5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > MUŽI DO ŠKOL!

MUŽI DO ŠKOL!

Autor: Jan-Michal Mleziva | Datum: 13.5.2009 | Vydání: 5/2009

V minulém čísle Rodiny a školy byla položena v rubrice Pro a proti otázka, zda jsou učitelé lepší než učitelky, prostřednictvím níž bylo převedeno obdobné téma k diskuzi z oblasti zdravotnictví do školství. Většina uveřejněných odpovědí pocházejících z řad rodičů a učitelů vyjadřovala, že kvalita učitelské práce s pohlavím nesouvisí. K tomuto názoru se zcela přikláním.

Během své téměř dvacetileté učitelské praxe jsem poznal na nejrůznějších typech škol desítky učitelů -mužů i žen - a v žádném případě bych si nedovolit tvrdit, že učitelé jednoho pohlaví jsou lepší než učitelé pohlaví druhého. Samozřejmě by bylo možné vytýkat některým učitelkám, že věnují svůj čas rodině a domácnosti na úkor příprav na další výuku, a tvrdit, že tím jejich pracovní výkon klesá či je trvale nízký. V podobném duchu se vlastně nesl výrok předsedy lékařské komory. Na druhé straně by bylo také možné odsoudit muže-učitele, kteří taktéž „šidí“ své přípravy tím, že se věnují ještě další výdělečné činnosti. Tím se ale nedotýkáme osobních pedagogických schopností závislých na pohlaví učitele, ale podmínek, jež jim naše společnost k jejich práci poskytuje.

Vraťme se ale k původní otázce. Úloha učitelů bez ohledu na jejich pohlaví spočívá ve výchově a vzdělávání. Občas bývá v kritickém tónu poukazováno, že výchova je doménou rodičů, potažmo rodiny, a učitelům přísluší vzdělávání. Jenže dobří učitelé, kterým na svých žácích a studentech záleželo, vždy dbali i o výchovu. Navíc současná škola musí suplovat ve výchovném působení leckterou nefunkční rodinu, jejichž počet narůstá. Učitelé i učitelky tak přebírají na svá bedra úkoly, které dříve příslušely výhradně rodičům. Proto lze položenou otázku pozměnit a ptát se: „Jsou lepší otcové než matky?“

Proč tam ti muži nejsou

Takto formulovaná otázka sice vyznívá poněkud nesmyslně, ale současně upozorňuje na důležitost obou - otců i matek, na jejich do jisté míry nezastupitelnou roli při výchově potomků, což je možné vztáhnout i na učitele a jejich vyvážené zastoupení podle pohlaví. Nechci tím však rovnou podsouvat myšlenku, že při stávající míře feminizace školství je každý muž-učitel již z tohoto titulu přínosnější než žena učitelka, neboť coby rodič bych dokonce uvítal, kdyby i někteří muži-učitelé resort školství opustili. Kvalita učitele skutečně není dána pohlavím, ale pedagogickými schopnostmi. Jenže pedagogické talenty naše vysoké školy poskytující učitelskou kvalifikaci vůbec nevyhledávají. (Výraz talentové přijímací zkoušky na pedagogických fakultách je zavádějící a s pedagogickým talentem nijak nesouvisí. Nebo snad plavecký či běžecký výkon prozrazuje učitelské kvality kandidáta učitelství pro 1. stupeň základní školy?)

Vedle katastrofálního nedostatku mužů učitelů se odhaluje ještě druhý problém -nezájem o pedagogické talenty ve školství. Obojí spolu velmi souvisí. Vzdělávání spadá do sféry, která je téměř zcela v režii státu, a vyžaduje proto loajalitu, poslušnost, což obzvláště v době socialismu bylo silně patrné a prostupovalo celou vzdělávací soustavou. Druhým znakem vzdělávání je píle, avšak nikoli píle vedoucí k rozvoji vlastní osobnosti, nýbrž píle zajišťující v prvé řadě plnění formálních úkolů. A právě tato kombinace poslušnosti a píle zaujímala dominantní pozici v tradiční výchově dívek. Připojíme-li ještě obecný názor, že školní, institucionální péče je pokračováním mateřské péče, pak není divu, že se muži, byť i obdarovaní pedagogickým talentem, vesměs vyhýbali a vyhýbají již pouhému pomyšlení na školu coby potencionální místo své profesní sebe realizace.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 5/2009
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy