5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > BÁLINTOVSKÁ SKUPINA - BEZPEČNÁ SUPERVIZE PRO UČITELE

BÁLINTOVSKÁ SKUPINA - BEZPEČNÁ SUPERVIZE PRO UČITELE

Autor: Iva Štětovská | Datum: 11.4.2007 | Vydání: 4/2007

Profese učitele klade na ty, kdo ji vykonávají, řadu nároků. Nutí je pracovat intenzivně nejen s rovinou odborného zaměření výuky, ale stále častěji také s problematikou vztahovosti. Očekává neustálou pozornost a flexibilitu, citlivé zacházení s novými poznatky, schopnost pružně reagovat na nové situace a vyrovnávat se s narůstající osobní i profesní zátěží. Bálintovská skupina poskytuje možnost se bezpečně o problémy se vztahy podělit, získat zpětnou vazbu a zmírnit svou nejistotu či úzkost.

Škola a učitel se vztahy stále více pracují, a stávají se tak specifickým polem, přes něž se filtruje řada nových i starších společenských problémů (závislosti, šikana, xenofobie apod.). Souborné označení pak tuto profesi charakterizuje jako profesi pomáhající (cílem těchto profesionálů je pomáhat svým klientům), mimo centrum pozornosti však zůstává problematika pomoci právě těm, kdo pomáhající profese vykonávají.

Bylo by možno zmínit také existenční jistoty a pracovní hodnocení, specifickou osamělost v procesu výuky, obtížné uvolnění sebe samého z profesní role, efekt odložených výsledků vlastní práce a problém učitelovy skryté práce, zůstaneme však přednostně u problému učitelské profese jako profese specificky exponované, profese, která klade vysoké nároky na vztahovost, přitom poskytuje relativně málo prostoru pro uvolnění napětí a uprostřed vší té vztahovosti často vede k pocitu osamění. To vše je však obtížné ventilovat, už kvůli té vně i uvnitř profese tradované představě, že učitel musí všechno vědět a všechno zvládat. Může ovšem v takové situaci vůbec učitel požádat o pomoc? A jak to má udělat?

VÝZNAM SUPERVIZE

Jednou z možných forem pomoci je zajistit, aby učitel v náročné profesní situaci nebyl sám -dopřát mu kvalitní a kvalifikovanou zpětnou vazbu, možnost podívat se na své profesní pochybnosti, nejistoty, úspěchy a neúspěchy spolu se zkušeným a důvěryhodným odborníkem. Jinými slovy je třeba nabídnout učiteli kvalitní a bezpečnou formu supervize. Pravdou je, že se v našich školách objevují nové způsoby práce se zpětnou vazbou (např. videotrénink interakcí), v každodenní praxi však stále ještě převažuje způsob, který zdůrazňuje nedostatky a negativa a opomíjí pozitiva učitelovy práce.

Naproti tomu supervize nabízí možnost podělit se o problémy, otázky či pochybnosti se zkušenými, chápajícími odborníky. Umožňuje redukovat úzkost a nejistotu, získat jiný úhel pohledu na problém či vztah a začlenit se do bezpečného společenství supervizní skupiny.

Dovoluje zabývat se poměrně bezpečnou formou problémovými situacemi v profesi, zejména učitelovy práce se vztahy. Podrobněji se budeme proto zabývat podpůrnými efekty postupu, jež byl původně zaměřen k jinému cíli, a to využitím bálintovské skupiny u učitelů. Naše zkušenosti přitom vycházejí zejména z práce v kurzech celoživotního vzdělávání.

BALINT A JEHO SKUPINY

Jde o specifickou formu supervize, která kombinuje klasickou supervizní práci zaměřenou na problém ve vztahu s klientem s víceúrovňovou možností sociální opory. Jejím zakladatelem je v Británii působící lékař maďarského původu Michael Balint (v češtině se objevuje i v delší, počeštěné verzi jména - Bálint). Jeho přínosem pro práci s pacientem je zejména upozornění na význam vztahu mezi lékařem a pacientem (klientem).

CO JE BÁLINTOVSKÁ SKUPINA

Bálintovská skupina se postupně vyvíjela z kazuistického semináře praktických lékařů. Její současnou podobu by bylo možno vymezit jako burzu nápadů o vztahu mezi klientem a tím, kdo s ním pracuje, tj. terapeutem, sociálním pracovníkem, pedagogem. Je vedena podle určitých pravidel. Tato forma práce nenabízí ideální řešení, její výhoda spočívá především v tom, že nabízí více úhlů pohledu na vztah a uvolnění ze zajetí zaběhaných výkladových schémat či předsudků. Poskytuje svým účastníkům také určitou míru porozumění a sociální oporu. Daná podoba skupinové práce akceptuje různorodost, prožitky, iracionalitu, pochybnost či pocit selhávání. Nejde rovněž o efekt rychlý a jednorázový, spíše bychom mohli uvažovat o skupině jako o dlouhodobém procesu, který „zraje“ v čase. Inspirace, pochopení, aha-efekt se pak mohou u účastníka skupinového dění dostavit až se zpožděním několika dnů.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 4/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy