5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Dětem pomohly logopedické třídy

Dětem pomohly logopedické třídy

Autor: Eva Gibiecová | Datum: 9.9.2014 | Vydání: 7/2014

V Třinci se v prvních třídách začaly čím dál častěji objevovat děti s vadami řeči, nárůst byl znatelný (20–30 %). Problémy signalizovaly i školky ve městě. Vážné problémy s výslovností a komunikací velmi ztěžovaly práci učitelek, přetrvávaly i u dětí po odkladu školní docházky. Některé děti navštěvovaly logopedické školky, ty jsou ve městě tři. Situaci dětí se nám daří mnohem lépe zvládat pomocí logopedických tříd.

Dětem pomohly logopedické třídy

I když jsme na škole poskytovali dětem logopedickou péči po vyučování, nestačilo to jak kapacitně (nemohli jsme pomáhat všem potřebným dětem), tak odborně – docházelo k prodlevám v logopedické péči, rodiče přestávali navštěvovat svého klinického logopeda s tím, že už chodí do školy nebo že nemají čas.

Děti s vadami řeči v běžné třídě

Ve větším počtu dětí (většinou přes 20) jsou děti vystaveny mnohem většímu tlaku, dravějšímu konkurenčnímu prostředí. Při problémech s komunikací a výslovností (spolužáci mu nerozumí, posmívají se, že šišlá, skáčou mu do řeči, nečekají, až se vyjádří…) se většinou děti stáhnou do ústraní, nebo se naopak snaží získat pozornost jinak – zlobením. Nestačí tempu třídy, učivo není zafixováno, dítě postupně zaostává, kupí se nezvládnuté učivo (čtení, psaní, diktáty). Pod velkým tlakem nároků v první třídě dochází někdy ještě ke zhoršení výslovnosti, pravidelná logopedická péče ustupuje ostatním školním požadavkům. Děti si pak většinou vybudují negativní vztah ke škole a učení, který se později jen velmi těžce a s obrovským úsilím překonává.

V logopedických třídách jde o nápravu a odstranění vad řeči a komunikačních problémů dle individuálních možností dětí s následným zapojením dětí mezi vrstevníky a kamarády. Ve školním roce 2008/2009 po roce příprav a schvalování jsme logopedickou třídu otevřeli poprvé, takže máme již dosti zkušeností z praxe, které mohou být inspirativní i pro ostatní.

Uč jinak

Do logopedické třídy jsou děti vřazeny na základě doporučení SPC pro vady řeči v Ostravě. Třída pracuje ve stejném režimu jako souběžné třídy, všemi vyučovacími předměty však prolínají prvky logopedických cvičení a ve výuce se zaměřujeme na všechny oblasti smyslového vnímání.

Snížený počet žáků v logopedické třídě na 6–14 dětí umožňuje každodenní logopedickou intervenci, individuální přístup a pomoc v závislosti na temperamentu žáka, stylu učení a další individuální zvláštnosti. Při vyučování je vytvořeno ve třídě takové zázemí, které rozvíjí jeho tvořivost a současně respektuje jeho možnosti. Kromě logopedických problémů mají některé děti většinou i další problémy – s jemnou a hrubou motorikou, grafomotorikou, úchopem tužky a pera, se soustředěním na práci, někteří se sebedůvěrou, s postavením v kolektivu…

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 7/2014 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy