5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Jak zlepšit výsledky PISA?

Jak zlepšit výsledky PISA?

Autor: Sylvia Jančiová | Datum: 9.3.2011 | Vydání: 3/2011

Tentokrát se ředitelé škol poměrně shodují. Základním problémem je nízká motivace žáků, kteří se nemusí příliš snažit – na školy se vždy dostanou. Dalším problémem jsou víceletá gymnázia, která zhoršují vzdělávací podmínky na základních školách druhého stupně, nezájem rodičů o školu a v neposlední řadě didaktické schopnosti učitelů.

Jak zlepšit výsledky PISA?

Čeští žáci se nemají proč snažit

Především je nutné zlepšit motivaci žáků, např. zavedením povinných přijímacích zkoušek na střední školy. Žáci mají v povědomí, že někam se stejně dostanou, tak proč by se snažili. Přijímací řízení, které nenastavuje stupeň znalostí a dovedností, ale určuje pořadník od nejlepšího průměru známek k horšímu, by mohlo doplnit systematické testování žáků v 5. a 9. ročníku. Objektivní porovnání výstupů by bylo zajištěno jednotným zadáním a povinnou účastí všech žáků.

Snížení počtu gymnaziálních prim by také mělo svůj efekt, protože by v běžných třídách zůstalo více „tahounů“, o které se může učitel při probírání učiva opřít.

V neposlední řadě chci povzbudit a podpořit rodiče, aby přistupovali ke vzdělávání svých dětí aktivně a zodpovědně, podporovali jejich zvídavost, čtením rozšiřovali jejich slovní zásobu apod. Tím nejenže usnadní práci škole, ale také svým dětem pomohou vytvářet návyky jako smysl pro povinnost, pravidelný režim atd., které jsou pro další rozvoj osobnosti a studium nezbytné.

Problém způsobují i víceletá gymnázia

Naši žáci nejsou dostatečně motivováni společností, někdy i rodinou, ke vzdělání. Dochází tak k jeho degradaci, lze si ho i koupit. Na základní škole využíváme k porovnání výstupů testy komerčních subjektů, ty by měly v předstihu upozorňovat na naše slabiny i pozici v mezinárodním měřítku.

Žáci se bez problémů dostanou na střední školy, vědí, že přijetí je téměř jisté. Tím okamžikem nemají důvod se učit. Závěr: rodiče spokojeni, škola spokojená – všichni byli přijati, zde usínáme ale na zvadlých vavřínech.

Dalším předpokladem je dobrý učitel s přirozenou autoritou. Je nutné, aby fakulty zařadily více praxe ve školách s různým vědomostním potenciálem žáků. Učitelé přicházejí velmi dobře připraveni teoreticky, ale didakticky se dostávají do problémů.

Důraz musíme dát na nácvik čtení a porozumění textu zejména na prvním stupni ZŠ, na druhém stupni se musí tyto dovednosti upevňovat a rozvíjet. Dále je třeba zvážit odchod žáků na víceletá gymnázia, zhoršuje se kvalita i klima třídy.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 3/2011 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy