5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > NEJMOCNĚJŠÍ VLIV NA VÝSLEDKY ŽÁKŮ? KVALITA UČITELE

NEJMOCNĚJŠÍ VLIV NA VÝSLEDKY ŽÁKŮ? KVALITA UČITELE

Autor: Václav Mertin | Datum: 12.12.2007 | Vydání: 10/2007

Kvalita učitele představuje jeden samostatný faktor významně ovlivňující výsledky žáků. Kvalitní učitel je takový, který žáky naučí, co je naučit má, a který u nich současně uchová touhu vzdělávat se i nadále.

Ukazuje se, že vliv působení učitele je mnohem silnější, než si připouštíme. Sanders s Riversovou dokázali, že žáci, kteří měli v řadě několik neefektivních učitelů, dosáhli v průměru významně horších výsledků a přírůstků výkonů než žáci, kteří měli několik efektivních učitelů po sobě.

Toto zjištění pochází z dlouhodobého sledování souvislostí mezi působením učitelů a výsledky žáků ve státě Tennessee. Výzkum probíhá od roku 1991 a podařilo se v něm zatím nashromáždit přibližně šest milionů informací o výsledcích testů. Vzhledem k tomu, že od roku 1994 jsou individuální informace o studentech propojeny s konkrétními vyučujícími, je možné odhadovat efektivitu učitelů. Některé další závěry, z nichž většina byla již replikována jinými výzkumy, mohou být zajímavé i pro nás.

* Vliv působení učitelů lze odlišit od vlivu rodičů, socioekonomického zázemí dítěte a příslušnosti k etniku.

* Variabilita efektivity učitele roste v průběhu ročníků a je nejvýraznější v matematice.

* Žáci pátých ročníků, kteří měli od třetí třídy vysoce neefektivní učitele, dosáhli o 50 percentilů nižšího výkonu než původně zcela srovnatelní spolužáci, kteří měli štěstí a v těchto ročnících měli vysoce efektivní učitele.

* Jestliže žáka učí ze začátku jeden nebo více neefektivních učitelů, při nástupu efektivnějších učitelů později se žák výrazněji nezlepšuje.

* Když žák dostane po průměrném učiteli nadprůměrného, posune se za jeden rok výkonnostně o 7 percentilů.

* Vliv působení konkrétního učitele lze zjistit ve výsledcích testů ještě čtyři roky poté, co učitel žáka přestal učit.

* Efektivita (neefektivita) učitele se projevuje u všech žáků výkonnostního spektra.

* Efekt působení učitele daleko převýšil vliv takových proměnných, jako jsou předcházející výkonnost žáků, počet žáků ve třídě, heterogenita třídy, etnické a socioekonomické složení třídy.

Různá očekávání

V dnešní stále více individualizované multikulturní společnosti neexistuje jedno jediné očekávání od školy. Jsou rodiče, kteří při vzdělání svého dítěte výrazně preferují dosažení vysoké úrovně tradičních znalostí. Jiní pokládají za důležité, aby se dítě ve škole cítilo dobře a aby procházelo vzděláním bez stresů. Každý tak od dobré školy a od dobrého učitele očekává něco trochu jiného. Koneckonců i školy se od sebe odlišují v nabídce, což se promítá do odlišností ve školním vzdělávacím programu. Nelze si představit, že ke splnění různorodé nabídky budou vhodní úplně stejní učitelé se zcela shodnými charakteristikami. Vzhledem k tomu, že vzdělávací výsledky konkrétního dítěte souvisejí také s citovým vztahem mezi ním a učitelem, je jasné, že každé dítě může maximálně ovlivnit jiný učitel. Zejména u mladších dětí může i zcela nepodstatná, se vzdělávacími aktivitami nesouvisející charakteristika učitele ovlivnit výrazným způsobem vzdělávací výsledky. Pro každého z nás je dobrým učitelem trochu jiná osoba. V průběhu doby, jak stárneme, proměňuje se pohled i hodnocení jednotlivých učitelů. A tak se může ukázat, že učitel, kterého jsme ve své době až nekriticky obdivovali, nás příliš nenaučil, že jeho „chlapské“ chování bylo ve skutečnosti šikanování. Pravda, to není podstatné. Důležité je, kdo nás stimuluje k výkonům a způsobům chování a jednání v konkrétním věku. Nicméně může to ovlivnit pohled dospělých na kvalitního učitele.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 10/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy