5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > NÁPADY NA PROJEKTOVOU VÝUKU

NÁPADY NA PROJEKTOVOU VÝUKU

Autor: Renata Mikolašová | Datum: 12.11.2008 | Vydání: 9/2008

Základem vzdělávání musí být příznivá sociální, emocionální a pracovní atmosféra. Školy by měly být pro žáka místem pozitivních prožitků a zajímavých zkušeností (Bílá kniha, 2001, s. 47). Proto učitelé hledají stále nové alternativní metody, formy a způsoby práce, jak v dnešní náročné době motivovat a vést žáky ke smysluplné činnosti, ke komunikaci a spolupráci mezi sebou navzájem a mezi nimi a učitelem.

Měli jsme možnost vypracovat si svůj vlastní školní vzdělávací program. Nechci popisovat cestu k jeho tvorbě, ale jednu z možností, kterou nám může správně nastavený program umožnit realizovat. Kombinování aktivit a hrových činností, tvořivost a kreativita stály u zrodu projektu o vzájemné spolupráci dvou tříd - první a šesté. Nejprve jsem musela o svém záměru přesvědčit žáky 6. A a jejich třídní učitelku. Proto jsem navštívila jejich třídnickou hodinu a nastínila význam a náplň celoročního projektu.

Vzbudí-li učitel v žácích zájem, vše jen lehce popíše a úkolem žáků je pak dotáhnout myšlenku do konce (Houška, 1991, s. 37). Pro vzdělávaní žáků je důležitá vhodná pracovní atmosféra, úzký a velmi lidský kontakt mezi učitelem a žákem i žáky mezi sebou, který se přetváří ve společně uznávaný řád, naplněný pochopením, respektem, spoluprací, aktivitou a prostorem pro každého (Bílá kniha, 2001, s. 48). To vše může dobře zvolený projekt dětem dát.

Naši vzájemnou spolupráci podpořilo jednak vedení školy, jednak vyučující druhého stupně dané třídy, neboť také oni byli projektem i prací na něm ovlivněni.

Adventní dílna 1. A a 6. A

V předvánočním čase přišli poprvé starší spolužáci za malými prvňáčky do třídy na společnou výuku hudební a výtvarné výchovy. Žáci vyráběli vánoční ozdoby, svícny a zdobili stromeček. Šesťáci se snažili mladším kamarádům nejen pomáhat s prací, ale také si povídali o Vánocích a jejich zvycích, zpívali koledy. Bylo vidět, že nenásilné propojení jednotlivých hodin, skupinová práce, vzájemná spolupráce a kooperace děti baví, že vítají zajímavou a tvořivou výuku a činnost, při které mohou projevit svou aktivitu, dovednost, rozhodnost a samostatnost.

Dopoledne plné zábavy

Druhé setkání plné zábavy proběhlo tentokrát v tělocvičně. Malí kamarádi byli rozděleni do čtyř skupin a na jednotlivých stanovištích se soutěžilo, hádalo, přemýšlelo i cvičilo. Šesťáci chtěli ukázat, že uspořádání čísel, cvičení paměti, jazyková výchova či vzájemná spolupráce nemusí probíhat vždy jen v lavicích. Aktivita a nadšení vyšly přímo od dětí samotných. Na cestě od tradičního vyučování k modernímu se ukazuje, že úkolem vzdělávání nemusí být jen hromadění poznatků, ale i myšlenkové operace, které vedou k vzájemné pomoci, spolupráci, kreativitě a seberealizaci žáka.

Den Země

V České republice se stále více škol zapojuje do projektu Den Země. Žáci mohou třídit odpady, sbírat odpadky, ale nejdůležitější je poznat, proč a jak chránit Zemi a přírodu kolem nás. Proto se v letošním roce žáci z naší školy zabývali různými tématy ekologické výchovy a vzájemnou spoluprací hledají možnosti, jak naši Zemi co nejlépe a nejdéle udržet zdravou.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 9/2008
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy