5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Diskuse o dotacích - není to tak náročné

Diskuse o dotacích - není to tak náročné

Autor: Simona Dvořáčková | Datum: 10.2.2010 | Vydání: 2/2010

V minulém čísle Bohumil Kartous ze společnosti Scio v článku „Jakou mají ve skutečnosti hodnotu miliardy z EU“ zmiňoval náročnost procesu v souvislosti s přípravou žádosti o dotace a samotnou realizací projektu, která podle něj může případné zájemce z řad škol předem odradit. Rádi bychom uvedli tyto informace na pravou míru.

Diskuse o dotacích - není to tak náročné

V uvedeném článku uvádí autor řadu informací, které nejsou aktuální, a navíc zkreslují obraz fungování čerpání podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Je naší povinností uvést tyto věci na pravou míru, aby čtenáři nebyli mystifikováni. Čerpání prostředků z evropských fondů představuje pro naše školství tak velkou příležitost, že se (zejména potenciálním uchazečům o dotaci) vyplatí mít k dispozici přesná a správná fakta.

O dotace z OP VK se mohou ucházet oprávnění žadatelé již od roku 2008. Nejedná se pouze o školy, i když ty jsou mezi předkladateli projektových žádostí pochopitelně zastoupeny nejčastěji. Podporu lze získat i pro neziskové organizace, výzkumné a vývojové instituce, organizace zabývající se vzděláváním nebo kariérním poradenstvím, asociace zaměstnavatelů, orgány místní a vyšší samosprávy aj. Celková částka na celé programové období 2007–2013 činí zhruba 54 mld. korun (při kurzu 25 Kč za euro). Výčet potenciálních oprávněných žadatelů byl ostatně hned na samém počátku schválen vládou a Evropskou komisí a je tedy vyloučeno, aby se k dotacím dostali nevhodní uchazeči.

Příležitost, která nám nesmí uniknout

Pan Kartous v článku zmiňuje náročnost procesu v souvislosti s přípravou žádosti o dotace a samotnou realizací projektu, která podle něj může případné zájemce z řad škol předem odradit. MŠMT přitom maximálně zjednodušuje pravidla v rámci daných podmínek. Prostředky, které jsou v rámci OP VK k dispozici, představují velkou příležitost účinně podpořit vzdělávací systém v České republice. Je naším společným zájmem, abychom je dokázali využít. V žádném případě se nemůže stát, že by peníze nedoputovaly do škol a rozplynuly se v systému. Na zabezpečení řízení programu je přesně vymezena částka dosahující 4 procent celkové sumy. Rozhodnutí, do kterých oblastí vzdělávání směřovat podporu, vychází z priorit ministerstva školství a diskusí s partnery (např. školskými asociacemi). Konkrétní znění jednotlivých výzev je výsledkem jednání pracovních skupin, jejichž členy jsou vždy zástupci vzdělávacích institucí (škol). Podporované aktivity jsou zacíleny nejen na pedagogické pracovníky, ale rovněž pracovníky technickohospodářské. I jejich vzdělávání je totiž důležité např. v oblasti podpory zdravého životního stylu žáků a studentů (stravovací návyky aj.).

Jak mohou školy čerpat z OP VK

Proces přípravy projektů a jejich realizace má svá předem daná pravidla, stejně jako je tomu u jiných operačních programů. Proces hodnocení projektů má několik fází. Během první z nich, tzv. formálního hodnocení všech předepsaných náležitostí projektové žádosti, nemůže v žádném případě dojít k vyřazení jakékoliv žádosti, aniž by žadatel nedostal možnost údaje opravit či doplnit. To prostě nepřipadá v úvahu. Pokud se projekty dostanou až k výběrové komisi, získávají bodové ohodnocení v souladu s výzvou. Nikdo není upřednostňován.

Jako příklad značné administrativní náročnosti během realizace projektu uvádí Bohumil Kartous v úvodu zmíněného článku např. přípravu zadávacího řízení. Zde je nutno zdůraznit, že se  bavíme o využívání veřejných prostředků, které samozřejmě podléhá určeným pravidlům a kontrolním mechanismům.

Výkaz uskutečněných aktivit projektu se děje prostřednictvím monitorovacích zpráv, které jsou dokládány většinou jednou za šest měsíců. Monitorovací zprávy nejsou nijak přehnaně rozsáhlé dokumenty a fungují na principu vyplňování nastavených formulářů. K jednotlivým položkám mají navíc realizátoři k dispozici metodický výklad, možnost konzultací či speciální semináře.

Udržitelnost projektu v období po ukončení projektu sice vyplývá z nařízení Evropské komise, ale v rámci OP VK si ji žadatelé definují sami. A v současné době se na unijní úrovni vedou jednání o jejím úplném zrušení.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 2/2010


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy