5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > ODVRÁCENÁ STRANA UČITELSKÉHO POVOLÁNÍ

ODVRÁCENÁ STRANA UČITELSKÉHO POVOLÁNÍ

Autor: Vlasta Blažková, Pěva Malá | Datum: 15.1.2007 | Vydání: 1/2007

Výsledky následující studie pracovníků Státního zdravotního ústavu potvrzují vysokou psychickou pracovní zátěž téměř u 80 % učitelů, nadměrný stres u 60 %, sníženou odolnost vůči stresu u 25 % a nedostatky v životosprávě u 90 % učitelů. Studie byla (ve spolupráci s Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství) uskutečněna před čtyřmi lety a účastnilo se jí asi 87 učitelů z 12 pražských základních škol (13 učitelů a 74 učitelek). Výzkum byl zaměřen na psychickou pracovní zátěž, stres, hardiness (odolnost vůči zátěžím, osobnostní nezdolnost, zvýšená rezistence – pozn. red.), rizikové typy chování a postojů, povědomost učitelů o svém zdravotním stavu a na další zdravotní rizika.

Zvýšená psychická pracovní zátěž byla u učitelské profese prokázána opakovaně v celé řadě výzkumných projektů. Dále šlo o zvýšený výskyt rizikových faktorů vzniku kardiovaskulárních onemocnění a další zdravotní rizika. V tomto průzkumu se navíc jednalo o to, že dotazníkovou metodou byly zjišťovány postoje a vědomosti učitelů k problematice zdravého životního stylu.

Výsledky potvrzují téměř u 80 % vyšetřovaných osob vysokou psychickou pracovní zátěž, na níž se zvýšenou měrou podílí tyto okolnosti a rizikové faktory práce:
nedostatečné finanční i společenské oceňování práce, nejistota postavení.
tlak na stálou přítomnost v práci bez ohledu na zdravotní a osobní důvody (nutné suplování kolegů).
psychická pracovní zátěž (jde o práci pod časovým tlakem, spojenou s vysokými nároky v oblasti jednání a vzájemné kooperace a spojenou s rizikem ohrožení zdraví jiných osob).
fyzikální faktory (především hluk).

Pracovní psychická zátěž, která se projevuje především sníženou pozorností a zvýšeným pocitem zodpovědnosti, se odráží i v motivaci k práci, ve vztazích na pracovišti, v jednání s lidmi, v pracovních i zdravotních rizicích, v napětí, únavě, poklesu pracovní výkonnosti apod.

Somatický zdravotní stav zhruba 60 % učitelů vykazoval problémy s výkonností a fyzickou kondicí (zvýšená únavnost, krátkodobá nemocnost), vegetativní disregulací (bolesti hlavy, závratě, pocení, mdloby, nesnášení horka, chladu).

Psychický stav téměř 75 % učitelů vykazoval četné subjektivní obtíže, například poruchy soustředění, horší paměť, neurotické tendence, frustraci, nespavost, depresi, přetrvávající duševní i tělesnou únavu po práci.

Vyhodnocením odpovědí dotazovaného souboru se prokázalo, že nadměrný stres asi u 60 % osob je vyvolán především čtyřmi hodnocenými zátěžovými situacemi: špatnými postoji žáků k práci, náročnou výukou žáků se špatným chováním, nízkou společenskou prestiží učitelů a neodpovídajícím finančním ohodnocením. Snížená odolnost vůči stresu byla zjištěna u 25 % vyšetřovaných osob.

MUSÍM SE HÝBAT, ALE NECHCE SE MI

Při hodnocení zdravého životního stylu se projevily závažné nedostatky v životosprávě u 90 % respondentů. Z hlediska rizika vzniku kardiovaskulárních a jiných závažných onemocnění v důsledku nadměrného stresu (např. poruchy imunity, nádory) je významným zjištěním zvýšená aktivace organismu u 60 % učitelů. Projevuje se mimo jiné zvýšeným napětím při práci, pocitem časové tísně, vyšší konzumací kávy apod. Ukázal se také nedostatek mimopracovní pohybové aktivity, především aktivit vytrvalostního charakteru. Tento nedostatek, s ohledem na zvýšené riziko ischemické choroby srdeční (ICHS) v rodinné anamnéze, kterou řada z nich uváděla, by se mohl stát také rizikovým faktorem vzniku ICHS.

V postojích a názorech na zdravý životní styl vyjádřili učitelé názor, že by měli mít více pohybu, ale zároveň pro to nehodlají nic dělat. Pokud jde o výživu, tvrdily dvě třetiny učitelů, že jíst zdravě je drahé a nudné, většině lidem na tom nezáleží a nemíní se vzdát omáček, uzeného a sladkostí. V postoji k psychice a zdraví učitelé vyjádřili názor, že váha není problém a souvisí s tím, zda se člověk dobře cítí.

Jako velmi pozitivní hodnotíme skutečnost, že u daného souboru učitelů byl nízký výskyt psychopatických rysů osobnosti (v průměru daleko nižší než v běžné populaci) a nízký výskyt hostility (sklonu k agresivitě, tendenci ublížit a škodit jiným – pozn. red.)

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 1/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy