5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Nepodceňujte školu v přírodě

Nepodceňujte školu v přírodě

Autor: Eva Geryková, Michaela Remešová | Datum: 6.11.2013 | Vydání: 9/2013

Splňují školy v přírodě zdravotní efekt a podmínky ozdravných pobytů pro děti z oblastí s vyšším stupněm znečištění ovzduší? Z výsledků studií publikovaných v odborné literatuře je jednoznačně prokázáno, že pro děti, které trvale žijí v oblastech s vyšším stupněm znečištění ovzduší, je pobyt ve škole v přírodě výrazným kompenzačním opatřením. Efekt se ale projeví pouze při zachování několika zásadních podmínek.

Nepodceňujte školu v přírodě

Bylo prokázáno, že ke zlepšení krevního obrazu a ukazatelů odolnosti organismu dochází již po 14 dnech pobytu ve škole v přírodě a jejich zlepšení může přetrvat až tři měsíce.

Zajímavé je, že nezáleží na nadmořské výšce a konání školy v přírodě na horách není zárukou většího efektu. Mnohem významnější je dostatečný aktivní pobyt v přírodě, pestrá a nutričně vyvážená strava a pro děti vhodné podmínky ubytování.

Výběr lokality

Jelikož Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě působí v regionu se zhoršenou kvalitou ovzduší, byla jedním z iniciátorů pořádání ozdravných pobytů dětí (škol v přírodě) a následně se zaměřila na monitoring využívání těchto pobytů školskými zařízeními Moravskoslezského kraje. Oslovily jsme celkem 349 školských zařízení ze 119 obcí se zvýšenou průměrnou roční koncentrací polétavého prachu.

Pro ozdravný pobyt dětem postačuje pouze klimaticky vhodné prostředí v oblastech s nižším znečištěním ovzduší, přesto většina škol v přírodě probíhala v horských střediscích a pět škol v přírodě se konalo mimo ČR: 2x Polsko, 2x Itálie, 1x Chorvatsko.

Finanční podpora pro školy v přírodě ze strany státu i soukromých subjektů

Také jsme zjišťovaly, zda jsou děti pro pobyt v přírodě finančně podporovány pouze ze stran rodičů nebo zda jim byla poskytnuta dotace s částečným či plným podílem na platbě, jež v nemalém měřítku ovlivňuje možnosti školských zařízení a samotnou realizaci včetně délky trvání školy v přírodě. Celkem bylo školským zařízením poskytnuto 104 dotací. Poskytovatelem dotace byla především města a jím příslušný odbor životního prostředí (58 poskytnutých dotací celkem). 26 zřizovatelů škol uvedlo jako poskytovatele dotace Státní fond životního prostředí (SFŽP), 1x poskytlo dotaci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a 19x jiný subjekt (především soukromé firmy). Z těchto dotací se podařilo plně uhradit celý ozdravný pobyt bez podílu rodičů na platbě ve 31 případech a v dalších 10 případech se rodiče na platbě podíleli pouze částečně. Přesto lze konstatovat, že bez finanční podpory rodičů, která není zanedbatelná, a především díky jejich zájmu na zlepšení zdravotního stavu dětí, by většina těchto pobytů nemohla být realizována.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 9/2013 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy