5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Jak pomoci dětem s dysfunkcemi číst a porozumět

Jak pomoci dětem s dysfunkcemi číst a porozumět

Autor: Eva Navrátilová | Datum: 5.9.2012 | Vydání: 7/2012

Speciálně pedagogické diagnostice dětí s převážně mentálním postižením nebo s kombinací dalších vad se věnuji od září 2010. Zhruba ve stejné době jsem se setkala s metodou Brigitte Sindelárové nazvanou Deficity dílčích funkcí.

Jak pomoci dětem s dysfunkcemi číst a porozumět

S novým školním rokem dětem i rodičům opět začínají mnohé povinnosti, jež o letních prázdninách mohly bez výčitek odložit. Kromě pozitivních nových zážitků z učení však některým dětem spíše ožijí různé nepříjemnosti, neúspěchy, potíže až bolístky, jaké je dokážou hodně potrápit a vzít jim chuť k učení a ke škole vůbec.

Přes všechnu píli a dril (nebo právě proto) jim čtení ani psaní prostě nejde. V tempu jim většina spolužáků dávno utekla, písmenka podobná tvarem se jim pletou, ztrácejí nebo ve slovech přeskakují na místa, kde být nemají. Z pracně přeslabikovaného textu si vybaví jen pár detailů nebo vůbec nic. Při psaní se jim spojují slova, která mají být zvlášť, a naopak, diktáty nikdy nestihnou celé, nebo je v nich chyb jak mravenců v mraveništi. Jak se takové dítě cítí, asi nebude těžké uhodnout. Také atmosféra doma je tím poznamenaná, dítě je svými rodiči často v dobré víře nuceno trávit více času nad přípravou do školy, jenže vynaložené úsilí většinou už na hranici jeho možností jaksi kýžený výsledek nepřináší. Dítě své neúspěchy nese těžce a tím hůř, čím méně to na sobě dává znát.

Deficity dílčích funkcí - nový vydatný pomocník

Metoda si mě získala důkladnou diagnostikou a hlavně propracovaným systémem náprav jednotlivých deficitů. O co vlastně jde? Důvodů, proč dítě špatně a pomalu čte nebo píše, může být mnoho: nerozlišuje drobné detaily zrakem, sluchem nepozná rozdíly mezi dvěma podobnými slovy, ztrácí se v orientaci na řádcích, má slabou krátkodobou sluchovou nebo zrakovou paměť, má oslabené vnímání časového sledu atd. Výsledek je však vždy stejný. A právě diagnostika dle B. Sindelárové nám může přesně ukázat, kde leží kořeny těchto nedostatků.

Jak vypadá diagnostika?

Dítě podstoupí cca hodinovou diagnostiku, která se skládá z různých úkolů na prověření zrakového a sluchového rozlišování, prostorové orientace, taktilněkinestetického vnímání, rozlišování figury a pozadí zrakem a sluchem, zrakové a sluchové paměti, zrakové a sluchové intermodality (schopnost zpracovat informace přicházející z různých smyslů) a vnímání časových sledů zrakem a sluchem. Děti si tuto zkoušku většinou příjemně užívají, protože si ji vůbec nespojují se školou: hmatem poznávají rozdílné materiály, mezi obrázky hledají rozdíly, snaží se zopakovat pohyby po examinátorce, překreslují obrazce, snaží se zapamatovat si slova, písmena, obrázky apod. Po vyšetření se jednotlivé výsledky zanesou do tabulek, a rodič i dítě tak získají přehled o tom, jak jsou vyvinuté/nevyvinuté prozkoušené dílčí schopnosti. Podle toho je pak stanoven postup náprav.

Proč se děti na úkoly těší

Za určitých předem daných podmínek (maximálně 10 minut denně, při první chybě se končí, s trpělivostí, radostí, s podporou od rodiče a v celkové duševní pohodě) děti denně pravidelně pracují. Většinou je nápravy velmi baví a těší se na ně, protože to od nich vyžaduje něco jiného než škola: hledají dvojice stejných obrázků, hmatem třídí různé předměty, vyhledávají skryté obrázky na pozadí jiných, při zaslechnutí hledané hlásky posunou figurku o políčko dál atd. Když absolvují celý nápravný program jednoho deficitu (nebo jeho část - dle míry deficitu), přicházejí na kontrolní vyšetření, které ukáže, jak se schopnost vyvinula, zda na ni dítě spoléhá a jak se celkově změnil celý obraz jeho dílčích funkcí.

Je to hraní i učení

Některé navazující deficity se mohou po tréninku základní schopnosti zmírnit nebo zcela vymizet, například byl-li problém se čtením v nedostatečně vyvinutém zrakovém rozlišování, může se vylepšit obraz funkce zrakového rozlišování pozadí a figury (z četných detailů vybrat ten nejdůležitější). Pokud se dítě na procvičenou oblast ještě plně nespoléhá, tj. používá nějaké nápadné kompenzace, je možné nápravu v odstupu několika týdnů zopakovat. Nezbytná je zpětná vazba od vyučujících, rodiče i dítěte, které si samo změnu dobře uvědomuje. Někteří rodiče (většinou učitelé) se mi během našich setkávání svěřili s tím, že zpočátku k této metodě pociťovali nedůvěru. Nápravy jim připadaly jako jen „nějaké hraní, a ne pořádné učení“. Už po pár týdnech však u svých dětí zaznamenali zklidnění a lepší soustředění, po pár měsících lepší kvalitu čtení i psaní (rychlejší tempo, lepší porozumění, méně chyb). Děti ke školní práci začínají přistupovat s větší spokojeností a sebedůvěrou a to je ještě důležitější.

Je žádoucí osobní přístup a laskavost rodičů

Samozřejmě vše není tak idylické, jak se to z předchozích řádků může zdát. Hodně dětí nápravy začne, ale už méně jich vydrží pokračovat. To je problém všech činností, které se mají provádět pravidelně a dlouhodobě. Je jasné, že vše stojí na rodiči, který toto s dítětem podstoupí. Je nezbytné, aby byl aktivní, toužil dítěti skutečně a účinně pomoci v jeho záležitostech a od poradenského zařízení neočekával jen „papír na úlevy ve škole“.

Na závěr bych ráda uvedla, že je nutné mít na paměti, že žádným školním úspěchům nesmí za oběť padnout vztah nejbližší a nejdůležitější - vztah dítěte a rodiče. Sama B. Sindelárová na několika místech ve své příručce zdůrazňuje, že se rodič pracující s dítětem na nápravách nesmí stát druhým učitelem. Učení i procvičování mají probíhat v pohodě a s lehkostí, zdůrazňují trpělivý a laskavý přístup. Aby domácí příprava byla úspěšná, dítě musí cítit, že je rodič na jeho školní práci angažován citově, tedy že má pro něj pochopení a že se na jejich vzájemném vztahu bez ohledu na to, jak to jde ve škole, nic nemění k horšímu.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 7/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Rozumíme penězům Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy