní učitelka, nyní se budou učitelé ve třídě střídat. O přestávkách zůstanou sami mezi dětmi, z nichž téměř nikoho neznají. Najdou si v nové škole nějakého kamaráda? Kdo jim pomůže, když si nebudou vědět rady? Kdo se jich zastane, když se jim bude dít bezpráví? Budou zvládat učivo? Nebude to moc těžké? A vůbec – nebylo by jim v jejich staré a známé škole lépe? Na druhou stranu se do nového prostředí i těší. Vždyť jsou těmi, kteří v těžkých „přijímačkách“ mezi tolika žáky uspěli!

Čím dříve se rodičům a škole podaří obavy „primánků“ rozptýlit, tím lépe a dříve budou studium zvládat. Pocit bezpečí je základní potřebou každého z nás. Jen v bezpečném prostředí se člověk otvírá a je sám sebou – zvídavou a kreativní bytostí, která chce prozkoumávat nové věci, objevovat neznámé oblasti a navazovat nové známosti. Rodiče by svým dětem měli pomoci zvládat cestu do školy. Učitelé musejí ze školy vytvořit pro své žáky vstřícné a přátelské prostředí, ve kterém se každý žák bude cítit přijat, cítit se součástí třídního i školního týmu a bude moci bez obav projevit a rozvíjet všechny své dobré schopnosti.

Vyslovíme jména nových studentů při mši

Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově je církevní škola, jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké. Školní rok zahajujeme společnou mší, která je zároveň slavnostním shromážděním celého školního společenství. Sem poprvé přicházejí i noví studenti primy se svými rodiči. Na počátku slavnostní mše třídní učitel primy představí každého nového studenta. Vysloví jeho jméno, bydliště a školu, ze které přichází. Student před celým společenstvím školy převezme z rukou ředitele a spirituála školy tričko s logem školy, čímž se stává právoplatným členem školního společenství. I když je veřejná „inaugurace“ pro studenta primy náročná, cítí se šťastný. Každý jej zná. Každý ze školy o něm ví. Je osobností, kterou škola vzala na vědomí.

„Kdo jsi?“

Po skončení mše následuje prohlídka školy. Studenti se seznámí se šatnou, třídou, školním klubem, bufetem, informačním centrem, kaplí – prostě se vším, co v této budově má v očích studentů cenu. Odpoledne téhož dne odjíždějí na horskou chalupu u Karlovy Studánky v Jeseníkách, aby absolvovali čtyřdenní seznamovací zážitkový kurz s názvem „Kdo jsi?“. Při cestě na kurz sedí ve vlaku ještě zamlkle a zvědavě, někdy nedůvěřivě prohlížejí jeden druhého. Jaký je to rozdíl oproti cestě z kurzu, kdy se vracejí jako parta dobrých kamarádů, kteří na sebe ve vlaku hlasitě volají,smějí se a neustále si mají co říci. Jak se to stane?

Důvěra získaná díky společným zážitkům

Na kurz se studenty primy jedou třídní učitel, vedoucí školní klubu, vedoucí informačního centra, spirituál školy (či psycholog, výchovný poradce), lektor zážitkové pedagogiky a také dva nebo tři starší studenti jako pomocní lektoři. Proč tolik lidí? Nastupující studenti potřebují získat mezi zaměstnanci i studenty školy své opory. Potřebují získat důvěru k lidem, se kterými se budou dalších osm let denně setkávat. A vztah vytvářejí společné zážitky. Náplní kurzu jsou proto hry zážitkové pedagogiky, teambuildingové aktivity, sportovní hry, výlety, pro zájemce mše či společná modlitba v kapli. Na jednu stranu nic mimořádného, na druhou stranu to nejcennější – vzájemné darování si společně prožitého času, ve kterém jsou všichni pracovníci plně k dispozici novým studentům po celou dobu kurzu.

Tablo a tvorba pravidel třídy

Po návratu vedoucí školního klubu zveřejní na klubové nástěnce fotografii každého studenta primy. Pod fotografiemi si můžete přečíst nejen jméno, ale také koníčky nového studenta, a čím by třeba jednou chtěl být. Výuka prvních dvou dní začíná několika třídnickými hodinami. Studenti se seznámí s pravidly a chodem školy a vytvářejí základ vlastních pravidel třídy, která mají zajistit, aby se všem ve třídě žilo dobře a nikomu se nedělo bezpráví.

Spřátelení rodičů je také důležité

Na konci září se konají mimořádné třídní schůzky rodičů studentů primy. Probíhají v přátelské a neformální atmosféře. Vedle základních informací o třídě, organizaci školy, možnosti sledovat na internetu aktuální docházku dětí a hodnocení v jednotlivých předmětech, psát zprávy učitelům aj. máme pro rodiče i malé překvapení – zážitkové aktivity rodičů. Nejen studenti budou spolu osm let vyrůstat, ale také rodiče se budou po celou dobu pravidelně setkávat. A vědět, kdo jsou rodiče spolužáka mého dítěte, moci mu zavolat, mít možnost mu napsat e-mail či si popovídat při domluvené videokonferenci jistě není na škodu. Školní společenství, které formuje osobnost dítěte, jsou nejen žáci, učitelé a zaměstnanci školy, ale také rodiče našich žáků.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 9/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy