5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Havel v kostce

Havel v kostce

Autor: Nina Rutová | Datum: 11.11.2009 | Vydání: 9/2009

Václav Havel - český mýtus aneb Havel v kostce. Tak se jmenuje expozice v galerii Montmartre a také vzdělávací program, který nabízí Havlova knihovna školám. Studenti mají možnost utřídit si své dosavadní znalosti o posledním historickém období, na které zpravidla ve škole „už nezbývá dost času“, rekapitulují, co všechno patří k dědictví totality, a přemýšlejí nad výňatky z Havlových esejů. V následujícím textu popíši pár aktivit, které nemusejí být nutně svázány s návštěvou expozice, ale také nejistotu, která mne při jejich vymýšlení provázela.

Pár pochybností místo úvodu

V Havlových textech ideje nešustí papírem, nepůsobí nabubřele, nejsou planým filozofováním. Jsou to témata žitá jejich autorem až do krajnosti, která přísluší mytickým hrdinům. Ocení a uvědomí si závažnost témat i ti, kteří nezažili totalitní režim a nemusí s vědomím zakázaného ovoce luštit nevím kolikátou kopii, ale úryvky jim z didaktických důvodů nakopíruji a rozdám při semináři? Budou Havlovým myšlením zasaženi jako ti, kteří eseje četli s osvobozujícím pocitem, že konečně někdo (i za ně) pojmenovává, v čem tkví „moc bezmocných“? Byla jsem zvědavá, zda náročnější texty ocení i studenti, kteří přicházejí proto, že „je sem přivedla paní učitelka“, a kteří se někdy až v expozici dozvídají, že „Havel také psal“. Dnes již mohu říci, že z Knihovny V. Havla většinou odcházejí podobně překvapeni, jako jsou překvapeni čtenáři povinné literatury, kteří nad mnohým titulem zjistí, že „se to dá docela dobře číst a že je to dokonce chytré, ba i zábavné!“.

Znalosti

„Co byste se chtěli v expozici dozvědět?“ zeptala jsem se při prvém semináři prvých příchozích.
Při společném soupisu všech otázek jsem se nestačila divit:
„Kdy se narodil? - Od kdy do kdy byl prezidentem? - Jak dlouho byl zavřený? - …“
Přemýšlela jsem o tom, jestli studenti opravdu chtějí zjistit, co si mohou přečíst kdekoliv na internetu, a proč jsou pro ně životopisná data důležitá. Skutečně jsou to jejich vlastní otázky? - Nejsou to spíše otázky, které jsou navyklí dostávat ve škole?
Odpovědi dostali takřka ihned: přečetli si je na životopisných panelech.
Víc legrace s tím užít nelze.

Kritické myšlení

Způsob, jímž s Havlovými texty v seminářích nakládám, vybízí studenty k vlastnímu kritickému náhledu. S překvapením zjišťuji, že i středoškolští studenti se s mnoha „technikami“ kritického čtení i psaní setkávají v expozici poprvé. I to je po dvaceti letech svobodného školství důvod k zamyšlení a k vydání „taháku“ nejen pro studenty, ale také pro učitele. Příští rok by měla na základě zkušeností ze seminářů vydat Knihovna Václava Havla Sešit, v němž by učitelé mohli najít přípravy do hodin, žáci minimum k maturitě, ostatní čtenáři v něm naleznou svědectví o myšlení patnáctiletých až osmnáctiletých studentů dvacet let po převratu.

1. Poznámkový aparát k písni aneb životopis

Abychom měli informativní údaje poměrně rychle za sebou a mohli jsme se věnovat havlovským tématům, poslechnou si studenti píseň napsanou Petrem Putnou k příležitosti otevření výstavy a nazvanou totožně s expozicí Havel v kostce. (Její nahrávku najdete lehce přes Google. Stačí napsat jméno autora a název písně.) Text písně velmi dobře splní svůj účel. Studenti verš po verši sami nebo ve dvojici komentují, jak rozumí obsahu, a v případě neporozumění nebo nějaké nesrovnalosti si podtrhnou, čemu nerozumí, a formulují přesnou otázku (text písně mají studenti při poslechu vytištěný před očima).

Po vyspělejších studentech požaduji, aby si představili člověka, který neví takřka nic (kupříkladu cizince), a píseň vybavili „poznámkovým aparátem“.
- Nejprve čerpají z vlastní hlavy.
- Rozšiřující údaje mohou ještě dopsat po prohlídce expozice (tedy po studiu).
Stručně tak rekapitulujeme dějinné události i Havlův životopis. Řeč přijde i na estetické kvality „písní na objednávku“.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 9/2009
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy