5000
Kurz jako dárek Rodina a škola jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Porozumět matematice a současně se bavit

Porozumět matematice a současně se bavit

Autor: Dominik Dvořák | Datum: 7.6.2013 | Vydání: 6/2013

Není žádným tajemstvím, že našim žákům dělá v posledních letech problémy matematika –připomněly to i výsledky letošních maturitních zkoušek. Pokles výkonů českých žáků v této oblasti signalizovaly již dříve výsledky několika mezinárodních šetření, do kterých se Česká republika zapojila. Na to se snaží reagovat metodické materiály, které si může každý učitel bezplatně stáhnout z webu ČŠI a doplnit jimi učebnici nebo sbírku úloh, kterou používá. Jsou vytvořeny tak, aby je bylo možné přímo nakopírovat pro žáky.

Porozumět matematice a současně se bavit

Mezinárodní šetření, jako jsou projekty TIMSS nebo PISA, jsou známa především díky žebříčkům zemí. Z nich se dovídáme třeba to, že se naši patnáctiletí žáci v roce 2003 v matematice umístili mezi rozvinutými zeměmi na desátém místě, ale v roce 2009 klesli až na místo dvacáté. Sám fakt zhoršených matematických, ale i přírodovědných znalostí a dovedností se tedy zdá být poměrně jasný. Méně jasné je, co je příčinou této nepříznivé skutečnosti, a hlavně – co bychom s tím mohli a měli dělat. Mezinárodní výzkumy naštěstí přinášejí mnohem více informací jak o výkonu samém, tak o podmínkách žáků k učení, o školách, do nichž chodí, případně i o učitelích, kteří je vyučují. V těchto datech lze pátrat po odpovědích na otázky, proč jsou některé země úspěšnější nebo proč se někde výsledky zlepšují a jinde zhoršují.

Jednou z cest, jak se o to snažíme, je analýza úspěšnosti českých žáků při řešení jednotlivých úloh, které tvořily testy použité v uvedených šetřeních. Srovnání s výsledky žáků jiných zemí ukazuje, že naši školáci měli a mají problémy s řešením i relativně snadných úloh z oblasti pravděpodobnosti a práce s daty. Na druhou stranu, výše uvedené zhoršení je hlavně důsledkem poklesu výkonů v oblastech matematiky, kde jsme byli dříve úspěšní, tedy v aritmetice a geometrii, a to zejména pokud jde o těžší úlohy. Problém se tedy zdá mít dvě dílčí příčiny: jedna z nich souvisí s tím, že v českých učebnicích (které i po reformě zásadně ovlivňují podobu školní výuky) jsou některá témata zastoupena v menší míře nebo později než v jiných zemích. Druhá příčina by mohla souviset s tím, že se žáci ve výuce nesetkávají s méně běžnými nebo nezvykle zadanými úlohami.

Ať už působí kterýkoli z faktorů nebo jejich kombinace, zdá se nutné hledat a zkoušet nové přístupy k výuce matematiky. Proto byly v rámci projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a který v současné době probíhá na půdě Česká školní inspekce, vytvořeny metodické materiály, jejichž jádrem jsou soubory úloh, které umožňují doplnit klasické učebnice a rozvíjet ty oblasti matematiky (ale i přírodních věd a čtenářských dovedností), v nichž čeští žáci zaostávají za svými vrstevníky v jiných zemích. Ukázky z první sady těchto publikací, které již byly distribuovány do škol, uvádíme dále. Další knihy budou rozeslány do škol na konci letošního školního roku. Každý učitel a rodič si ale může celé publikace stáhnout z webové stránky České školní inspekce (http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni-archiv/VVV/). Ve snaze učinit výuku matematiky „zajímavější“ se někdy učitelé uchylují k činnostem, které možná děti baví, ale příliš nerozvíjejí jejich intelekt. Předložené úkoly jsou nejen zábavné, ale vedou i k hlubšímu porozumění světu čísel nebo geometrických tvarů.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 6/2013 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy