5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Co mají umět primáni? Jaké znalosti se žádají od žáků vstupujících na víceletá gymnázia

Co mají umět primáni? Jaké znalosti se žádají od žáků vstupujících na víceletá gymnázia

Autor: PaedDr. Jaroslava Šiftová | Datum: 10.9.2013 | Vydání: 7/2013

Každé léto si klademe stejnou otázku: jací budou naši noví primáni? Budou splňovat všechny předpoklady stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro ZV, budou skutečně vybaveni souborem stanovených klíčových kompetencí, budou připraveni na studium na víceletém gymnáziu? Co od nich očekáváme? Naše představy „dobrého primána“ se sice opírají o obecně platné školské dokumenty, ne vždy ale bývají naplněny. Následující vyjádření vyučujících Podještědského gymnázia v Liberci stručně postihují představu, jakou úroveň zvládnutí češtiny a matematiky by měl podle nich mít „šikovný páťák“, úspěšný absolvent přijímacích zkoušek.

Co mají umět primáni? Jaké znalosti se žádají od žáků vstupujících na víceletá gymnázia

Český jazyk a komunikace

Radka Pašková: Žák, který dokončil 5. třídu, by měl zvládat základní pravopisná pravidla (např. vyjmenovaná slova, psaní koncovek podstatných a přídavných jmen, shodu podmětu s přísudkem v příčestí minulém), určovat slovní druhy a mluvnické kategorie, rozpoznat větu a souvětí, určit základní větné členy. V komunikaci by měl umět používat vhodné jazykové prostředky a jasně formulovat a sdělit své myšlenky. Při práci s textem by měl umět rozlišit podstatné informace od nepodstatných, najít klíčová slova a shrnout hlavní myšlenku textu. V literatuře by měl poznat základní žánry přiměřené jeho věku (např. pohádku, pověst, bajku), charakterizovat jejich typické rysy a napsat podobné vlastní texty. Po 5. třídě by měl také umět formulovat své dojmy z četby. Při hlasitém čtení by měl číst výrazně a plynule, dodržovat správné tempo i pauzy.

Stanislava Rygálová: Žák základní školy by se na konci 5. třídy měl umět kultivovaně a výstižně vyjadřovat v ústním i písemném projevu, měl by se umět bez problémů zapojit do diskuse, ale zároveň by měl umět naslouchat druhým. Měl by zvládat formulovat ústně i písemně dojmy ze své četby či návštěvy divadelního nebo filmového představení. Neměl by mít problém s vyhledáváním hlavních myšlenek čteného textu či vytvářením otázek k přečtenému textu. Předpokládám i základní znalosti pravopisu (vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, tvary přídavných jmen) a gramatiky (slovní druhy, skloňování, časování).

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 7/2013 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy